Sectorrapportage: aanbestedingen verzekeringen

Gepubliceerd op 4 juni 2024

In deze rapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor verzekeringen er in de periode 2018-2023 uitzag.

Uitgangspunt analyse

  • Gunningen voortkomend uit een dynamisch aankoopsysteem (DAS) zijn buiten beschouwing gelaten.

CPV-codes

Deze analyse is gebaseerd op alle CPV-codes die vallen onder CPV-code 66510000-8 Verzekeringsdiensten.

Aantal aanbestedingen verzekeringen

  • 2018: 184
  • 2019: 208       
  • 2020: 220
  • 2021: 196
  • 2022: 220
  • 2023: 194

Gemiddeld zijn er in de periode 2018-2023 jaarlijks 204 verzekeringsaanbestedingen aangekondigd.

Brandverzekeringen het vaakst aanbesteed

Overheden besteden verschillende soorten verzekeringen aan:

  • Het grootste gedeelte gaat om verzekeringen tegen schade of verlies (40%). Hiervan komen brandverzekeringen het vaakst voor (97%).
  • Ongeveer 20% betreft aansprakelijkheidsverzekeringen.
  • 6% bestaat uit ongevallen- en ziektekostenverzekeringen.

Vaker gegund aan meerdere ondernemingen

Opdrachten in de verzekeringsmarkt worden gemiddeld vaker aan meerdere ondernemingen gegund dan we in andere sectoren zien. Bij de verzekeringsaanbestedingen wordt de opdracht gemiddeld aan 2,4 ondernemingen gegund, terwijl dat voor de overige aanbestedingen gemiddeld aan 1,4 ondernemingen is. Een reden hiervoor is dat met name bij brandverzekeringen het risico door meerdere verzekeraars wordt gedragen en deze elk een percentage van de polis verzekeren.

Wat verder opvalt binnen deze sector is dat er relatief vaak aan dezelfde ondernemingen wordt gegund. Dit komt onder meer doordat maar enkele verzekeraars een overheidsaansprakelijkheidsverzekering aanbieden.

Aantallen per procedure

De meeste verzekeringsaanbestedingen verlopen via een openbare procedure. De onderhandeling zonder bekendmaking wordt in vergelijking met andere sectoren relatief vaak gebruikt.

Aantallen per opdrachtaard

Rond de 90% van de verzekeringsaanbestedingen valt onder een overheidsopdracht. In vergelijking met andere sectoren worden relatief weinig verzekeringen aanbesteed binnen een raamovereenkomst.

Aantallen per type aanbestedende dienst

Gemeenten en publiekrechtelijke instellingen besteden de meeste verzekeringen aan.

Aantallen per maand

Opvallend is dat het overgrote deel van de verzekeringsaanbestedingen in september of oktober wordt gepubliceerd. Mogelijk met als doel de verzekeringen vanaf het komende kalenderjaar te laten ingaan.

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl