Instellen van een Dynamisch aankoopsysteem aankondigen

De instelling van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS) moet u openbaar aankondigen op TenderNed. Daarnaast moet u de gunningen per opdracht of periodiek op TenderNed publiceren.

Lees meer over Dynamische aankoopsystemen bij PIANOo

DAS aankondigen op TenderNed

Bekijk hoe u de instelling van een Dynamisch aankoopsysteem openbaar aankondigt op TenderNed.

 • Ga naar Mijn aanbestedingen en klik op Aanbesteding aanmaken.
 • Doorloop de stappen voor het aanmaken van een aanbesteding.
 • Kies bij Juridisch Kader voor Aanbestedingswet 2012 en bij Aard van de opdracht voor Instellen van dynamisch aankoopsysteem (DAS).
 • Kies bij Procedure voor Niet-openbaar.
 • Werk op het dashboard van de aanbesteding alle kenmerken van het DAS uit.
 • Voer de taak Aankondiging publiceren uit.

Let op: Publiceer niet de afzonderlijke aankondigingen van uw Dynamisch Aankoopsysteem op TenderNed. Dit om verwarring bij ondernemers te voorkomen.

Aankondiging van gunningen van een DAS

Bekijk hoe u de gunningen die u binnen een DAS heeft aanbesteed openbaar op TenderNed publiceert.

Per gunning

 • Ga naar Mijn aanbestedingen en klik op Aanbesteding aanmaken.
 • Doorloop de stappen voor het aanmaken van een aanbesteding.
 • Geef bij Naam aanbesteding het onderwerp van de gegunde opdracht (en) op.
 • Kies bij Juridisch kader voor Aanbestedingswet 2012.
 • Kies bij Procedure voor de optie Onderhandeling zonder bekendmaking.
 • Kies bij Digitaal inschrijven voor de optie Nee.
 • Vul op het dashboard van de aanbesteding alle verplichte velden in.
 • Voeg op het dashboard onder Gunningen de gunning(en) toe.
 • Voeg per gunning de gegevens van de gegunde onderneming toe.
 • Voer de taak Aankondiging van een gegunde opdracht publiceren uit.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl