Aanbesteding wijzigen na publicatie

Is de planning gewijzigd? Zijn er per ongeluk onjuiste gegevens gepubliceerd bij een aanbesteding? Of bent u informatie vergeten? Dan kunt u de specifieke gegevens van uw aanbesteding zelf wijzigen.

U moet de wijziging vervolgens kenbaar maken door het uitvoeren van een taak. Afhankelijk van de wijziging, de fase van de aanbesteding en type procedure kunnen dit verschillende taken zijn.

Basiskenmerken alleen te wijzigen voor publicatie

De basiskenmerken kunt u alleen wijzigen bij aanbestedingen die nog niet gepubliceerd zijn. Wilt u deze toch wijzigen dan moet u de aanbesteding vroegtijdig beëindigen en daarna een nieuwe aanbesteding aanmaken.

Wijzigingen altijd kenbaar maken via bijbehorende taak

Uw wijzigingen zijn pas definitief en zichtbaar voor anderen nadat u de bijbehorende taak heeft uitgevoerd. U moet een rectificatie publiceren, of een bericht sturen. Deze taken staan voor u klaar rechts op het dashboard van de aanbesteding. Doet u dit niet dan is de aanbesteding niet gewijzigd.

Rectificatie publiceren

Deze taak voert u uit wanneer u een wijziging wilt doorvoeren bij een openbare procedure of aanmeldfase van een niet-openbare procedure. Als de wijziging niet terugkomt in het formulier (bijvoorbeeld de omschrijving van een eis) volgt er geen rectificatie maar wordt er alleen een bericht verstuurd naar de betrokken ondernemers

Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemers

Deze taak voert u uit bij een onderhandse procedure en tijdens de inschrijffase van een niet-openbare procedure.

Wijzig de aanbesteding

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
 • Pas de gegevens aan die u wilt wijzigen, bijvoorbeeld de kenmerken, documenten, eisen of criteria.
 • De taak wordt nu actief op het dashboard.
 • Voer deze taak uit en volg hierbij de instructies op het scherm.

Als u minder dan 5 dagen voor de wijziging een Europese aankondiging gedaan heeft, dan kan het zijn dat u nog moet wachten tot de publicatie op TED is gepubliceerd.

 • Controleer alle gegevens van uw gewijzigde aankondiging voordat u de rectificatie publiceert.
 • Kies dan Volgende stap.
 • Vul vervolgens de TAN-code in die u per SMS ontvangt, en kies Verzenden.
 • U ontvangt een bevestiging van de rectificatie in uw berichtenbox.

Bij een rectificatie publiceert TenderNed de gewijzigde aanbesteding diezelfde dag nog op het aankondigingenplatform. Tenders Electronic Daily (TED) heeft meer tijd nodig om de aankondiging te plaatsen. TenderNed is hiervan afhankelijk. De aankondiging staat binnen 5 werkdagen op het aankondigingenplatform van TED.

Eisen en criteria wijzigen

Het wijzen of verwijderen van eisen, en selectie- en gunningscriteria gaat volgens dezelfde stappen.

Wijzig of verwijder eisen of criteria

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
 • Kies Eisen of Criteria en vervolgens de eis of het criterium dat u wilt wijzigen.
 • Kies Wijzigen. U ziet dan de gegevens die u mag wijzigen.
 • Pas de gegevens aan of verwijder ze.
 • Bevestig dat u dit zeker weet. Vervolgens ziet u een aangepast scherm.
 • Voer de taak Rectificatie publiceren of Correcties kenbaar maken aan selecteerde ondernemingen op het dashboard uit. Pas daarna zijn de wijzigingen zichtbaar voor alle betrokken ondernemingen en op het aankondigingenplatform.
 • Pas vervolgens ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan via de link op uw dashboard. Hiermee worden de eerder opgeslagen versies overschreven. Bekijk hieronder hoe u dat doet.
 • Voer de taak Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren uit. Pas daarna zijn de wijzigingen zichtbaar voor anderen.

Na publicatie kunt u eisen alleen nog laten vervallen. In dat geval wordt zowel bij u als bij de betrokken ondernemingen de vervallen eis uitgegrijsd. Als een onderneming de eis al beantwoord had, dan wordt deze automatisch uit de aanmelding of inschrijving verwijderd op het moment dat de onderneming deze indient.

Wijzig het toegevoegde UEA

Het UEA dat u heeft toegevoegd aan de aanbesteding kunt u wijzigen. Dit is ook mogelijk nadat de aankondiging van de opdracht is gepubliceerd.

UEA-module wijzigen

 • Klik in uw dashboard op de link naar de UEA-module.
 • Vul opnieuw het formulier in met alle relevante gegevens. Na het opslaan wordt de oude versie van het UEA overschreven door de nieuwe versie. De opgeslagen xml- en pdf-bestanden worden ook overschreven.
 • Voer de taak Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren uit. Pas na het uitvoeren van deze taak is het UEA aangepast.

Interactieve pdf wijzigen

 • Laat eerst het huidige document vervallen.
 • Ga hiervoor naar het dashboard van de aanbesteding.
 • Kies vervolgens Documenten onder Communicatie en ga naar de map Aanbestedingsdocumenten.
 • Kies het ‘minnetje’ om het document te verwijderen.
 • Voeg daarna het gewijzigde interactieve pdf-formulier toe.
 • Klik op Document toevoegen.
 • Kies vervolgens het document dat u wilt toevoegen en daarna Toevoegen en Opslaan.
 • Voer de taak Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren uit. Pas na het uitvoeren van deze taak is het UEA aangepast.

Wijzig de aanbestedingsdocumenten

U kunt ook na publicatie documenten toevoegen bij een aanbesteding.

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
 • Kies Documenten en klik op de map waar u het document wilt toevoegen.
 • Kies Document toevoegen en kies het document van uw computer.
 • Klik op Upload om het document toe te voegen.
 • Voer bij een openbare procedure de taak Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren uit. En voer bij een onderhandse procedure of de inschrijffase van een niet openbare procedure de taak Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen uit.
 • Daarna is het document toegevoegd en zichtbaar voor de ondernemers.

Documenten verwijderen of laten vervallen

Als een document al is gepubliceerd dan kunt u het niet verwijderen, maar wel laten vervallen.

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding.
 • Kies Documenten en klik op het document dat u wilt verwijderen.
 • Kies Verwijderen. Is een document al gepubliceerd dan kunt u deze alleen laten vervallen.
 • Voer bij een openbare procedure de taak Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren uit. En voer bij een onderhandse procedure of de inschrijffase van een niet-openbare procedure de taak Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen uit.
 • Daarna is het document komen te vervallen.

Nadat een document is komen te vervallen blijft het zichtbaar voor betrokken ondernemers, maar het is duidelijk dat het niet meer geldig is. Via het aankondigingenplatform is het document niet meer te downloaden.

Bij een niet-openbare procedure, kunt u documenten die u tijdens de aanmeldfase heeft gepubliceerd, tijdens de inschrijffase niet meer laten vervallen.

Document toch verwijderen?

Heeft u zwaarwegende redenen waarom het document toch moet worden verwijderd?

Uw verzoek zal alleen worden gehonoreerd als er bijvoorbeeld vertrouwelijke, privacy- of commercieel gevoelige informatie in het document staat.

Wijzig uw onderhandse aanbesteding

Lees hoe u een onderhandse aanbesteding toevoegt, wijzigt of verwijdert.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl