Sectorrapportage: aanbestedingen onderwijs

Bijgewerkt op 26 februari 2024

In deze rapportage bekijken we aan de hand van TenderNed-data hoe publieke onderwijsinstellingen in de periode 2018-2023 openbaar hebben aanbesteed.

Uitgangspunten analyse

 • We hebben publieke onderwijsinstellingen opgedeeld in 2 categorieën:
  1. Algemeen onderwijs: primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  2. Hoger onderwijs: hoger beroepsonderwijs (hbo) en universitair onderwijs
 • We kijken naar het aantal aankondigingen van opdrachten
 • Aankondigingen met betrekking tot een dynamisch aankoopsysteem zijn buiten beschouwing gelaten

CPV-codes

Hieronder geven we per categorie aan welke CPV-codes het meest gebruikt worden door publieke onderwijsinstellingen. Hieruit blijkt dat onderwijsinstellingen breed inkopen; van kantoorartikelen tot diensten voor afvalreiniging en bouwwerkzaamheden. Binnen het hoger onderwijs worden relatief meer opdrachten aangekondigd voor software en informatiesystemen en IT–diensten, dan in het algemeen onderwijs.

Algemeen onderwijs: po, vo en mbo

 • 30000000-9 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgezonderd meubilair en softwarepakketten (22%)
 • 90000000-7 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu (12%)
 • 39000000-2 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen). Inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgezonderd verlichting) en schoonmaakproducten (11%)
 • 79000000-4 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging (10%)
 • 45000000-7 Bouwwerkzaamheden (8%)

Hoger onderwijs: hbo en universitair onderwijs

 • 79000000-4 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging (13%)
 • 48000000-8 Software en informatiesystemen (8%)
 • 72000000-5 IT-diensten; adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (7%)
 • 71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie (7%)   
 • 45000000-7 Bouwwerkzaamheden (6%)

Aankondigingen van opdrachten

Onderwijsinstellingen zetten in totaal rond de 1.000 aanbestedingen per jaar uit.

Jaartal Algemeen onderwijs Hoger onderwijs
2018 654 300
2019 668 333
2020 678 362
2021 721 389
2022 720 379
2023 788 373

Opdrachttype

Kijken we naar het algemeen en hoger onderwijs, dan komt de verhouding van het type opdrachten redelijk met elkaar overeen. Het hoger onderwijs neemt relatief meer diensten af, dan het lager onderwijs. Het aantal afgenomen leveringen ligt binnen het hoger onderwijs juist iets lager.

Procedures

Onderwijsinstellingen maken vooral gebruik van de openbare procedure.

Maand van publicatie

De aanbestedingen zijn redelijk gelijk verdeeld door het jaar heen. Wel worden er over het algemeen meer opdrachten aangekondigd in juli en worden er in augustus, tijdens de zomervakantie, veel minder opdrachten aangekondigd. Het patroon van het algemeen en hoger onderwijs is hetzelfde.

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl