Datasets aanbesteden voor analyses

Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar, zodat de gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. Actuele aankondigingen bekijkt u op deze website of via onze API. Oude aanbestedingsgegevens vindt u in onze dataset (onderaan deze pagina).

Maak een analyse van aankondigingen

De gegevens uit het aankondigingenplatform zijn beschikbaar als dataset. De gegevens worden elk halfjaar aangevuld. Hiermee kunt u analyses maken. Bijvoorbeeld van het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt, of aan welke ondernemingen een opdracht is gegund. U vindt de dataset in Excel en JSON format onder aan deze pagina.

Alle soorten aankondigingen

De dataset bevat alle aankondigen:

  • marktconsultaties
  • vooraankondigingen
  • aankondigingen van een opdracht
  • rectificaties
  • aankondigingen van een gegunde opdracht
  • vroegtijdige beëindigingen
  • wijzigingen in de opdracht

Download actuele aankondigingen in XML-formaat

U kunt actuele aankondigingen downloaden in XML-formaat via een API (Application Programming Interface). Een API is een koppeling waarmee computersystemen met elkaar kunnen communiceren. Als u de TenderNed API wilt gebruiken, dan heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze kunt u aanvragen via functioneelbeheer@tenderned.nl.

Aankondigingen via RSS of TNS

U kunt de actuele aanbestedingen ook volgen via RSS en een publicatie Webservice (TNS).

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl