Aankondigingen publiceren op TenderNed

Aanbestedende diensten moeten hun aankondigingen publiceren op TenderNed. Als u TenderNed als aanbestedingssysteem gebruikt, dan publiceert u uw aankondigingen direct en automatisch op TenderNed. Werkt u met een ander systeem, dan verloopt de publicatie via een koppeling.

Welke aankondigen moet u op TenderNed publiceren?

U moet uw opdracht aankondigen op TenderNed als de waarde ervan gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempelwaarden. Verplicht aankondigen geldt voor alle Europese procedures met uitzondering van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Bij opdrachten met een waarde lager dan de Europese drempelwaarden heeft u meer vrijheid. Maar als u kiest voor een procedure die openstaat voor de hele markt, dan moet u ook deze opdracht verplicht aankondigen op TenderNed.

Lees meer over aankondigen bij PIANOo

Publiceren op TenderNed

Gebruikt u TenderNed dan staan uw aankondigen automatisch op het aankondigingenplatform van TenderNed. Gebruikt u een ander systeem, dan verschijnen uw aankondigingen met behulp van de importkoppeling ook op TenderNed. U moet daarvoor wel geregistreerd staan in TenderNed.

Koppeling met TED

Europese aanbestedingen moet u zowel op het TenderNed Aankondigingenplatform als op Tenders Electronic Daily (TED) publiceren. Via TenderNed worden bij Europese aanbestedingen uw aankondigingen ook automatisch bij TED aangeboden voor publicatie. Hou er rekening mee dat dit 5 werkdagen kan duren.

Bij nationale procedures kunt u ervoor kiezen om ook op TED te publiceren. Als u binnen een aanbesteding heeft aangegeven vrijwillig op TED te willen publiceren, dan wordt elke daaropvolgende aankondiging ook op TED gepubliceerd.

Naar boven