Publiceren op TenderNed

De Aanbestedingswet 2012 verplicht aanbestedende diensten hun aankondigingen te publiceren op TenderNed. Hieronder vallen (voor)aankondigingen van opdrachten, rectificaties, vroegtijdige beëindigingen van aanbestedingen, aankondigingen van gunningsbeslissingen en wijzigingen van opdrachten. Deze verplichting geldt zowel voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels als bij het (vrijwillig) bekendmaken van (nationale) opdrachten. Het doel is om alle aankondigingen op één plaats te kunnen terugvinden, waardoor de lasten (kosten voor het zoeken naar mogelijke opdrachten) van ondernemers afnemen.

Publiceren van een aankondiging kan direct op TenderNed, maar ook via een aantal andere aanbestedingssystemen (Tsenders) die een koppeling hebben met TenderNed. Zo voldoen aanbestedende diensten ook aan hun wettelijke verplichting. Voorwaarde is dat zij hun organisatie (gratis) registreren op TenderNed.

Hieronder staat kort uitgelegd welke stappen u moet doorlopen om te kunnen publiceren op TenderNed, direct via TenderNed of via een Tsender.

Direct op TenderNed publiceren

STAP 1 Registreren

Om te kunnen publiceren op TenderNed moet uw organisatie geregistreerd zijn op TenderNed. Heeft u zich als gebruiker geregistreerd, dan controleert u of uw organisatie al op TenderNed geregistreerd is. Gebruik hiervoor het filter Aanbestedende dienst op het aankondigingenplatform.

  • Is uw organisatie al geregistreerd, neem dan contact op met de lokaal beheerder van organisatie. Die kan u uitnodigen en een rol toekennen, zodat u namens uw organisatie kunt werken met TenderNed. Weet u niet wie de lokaal beheerder is? Informeer dan binnen uw organisatie of neem contact op met onze servicedesk.
  • Is uw organisatie nog niet geregistreerd? Log dan eerst in en ga naar Instellingen > Mijn Organisaties > Aanbestedende dienst toevoegen om uw organisatie alsnog te registreren. Zodra u de registratie heeft afgerond, bent u automatisch lokaal beheerder van uw organisatie. U heeft de mogelijkheid om de gegevens van uw organisatie te beheren en gebruikers uit te nodigen en rollen toe te kennen.

STAP 2 Inrichten account aanbestedende dienst

Als lokaal beheerder kunt u het account van de organisatie verder inrichten. U kunt bijvoorbeeld een bibliotheek aanleggen met sjablonen, standaarddocumenten, geschiktheidseisen en selectiecriteria. U kunt ook relaties aangaan met andere aanbestedende diensten om gegevens te delen en samen aanbestedingen in TenderNed uit te voeren.

STAP 3 Aanbestedingsdossier aanmaken

U maakt per aanbesteding een aanbesteding(sdossier) aan die u stap voor stap vult. De applicatie is zo opgebouwd dat u uiteindelijk alle informatie in TenderNed invoert die nodig is om de aankondiging voor de door u voorziene procedure te vullen. In uw scherm ziet u alleen de taken en procedures die relevant zijn voor die specifieke aanbesteding. Zo vult u op een overzichtelijke manier alle voor u relevante aankondigingen: (voor)aankondiging van een opdracht, rectificatie, vroegtijdige beëindiging van de aanbesteding, gunning of wezenlijke wijziging.

STAP 4 Publiceren aankondiging

Als uw aanbestedingsdossier in TenderNed compleet is en alle relevante aanbestedingsdocumenten zijn toegevoegd, voert TenderNed een controle uit op alle (vanuit TED) verplichte velden en kunt u het (voor)aankondigingsformulier bekijken. Met een transactiecode – die u ontvangt per sms – publiceert u de aankondiging op TenderNed. Betreft het een Europese aanbesteding, dan stuurt TenderNed de aankondiging automatisch door naar TED.

STAP 5 Controleren aankondiging op TenderNed

Met een transactiecode – die u ontvangt per sms – publiceert u de aankondiging op TenderNed. Het blijft de verantwoordelijkheid van een aanbestedende dienst om te zorgen dat een aankondiging conform de wettelijke eisen op TenderNed verschijnt. Controleer daarom of uw aankondiging daadwerkelijk op TenderNed is gepubliceerd.

 

Publiceer via een importkoppeling

STAP 1 Registreren in TenderNed

Zie de informatie hierboven.

STAP 2 Aansluitnummer noteren

Door via ‘Instellingen’ naar ‘Gegevens’ te gaan vindt u uw aansluitnummer. Dit nummer koppelt u aan al uw toekomstige aankondigingen. Op die manier kan TenderNed uw aankondigingen identificeren en uw gegevens aanleveren in het kader van de statistiekverplichting.

STAP 3 Plaatsen van de aankondiging

U plaatst uw aankondigingen op het platform waarmee u werkt. U vindt de door u gepubliceerde aankondigingen terug op het aankondigingenplatform van TenderNed door te zoeken op uw organisatienaam. U vindt geïmporteerde aanbestedingen niet onder het tabblad ‘Mijn aanbestedingen’ op TenderNed. Bezoekers van TenderNed kunnen de aankondiging aanklikken, maar kunnen de documenten die u heeft toegevoegd niet openen. Wel zien ze op het tabblad ‘Samenvatting’ een verwijzing, eventueel met link, naar de bron (het systeem waarmee u werkt). De leverancier van uw systeem heeft bepaald of TenderNed uw aankondiging verstuurt naar TED (Tenders Electronic Daily), of dat het betreffende systeem dat doet. Neemt u hierover contact op met de leverancier van uw systeem.

STAP 4 Controleer de gepubliceerde aankondiging

Het blijft de verantwoordelijkheid van een aanbestedende dienst om te zorgen dat aankondigingen conform de wettelijke eisen op TenderNed verschijnen. Controleer daarom of uw aankondigingen daadwerkelijk op TenderNed is gepubliceerd.

Naar boven