Herziene Aanbestedingswet 2012 onder de loep

Op 1 juli 2016 wijzigde de Aanbestedingswet 2012. Aan de hand van TenderNed-data brengen we in beeld wat 5 belangrijke wijzigingen hebben opgeleverd.

Kwaliteit steeds belangrijker in aanbestedingen

Gunnen op basis van het gunningscriterium beste-prijskwaliteitverhouding (BPKV) is sinds 1 juli 2016 het uitgangspunt bij Europese aanbestedingen. In deze analyse bekijken we wat sindsdien de verhouding is tussen gunnen op BPKV en gunnen op de laagste prijs.

Naar de analyse over beste-prijskwaliteitverhouding

Gebruik concurrentiegerichte dialoog ruim verdubbeld

De toepassingsmogelijkheden van de concurrentiegerichte dialoog zijn sinds 1 juli 2016 uitgebreid. Hierdoor nam het gebruik toe van 37 in 2016 naar 87 in 2021.

Naar de analyse over concurrentiegerichte dialoog

Gewijzigde opdracht het vaakst gebruikt in de bouw

Van 2018 tot en met 2021 vond jaarlijks bij rond de 40 aanbestedingen een publicatie van een gewijzigde opdracht plaats. Bij aanbestedingen voor bouwwerkzaamheden komen ze het vaakst voor.

Naar de analyse over gewijzigde opdracht

Innovatiepartnerschap wordt nauwelijks gebruikt

In het jaar van introductie (2016) werd het innovatiepartnerschap 1 keer gebruikt. In 2018 beleefde de procedure met 12 keer zijn hoogtepunt. In de jaren daarna verloor het innovatiepartnerschap aan populariteit. In 2021 werd het nog maar 3 keer gebruikt. 

Naar de analyse over innovatiepartnerschap

Marktconsultatie wint jaarlijks aan populariteit

Het aantal marktconsultaties per jaar is bijna verdrievoudigd van 380 in 2016 tot 1.119 in 2021. Vooral voor leveringen en diensten worden steeds vaker marktconsultaties toegepast.

Naar de analyse over marktconsultatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl