Aanbestedingsproces doorlopen in TenderNed

In TenderNed kunt u een aanbesteding aanmaken, de aankondiging publiceren, aanmeldingen en inschrijvingen ontvangen en deze vervolgens beoordelen en gunnen.

Aanbesteding aanmaken

Bij een nieuwe aanbesteding vult u eerst alle basiskenmerken in van uw opdracht, en daarna de specifieke gegevens. Vervolgens vult u de eisen, selectiecriteria en gunningscriteria in, en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).
Lees meer...

Aankondiging publiceren

Heeft u alle gegevens van uw aanbesteding ingevuld? Dan maakt u uw opdracht bekend aan ondernemingen, door een aankondiging te publiceren op TenderNed. Of -bij een onderhandse procedure- een aantal ondernemingen uit te nodigen voor deelname.
Lees meer...

Aanbesteding wijzigen na publicatie

Is de planning gewijzigd? Zijn er per ongeluk onjuiste gegevens gepubliceerd bij een aanbesteding? Of bent u informatie vergeten? Dan kunt u de specifieke gegevens van uw aanbesteding zelf wijzigen. U moet de wijziging vervolgens kenbaar maken via een rectificatie.
Lees meer...

Communiceren met ondernemers

In een aanbesteding kunt u op meerdere manieren communiceren met ondernemers. U kunt hun vragen beantwoorden en deze verzamelen in een Nota van inlichtingen. Daarnaast kunt u berichten sturen en ontvangen.
Lees meer...

De kluis openen

U kunt de kluis openen zodra de termijn voor de uiterlijke ontvangst van inschrijvingen of aanmeldingen is verlopen. Dat doet u altijd samen met een collega. Zodra de kluis open is kunt u de aanmeldingen of inschrijvingen beoordelen.
Lees meer...

Beoordelen en gunnen

Nadat u de kluis heeft geopend kunt u de aanmeldingen of inschrijvingen bekijken en beoordelen. Daarna verstuurt u de resultaten van de beoordeling of de gunningsbeslissing. Tot slot verstuurt u de definitieve gunning. Mocht dat nodig zijn, dan kunt u de gegunde opdracht wijzigen.
Lees meer...

Aanbesteding verwijderen of vroegtijdig beëindigen

U kunt zonder te gunnen een aanbesteding vroegtijdig beëindigen. Een aanbesteding verwijderen kan alleen vóór publicatie.
Lees meer...

Rapportages maken en archiveren

U kunt TenderNed rapportages laten maken over een aanbestedingsdossier of over uw organisatie. Daarnaast kunt u complete aanbestedingsdossiers exporteren. Hierdoor kunt u uw aanbestedingen archiveren. U kunt de data ook gebruiken voor analyses.
Lees meer...

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl