Gebruikers uitnodigen en hun rollen beheren

Als lokaal beheerder bij een aanbestedende dienst, nodigt u andere gebruikers uit om namens uw organisatie in TenderNed op te treden. U geeft hen een rol met bepaalde gebruikersrechten. Sommige medewerkers mogen alleen gegevens bekijken. Terwijl andere medewerkers bijvoorbeeld ook vragen mogen beantwoorden.

Bekijk ook: Als ondernemer gebruikers en hun rollen beheren

Nieuwe gebruikers uitnodigingen

 • Kies Instellingen en ga daarna naar Gebruikers onder uw organisatienaam.
 • Kies vervolgens Uitnodigen.
 • Vul het e-mailadres in van de medewerker die u uitnodigt en klik vervolgens op Verzenden.

De medewerker ontvangt de uitnodiging op zijn e-mailadres. In het bericht staat een link waarmee hij zich als gebruiker kan registreren op TenderNed. Heeft hij al een gebruikersaccount, dan kan hij zich met behulp van een tweede link koppelen aan uw organisatie.

Rollen en rechten bekijken en wijzigen

 • Kies Instellingen en ga daarna naar Gebruikers onder uw organisatienaam. U ziet daar alle actieve gebruikers van uw organisatie. Bovenaan kunt u het filter gebruiken om ook niet-actieve gebruikers te zien.

 • Klik op de gebruiker waarvan u de rol met gebruikersrechten wilt wijzigen. U ziet nu alle gegevens van deze gebruiker. Kies wijzigen en pas de rol met gebruikersrechten aan en klik daarna op Opslaan.

 • Werkt een medewerker of extern adviseur niet meer voor uw organisatie? Dan kunt u deze persoon op inactief zetten en daarmee de toegang tot uw organisatie in TenderNed ontzeggen.

Uw rol als lokaal beheerder wijzigen

Als lokaal beheerder mag u uw eigen rol niet wijzigen, alleen maar bekijken. U kunt een andere lokaal beheerder binnen uw organisatie vragen om uw rol aan te passen. Wanneer u als enige binnen uw organisatie de rol van lokaal beheerder heeft, maak dan eerst iemand anders lokaal beheerder. Hij kan daarna uw rol wijzigen.

Er is geen lokaal beheerder meer bij uw organisatie

Als er geen lokaal beheerder is, door bijvoorbeeld ziekte, ontslag of vertrek, dan kunt u bepaalde taken niet meer doen. U kunt dan ook geen andere lokaal beheerder meer instellen. Neem in dat geval contact op met de Servicedesk van TenderNed.

Voorkom problemen

Wij adviseren om minimaal twee gebruikers de rol lokaal beheerder te geven. Dan kunnen alle taken worden gedaan, ook als u bijvoorbeeld op vakantie bent.

Overzicht rollen en hun rechten

  Per aanbestedende dienst   Per aanbesteding    
  Lokaal beheerder Procesleider Teamlid Gastlid Jurylid Prijsvraag
Instellen van gegevens organisatie X        
Relaties met andere organisaties leggen X        
Bekijken van organisatiegegevens X X X X  
Beheren van alle aanbestedingen en de berichtenbox van de organisatie X        
Het uitnodigen en beheren van gebruikers voor de organisatie X        
Toevoegen en verwijderen van aanbestedingen X X      
Beheren van het aanbestedingsteam X X      
Bekijken van alle gegevens van aanbesteding, inclusief aanmeldingen en inschrijvingen * X X X X X
Wijzigen van de basiskenmerken en termijnen van een aanbesteding X X      
Wijzigen van de opdracht- en procedurekenmerken van een aanbesteding X X X    
Publicaties doen voor een aanbesteding, uitnodigingen onderhands versturen X X      
Beantwoorden van vragen X X X    
Vrijgeven van antwoorden X X      
Ontsluiten van het prijstabblad X X      
Openen van de kluis X X      
Openen van de kluis als tweede medewerker X X X    
Anonimiseren van aanmeldingen en inschrijvingen X X      
Beoordelen van aanmeldingen en inschrijvingen X X      

Uitzondering voor prijsinformatie*

In de tabel staat aangegeven dat ook teamleden en gastleden de inschrijvingen kunnen bekijken. Dit geldt niet voor de prijsinformatie van de inschrijvingen. De prijsinformatie van inschrijvingen is alleen toegankelijk voor procesleiders van een aanbesteding en voor lokaal beheerders.

Het tabblad met de prijsinformatie wordt apart vergrendeld. Tot de ontgrendeling heeft niemand van het aanbestedingsteam toegang tot de prijsinformatie van de inschrijvingen. Zo kunnen de inschrijvingen eerst kwalitatief beoordeeld worden.

Download een overzicht met gebruikersgegevens

U kunt een overzicht downloaden met daarin alle gegevens van de gebruikers namens uw organisatie.

 • Kies Instellingen en ga daarna naar Gebruikers onder uw organisatienaam.
 • Kies de link Overzicht exporteren als CSV.
 • U kunt ook een overzicht downloaden van bepaalde gebruikers. Maak gebruik van de pijltjes in de kolomnamen. In het overzicht komen dan alleen de geselecteerde gegevens te staan.
   
Naar boven