Sectorrapportage aanbestedingen bouw

Bijgewerkt op 9 april 2024

In deze rapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor bouw er in de periode 2017-2023 uitzag. 

CPV-codes

Onder de aanbestedingsmarkt bouw verstaan wij de CPV-codes die vallen onder de hoofdcategorie├źn:

  • 45000000-7 Bouwwerkzaamheden
  • 71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

Percentage bouwaanbestedingen naar CPV-code 2017-2023

Hoofdcategorie CPV-code Percentage
45000000-7 70%
71000000-8 30%

Aantal aanbestedingen bouw

  • 1.416 in 2017
  • 1.396 in 2018
  • 1.386 in 2019
  • 1.485 in 2020
  • 1.593 in 2021
  • 1.607 in 2022
  • 1.895 in 2023

Gemiddeld vonden er in de periode 2017-2023 jaarlijks 1.541 bouwaanbestedingen plaats.

Aantallen per procedure

Het gebruik van de niet-openbare procedure nam vanaf 2020 toe voor bouwaanbestedingen. Dit gold met name voor aanbestedingen die vallen onder de CPV-code 45000000-7 Bouwwerkzaamheden.

Aantallen per type aanbestedende dienst

Het grootste gedeelte van de bouwaanbestedingen kwam in de periode 2017-2023 voor rekening van gemeenten, gevolgd door publiekrechtelijke instellingen en ministeries.

Het aantal bouwaanbestedingen bij gemeenten steeg in de periode 2021-2023 sterk.

Aantallen per opdrachtaard

Er werd relatief vaak een overheidsopdracht aanbesteed. Bijna 70% van de aanbestedingen binnen de bouwsector was een overheidsopdracht, voor heel de markt was dit 52%.

Van raamovereenkomsten werd in de periode 2017-2020 juist minder gebruikgemaakt, 22% binnen de bouwsector ten opzichte van 33% voor alle aanbestedingen. Met name bij opdrachten die vallen onder de CPV-code 45000000-7 Bouwwerkzaamheden werd de raamovereenkomst weinig gebruikt (15%). Vanaf 2021 neemt het gebruik van de raamovereenkomst binnen de bouwsector toe tot 30% in 2023.

Aantal aankondigingen van opdracht per maand

Het aantal aankondigingen van opdracht was in de periode 2017-2023 gelijkmatig over het jaar verdeeld, met uitzondering van de zomermaanden (de zogenoemde bouwvak). 

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl