Marktconsultatie via TenderNed

Als u via TenderNed een marktconsultatie wilt doen, dan maakt u eerst een dossier aan. Vervolgens publiceert u de consultatie via een vooraankondiging. Op TenderNed informatie uitwisselen met ondernemers in een marktconsultatie, gaat via de berichtenbox.

Maak een aanbesteding aan

U start de marktconsultatie door een aanbesteding aan te maken. Volg eerst de 4 stappen in de wizard en vul daarna de aanbesteding verder aan via het dashboard.

 • Klik op Mijn Aanbestedingen en daarna Aanbesteding aanmaken.
 • Volg de 4 stappen, vul de aanbesteding zo volledig mogelijk in.
 • Bij stap 3 vinkt u aan dat digitaal inschrijven via TenderNed verloopt.

Voeg eventueel documenten toe in de map Marktconsultatiedocumenten. Deze map vindt u in het dashboard onder Documenten. Documenten die u toevoegt aan de map Aanbestedingsdocumenten zijn niet zichtbaar voor geïnteresseerden.

 • Zet onder Termijnen op het dashboard bij Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen een datum ver in de toekomst, bijvoorbeeld 31 december 2050. Hiermee voorkomt u dat de kluis sluit tijdens de marktconsultatie. Een vervolg geven aan de marktconsultatie of het starten van een aanbestedingsprocedure in hetzelfde dossier is dan niet meer mogelijk.

Het is niet nodig om ‘marktconsultatie’ in de titel te zetten. Potentiële geïnteresseerden kunnen in het aankondigingenplatform direct zien dat het een marktconsultatie betreft.

Publiceer uw marktconsultatie

 • Klik op de taak Vooraankondiging publiceren bij uw Taken op het dashboard van de aanbesteding.
 • Zet een vinkje bij Ik wil eerst een marktconsultatie publiceren.
 • TenderNed controleert vervolgens of alle gegevens aanwezig zijn voor publicatie. Hier ziet u dat ook de marktconsultatiedocumenten worden gepubliceerd.
 • Controleer alle gegevens van uw marktconsulatie voordat u publiceert. Klik op Publicatievoorbeeld bekijken om een voorbeeld van uw aankondiging te zien. U kunt ook de Publicatie downloaden als PDF. Ziet alles er volledig uit? Kies dan Volgende stap.
 • Vul vervolgens de TAN-code in die u per SMS ontvangt, en klik op Verzenden. U ontvangt een bevestiging van de publicatie in uw berichtenbox.
 • Uw marktconsultatie is nu zichtbaar op het aankondigingenplatform. Stuurt u de vooraankondiging ook naar TED? Dan duurt het maximaal 48 uur na verzending voordat de aankondiging zichtbaar is op TenderNed.

Ziet u niet de mogelijkheid om een vooraankondiging te publiceren? U dient dan de door u geselecteerde procedure en/of aard van de opdracht te wijzigen.

Documenten toevoegen na publicatie marktconsultatie

Ook na de publicatie van de marktconsultatie kunt u documenten toevoegen.

 • Voeg de nieuwe of gewijzigde documenten toe in de map Marktconsultatiedocumenten onder Documenten op het dashboard.
 • De taak Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren wordt vervolgens actief.
 • Voer deze taak uit om de publicatie van de documenten af te ronden.

Verstuur en ontvang berichten via de berichtenbox

Na het publiceren van de marktconsultatie kunt u informatie uitwisselen met ondernemers via de berichtenbox op het dashboard van de aanbesteding. Zowel u als geïnteresseerde ondernemers kunnen berichten (met eventueel documenten als bijlage) sturen. Ondernemers kunnen geen vragen stellen via de vraag-en-antwoord module.

Afronden Marktconsultatie

Zodra u voldoende informatie heeft kunt u uw bevindingen kenbaar maken. Dit kan via de berichtenmodule (met eventueel documenten als bijlage) of door deze als document toe te voegen aan de map Marktconsultatiedocumenten en vervolgens te publiceren. Daarna heeft u twee mogelijkheden om de marktconsultatie af te ronden:

 • U start de aanbestedingsprocedure. Publiceer in dat geval de aankondiging van de opdracht. Hierbij wordt u erop gewezen de bevindingen openbaar te maken, mocht u dit nog niet gedaan hebben.
 • U start geen procedure. Verplaats de aanbesteding direct naar het tabblad Afgerond met de knop Verplaats aanbesteding naar afgerond. Alleen de betrokken ondernemers worden hiervan op de hoogte gesteld.

 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl