Sociale en andere specifieke diensten

Op deze pagina leest u hoe u:

 • Een gunning publiceert na een vooraankondiging, bij Sociale en andere specifieke diensten.
 • Een vooraankondiging publiceert bij een concessieovereenkomst, in combinatie met Sociale en andere specifieke diensten.

Een gunning publiceren na een vooraankondiging bij Sociale en andere specifieke diensten.

Het is in TenderNed niet mogelijk om direct na een vooraankondiging de aankondiging van de gegunde opdracht te publiceren.

 • Kies in het dashboard van de vooraankondiging voor Deze aanbesteding kopiëren
 • Ga vervolgens naar Opdracht > Basiskenmerken > Wijzigen
 • Stap 2: Kies bij Procedure voor Onderhandeling zonder bekendmaking
 • Voer in het dashboard onder Gunningen eerst de gunning op
 • Bij het publiceren van de aankondiging van de gegunde opdracht kan onder de Nadere inlichtingen een verwijzing worden opgenomen naar de vooraankondiging
 • De vooraankondiging kan vervolgens vroegtijdig beëindigd worden met eveneens een verwijzing naar de gunning onder de Nadere inlichtingen

Een Concessieovereenkomst publiceren in combinatie met Sociale en andere specifieke diensten.

Het is niet mogelijk in TenderNed om een vooraankondiging te publiceren ten behoeve van het aanbesteden van een Concessieovereenkomst. Als u een vooraankondiging wilt publiceren bij een Concessieovereenkomst in combinatie met Sociale en andere specifieke diensten, dan kan dat op de volgende 2 manieren:

Optie 1: Publiceren via 2 dossiers

Volg de instructie hierboven ’Een gunning publiceren na een vooraankondiging bij Sociale en andere specifieke diensten.’ met uitzondering van de volgende stappen:

Publiceren vooraankondiging:

 • Bij Stap 1: geef bij de naam van de aanbesteding aan dat het een Concessieovereenkomst voor Sociale en andere specifieke diensten betreft
 • In het dashboard onder Procedure kan men bij de Nadere toelichtingen aangeven dat het niet mogelijk is om een vooraankondiging te publiceren ten behoeve van het aanbesteden van een Concessieovereenkomst en dat de gegunde opdracht via een nieuw dossier wordt gepubliceerd.

Publiceren gunning:

 • Geef bij Stap 2 bij Aard van de opdracht aan dat het een Concessieovereenkomst betreft.

Optie 2: Publicaties via 1 dossier

Publiceren vooraankondiging:

 • Maak een aanbesteding aan.
 • Bij Stap 1: geef bij de naam van de aanbesteding aan dat het een Concessieovereenkomst voor Sociale en andere specifieke diensten betreft
 • Geef bij stap 1 onder Type opdracht -> Diensten aan dat het Sociale en andere specifieke diensten betreft.
 • Geef bij stap 2 bij Aard van de opdracht aan dat het een Overheidsopdracht betreft.
 • Geef bij stap 3 aan dat het een niet–digitale aanbesteding is.
 • In het dashboard onder Procedure kan men bij de Nadere toelichtingen aangeven dat het niet mogelijk is om een vooraankondiging te publiceren bij een Concessieovereenkomst en dat de vooraankondiging via een aankondiging is gepubliceerd.
 • Publiceer een Aankondiging van de Opdracht

Publiceren gunning:

 • Publiceer de gunning via hetzelfde aanbestedingsdossier
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl