Sectorrapportage bouw

Bijgewerkt op 21 december 2022

In deze rapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor bouw er in de periode 2017-2021 uitzag. En welke bijzonderheden we zien in 2022.

CPV-codes

Onder de aanbestedingsmarkt bouw verstaan wij de CPV-codes die vallen onder de hoofdcategorieën:

  • 45000000-7 Bouwwerkzaamheden
  • 71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Percentage bouwaanbestedingen naar CPV-code 2017-2021

Hoofdcategorie CPV-code Percentage
45000000-7 70%
71000000-8 30%

Aantal aanbestedingen bouw

  • 1.490 in 2017
  • 1.492 in 2018
  • 1.503 in 2019
  • 1.599 in 2020
  • 1.725 in 2021

Gemiddeld vonden er in de periode 2017-2021 jaarlijks 1.561 bouwaanbestedingen plaats.

Aantallen per procedure

Het gebruik van de niet-openbare procedure nam vanaf 2020 toe voor bouwaanbestedingen. Dit gold met name voor aanbestedingen die vallen onder de CPV-code 45000000-7 Bouwwerkzaamheden.

Aantallen per type aanbestedende dienst

Het grootste gedeelte van de bouwaanbestedingen kwam in de periode 2017-2021 voor rekening van gemeenten, gevolgd door publiekrechtelijke instellingen en ministeries.

Het aantal bouwaanbestedingen bij gemeenten steeg in 2021 sterk ten opzichte van het jaar ervoor.

Aantallen per opdrachtaard

Er werd relatief vaak een overheidsopdracht aanbesteed. Bijna 70% van de aanbestedingen binnen de bouwsector was een overheidsopdracht, voor heel de markt was dit 52%.

Van raamovereenkomsten werd juist minder gebruikgemaakt, 22% binnen de bouwsector ten opzichte van 33% voor alle aanbestedingen. Met name bij opdrachten die vallen onder de CPV-code 45000000-7 Bouwwerkzaamheden werd de raamovereenkomst weinig gebruikt (15%).

Aantal aankondigingen van opdracht per maand

Het aantal aankondigingen van opdracht was in de periode 2017-2021 gelijkmatig over het jaar verdeeld, met uitzondering van de zomermaanden (de zogenoemde bouwvak). 

2022

In 2022 zien we een aantal verschuivingen ten opzichte van 2021.

Meer openbare procedures

Er wordt in 2022 vaker gekozen voor de openbare procedure dan voor de niet-openbare procedure.

Openbare procedure bouw

Jaar Percentage Aantal
2021 47% 807
2022 55% 930

Niet-openbare procedure

Jaar Percentage Aantal
2021 38% 662
2022 31% 515

Aandeel gemeenten

De stijging van het aantal bouwaanbestedingen van gemeenten zet in 2022 verder door. De stijging wordt veroorzaakt door een toename van aanbestedingen die vallen onder de CPV-code 71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

Bouwaanbestedingen gemeente

Jaar Percentage Aantal
2021 40% 691
2022 45% 765

Marktconsultatie

In 2022 wordt iets vaker een marktconsultatie gehouden in vergelijking met het jaar daarvoor:

  • 9% in 2021
  • 11% in 2022

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl