Regeling bevordering schone wegvoertuigen in TenderNed

In TenderNed kunt u eenvoudig informatie registreren met betrekking tot de Regeling bevordering schone wegvoertuigen, ook bekend als Clean Vehicles Directive (CVD).

Over de regeling

Het doel van de Regeling bevordering schone wegvoertuigen is met publieke inkoop de markt voor schone en energie-efficiënte voertuigen te bevorderen. De regeling verplicht aanbestedende diensten om bij Europese aanbestedingen voor wegvoertuigen en diensten waarbij voertuigen worden ingezet, zoals vuilnisdienst of post, te voldoen aan een minimumpercentage van schone en emissievrije wegvoertuigen.

Dashboard aanbesteding

Gebruikt u bij het aanmaken van een perceel een CPV-code die valt onder de regeling, dan krijgt u de vraag of er schone voertuigen worden aanbesteed. Als u de vraag met ‘ja’ beantwoordt, verschijnt op uw dashboard de rubriek Sectorale rapportages met daaronder Regeling Bevordering Schone Wegvoertuigen.

Hier kunt u eenvoudig invullen welke voertuigencategorieën u wilt aanbesteden. We vragen u dan ook of de voertuigen schoon of emissievrij zijn. En of er voertuigen zijn die onder de vrijstelling vallen.

Per voertuigcategorie vult u de vragen in.

Informatie registreren

Registreert u de informatie met betrekking tot de regeling in TenderNed, dan zorgen wij voor het leveren van deze informatie aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). U heeft hier dan verder geen omkijken naar.

Rapporteren

Leg de informatie met betrekking tot de regeling vast voordat u de gunning publiceert. De informatie is niet op te voeren nadat u de aankondiging van de gegunde opdracht heeft gepubliceerd. In de toekomst wordt het mogelijk om ook na de gunning de informatie in TenderNed te registreren.

Het is optioneel om de informatie in TenderNed vast te leggen en de rapportage via ons te laten verlopen.

CPV-codes

Hieronder vindt u de CPV-codes die onder de regeling vallen opgedeeld in leveringen en dienst.

Ingeklapt

Leveringen

34110000-1          Personenwagens

34111000-8          Auto’s: stationcars en sedans

34111100-9          Stationcars

34111200-0          Sedans

34113000-2          Voertuigen met vierwielaandrijving

34113100-3          Jeeps

34113200-4          Terreinvoertuigen

34113300-5          Terreinwagens

34114000-9          Speciale voertuigen

34114100-0          Hulpdienstvoertuigen

34114110-3          Reddingsvoertuigen

34114120-6          Voertuigen voor paramedische doeleinden

34114121-3          Ambulances

34114122-0          Voertuigen voor patiëntenvervoer

34114200-1          Politieauto’s

34114210-4          Arrestantenwagens

34114300-2          Voertuigen voor de sociale dienst

34114400-3          Minibusjes

34115000-6          Overige personenwagens

34115200-8          Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen

34115300-9          Tweedehands transportvoertuigen

34121000-1          Bussen en touringcars

34121100-2          Bussen voor openbaar vervoer

34121200-3          Gelede bussen

34121300-4          Dubbeldekkers

34121400-5          Bussen met verlaagde vloer

34131000-4          Kleine vrachtwagentjes

34133000-8          Gelede vrachtwagens

34133100-9          Tankwagens

34133110-2          Brandstoftankwagens

34134000-5          Diepladers en kipauto’s

34134100-6          Diepladers

34134200-7          Kipauto’s

34136000-9          Bestelwagens

34136100-0          Lichte bestelwagens

34136200-1          Kleine dichte vrachtwagens

34137000-6          Tweedehandsvoertuigen voor goederenvervoer

34138000-3          Trekkers

34142100-5          Vrachtwagens met hoogwerker

34142300-7          Hydraulische kipwagens

34144200-0          Voertuigen voor de hulpdiensten

34144210-3          Brandbluswagens

34144211-0          Autoladders

34144212-7          Tankautospuiten

34144213-4          Brandweerwagens

34144410-5          Kolkreinigers

34144430-1          Straatveegvoertuigen

34144431-8          Veegzuigvoertuigen

34144500-3          Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval en afvalwater

34144510-6          Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval

34144511-3          Vuilniswagens

34144512-0          Vuilniscompacteerwagens

34144700-5          Bedrijfswagens

34144730-4          Tankwagens voor vliegtuigbrandstof

34144740-7          Vliegtuigtrekkers

34144900-7          Electrische voertuigen

34144910-0          Electrische bussen

34221100-3          Eerstehulpvoertuigen

34221200-4          Noodhulpwagens

34221300-5          Eerstehulpwagens voor chemische ongevallen

 

Ingeklapt

Diensten

60112000-6         Openbaarvervoersdiensten

60130000-8         Diensten voor speciaal personenvervoer over land

60140000-1         Personenvervoer zonder dienstregeling

60160000-7         Postvervoer over de weg

60161000-4         Pakketvervoer

64121100-1         Postbezorging

64121200-2         Pakketbezorging

90511000-2         Diensten voor ophalen van vuilnis

 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl