Sectorrapportage schoonmaak

Bijgewerkt op 22 maart 2023

In deze rapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor schoonmaak eruitziet van 2018 tot en met 2023.

CPV-codes

Onder de aanbestedingsmarkt schoonmaak verstaan wij de CPV-codes die vallen onder de hoofdcategorie:

  • 90900000-6 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

Binnen de schoonmaaksector onderscheiden we twee subsectoren:

  • ongedierte
  • reiniging

Slechts 5% van de schoonmaakaanbestedingen valt onder de subsector ongedierte. Vanwege dit lage percentage zoemen we hier verder niet op in.

Aantal aanbestedingen schoonmaak

  • 188 in 2018
  • 182 in 2019
  • 189 in 2020
  • 204 in 2021
  • 189 in 2022
  • 193 in 2023

In de periode 2018-2023 is het aantal aanbestedingen in de schoonmaaksector redelijk constant, met een piek in 2021. In 2021 neemt het aantal schoonmaakaanbestedingen met 18 stuks toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Vervolgens neemt het de jaren daarop weer wat af. Hiermee is het aantal schoonmaakaanbestedingen in 2023 weer ongeveer gelijk als in 2020.

Aantallen per procedure

Het grootste gedeelte van de aanbestedingen wordt aanbesteed via de openbare procedure. In 2021 zien we eenmalig een forse toename van het gebruik van de niet-openbare procedure.

Aantallen per opdrachtaard

Het grootste gedeelte van de aanbestedingen is gekwalificeerd als overheidsopdracht. In 2021 zien we een flinke uitschieter van het aantal dynamische aankoopsystemen dat wordt ingesteld.

Aantallen per type aanbestedende dienst

Ruim 75% van de aanbestedingen binnen de schoonmaaksector wordt aanbesteed door publiekrechtelijke instellingen. Dit zijn met name scholen. Het aandeel dat door gemeenten wordt aanbesteed neemt sinds 2020 toe.

Aantal aankondigingen van opdracht per maand

Over het algemeen worden in de schoonmaaksector in de eerste helft van het jaar iets meer opdrachten aangekondigd dan tweede helft van het jaar.

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl