Aankondigingen publiceren op TenderNed

Aanbestedende diensten moeten hun aankondigingen publiceren op TenderNed. Als u TenderNed als aanbestedingssysteem gebruikt, dan publiceert u uw aankondigingen direct en automatisch op TenderNed. Werkt u met een ander systeem, dan verloopt de publicatie via een koppeling.

Welke aankondigen moet u op TenderNed publiceren?

U moet uw opdracht aankondigen op TenderNed als de waarde ervan gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempelwaarden. Verplicht aankondigen geldt voor alle Europese procedures met uitzondering van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Bij opdrachten met een waarde lager dan de Europese drempelwaarden heeft u meer vrijheid. Maar als u kiest voor een procedure die openstaat voor de hele markt, dan moet u ook deze opdracht verplicht aankondigen op TenderNed.

Lees meer over aankondigen bij PIANOo

Publiceren op TenderNed

Gebruikt u TenderNed dan staan uw aankondigen na 48 uur automatisch op het aankondigingenplatform van TenderNed. Gebruikt u een ander systeem, dan verschijnen uw aankondigingen met behulp van de importkoppeling ook op TenderNed. U moet daarvoor wel geregistreerd staan in TenderNed.

TenderNed is ingericht op basis van de standaardformulieren voor overheidsopdrachten van de Europese Commissie. De applicatie ondersteunt u in het naleven van de aanbestedingsregels.

Koppeling met TED

Europese aanbestedingen moet u zowel op het TenderNed Aankondigingenplatform als op Tenders Electronic Daily (TED) publiceren. Via TenderNed worden bij Europese aanbestedingen uw aankondigingen ook automatisch bij TED aangeboden voor publicatie. Houd er rekening mee dat dit 5 werkdagen kan duren.

Bij nationale procedures kunt u ervoor kiezen om ook op TED te publiceren. Als u binnen een aanbesteding heeft aangegeven vrijwillig op TED te willen publiceren, dan wordt elke daaropvolgende aankondiging ook op TED gepubliceerd.

Wanneer verschijnt een aankondiging op TenderNed?

Europese aankondigingen verschijnen niet direct op TenderNed, maar 48 uur na verzending aan Tenders Electronic Daily (TED). Dit betekent in de praktijk dat een aankondiging die op donderdagmiddag 15:15 verzonden is naar TED, zaterdagmiddag om 15:15 op het aankondigingenplatform van TenderNed gepubliceerd staat.

Dit geldt voor de volgende aankondigingen:

  • Vooraankondiging (inclusief marktconsultatie)
  • Aankondiging van de opdracht
  • Aankondiging van de gegunde opdracht
  • Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf
  • Wijziging van de opdracht

Voor de volgende aankondigingen geldt een uitzondering. Deze worden wel direct gepubliceerd:

  • Rectificatie
  • Vroegtijdige beëindiging

Nationale aankondigingen

Voor nationale aankondigingen geldt dit niet. Deze zijn direct zichtbaar op het aankondigingenplatform. Een uitzondering hierop is wanneer u er vrijwillig voor kiest om de aankondiging naar TED te sturen. Dan gelden dezelfde regels als voor Europese aankondigingen.

Na 48 uur op TenderNed

De publicaties worden exact 48 uur later gepubliceerd, ook in het weekend. Dit betekent in de praktijk dat een aankondiging die op donderdagmiddag 15:15 verzonden is naar TED, zaterdagmiddag om 15:15 op het aankondigingenplatform van TenderNed gepubliceerd staat. Omdat er in het weekend (veel) minder aanbestedingen worden aangemaakt, zullen er 48 uur later, op maandag en dinsdag, minder aankondigen verschijnen dan op de andere dagen.

Aangemaakt op

Te zien op het aankondigingenplatform
(exact 48 uur later)

Maandag xx uur Woensdag xx uur
Dinsdag xx uur Donderdag xx uur
Woensdag xx uur Vrijdag xx uur
Donderdag xx uur Zaterdag xx uur
Vrijdag xx uur Zondag xx uur
Zaterdag xx uur Maandag xx uur
Zondag xx uur Dinsdag xx uur

Attenderingen

Via het interesseprofiel kunt u aangeven, dat u op de hoogte gehouden wilt worden van interessante aanbestedingen. Hierbij kunt u kiezen: u ontvangt de attenderingen direct of dagelijks.

  • Direct: een attendering wordt direct verstuurd na publicatie op het aankondigingenplatform.
  • Dagelijks: rond middernacht wordt gekeken welke aankondigingen de afgelopen 24 uur zijn gepubliceerd. Staan hier aankondigingen bij die passen bij uw interesseprofiel, dan ontvangt u vervolgens een attendering.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl