Sectorrapportage: aanbestedingen mobiliteit

Bijgewerkt op 29 februari 2024

In deze rapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor mobiliteit er in de periode 2018-2023 uitzag. Omdat mobiliteit een breed begrip is gaat het in deze analyse vooral om (onderhoud aan) vervoersmiddelen.

Uitgangspunten analyse

 • We kijken naar het aantal aankondigingen van opdrachten
 • Onderhandeling zonder bekendmaking laten we buiten beschouwing
 • De analyse baseren we op de hieronder vermelde CPV-codes
 • Aankopen van Defensie met betrekking tot gevechtsmaterieel zijn buiten beschouwing gelaten, aangezien dit een heel specifieke markt is

CPV-codes

Ingeklapt

Bekijk de CPV-codes voor mobiliteit

In deze analyse zijn de volgende CPV-codes meegenomen:

 • 34100000-8 Motorvoertuigen
 • 34110000-1 Personenwagens
 • 34111000-8 Auto’s: stationcars en sedans
 • 34111100-9 Stationcars
 • 34111200-0 Sedans
 • 34113000-2 Voertuigen met vierwielaandrijving
 • 34113100-3 Jeeps
 • 34113200-4 Terreinvoertuigen
 • 34113300-5 Terreinwagens
 • 34114000-9 Speciale voertuigen
 • 34114100-0 Hulpdienstvoertuigen
 • 34114110-3 Reddingsvoertuigen
 • 34114120-6 Voertuigen voor paramedische doeleinden
 • 34114121-3 Ambulances
 • 34114122-0 Voertuigen voor patiëntenvervoer
 • 34114200-1 Politieauto’s
 • 34114210-4 Arrestantenwagens
 • 34114300-2 Voertuigen voor de sociale dienst
 • 34114400-3 Minibusjes
 • 34144900-7 Elektrische voertuigen
 • 34144910-0 Elektrische bussen
 • 3415000-6 Overige personenwagens
 • 34115200-8 Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
 • 34115300-9 Tweedehands transportvoertuigen
 • 34130000-7 Motorvoertuigen voor goederenvervoer
 • 34131000-4 Kleine vrachtwagentjes
 • 34132000-1 Motorsleden
 • 34136000-9 Bestelwagens
 • 34136100-0 Lichte bestelwagens
 • 34136200-1 Kleine dichte vrachtwagens
 • 34137000-6 Tweedehandsvoertuigen voor goederenvervoer
 • 345000000-2 Schepen en boten
 • 34400000-1 Motorfietsen, fietsen en zijspanwagens
 • 4420000-7 Scooters en fietsen met hulpmotor
 • 34410000-4 Motorfietsen
 • 34430000-0 Fietsen
 • 50112000-3 Reparatie en onderhoud van auto's
 • 50112100-4 Reparatie van auto's
 • 50100000-6 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting
 • 50110000-9 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
 • 50111100-7 Beheer van wagenpark
 • 50111000-6 Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark
 • 50111110-0 Ondersteunende diensten voor wagenpark
 • 60170000-0 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur
 • 6017100-7 Verhuur van personenauto’s met chauffeur
 • 63710000-9 Ondersteunende diensten voor vervoer over land
 • 63711000-6 Ondersteunende diensten voor vervoer over spoor

Percentage aanbestedingen naar CPV-code

De meestgebruikte hoofd-CPV-codes voor mobiliteit in de periode 2018-2023 zijn:

 • 34000000-7 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten (58%)
 • 50000000-5 Reparatie- en onderhoudsdiensten (28%)
 • 60000000-8 Vervoersdiensten (8%)

Aantal aankondigingen van opdracht 

Gemiddeld zijn er in de periode 2018-2023 jaarlijks 82 mobiliteitsaanbestedingen aangekondigd.

 • 2018: 52
 • 2019: 87
 • 2020: 73
 • 2021: 92
 • 2022: 92
 • 2023: 93

Aantallen per procedure

In de tabel hieronder ziet u het aantal aanbestedingen in de sector mobiliteit per procedure (2018-2023). Ruim 90% van deze aanbestedingen verloopt via een openbare procedure. De niet-openbare procedure wordt in verhouding weinig gebruikt.

Aantallen per type opdracht

Meer dan de helft van de aanbestedingen in de sector mobiliteit betreft leveringen, de rest zijn diensten. Bij leveringen gaat het om de aanschaf van voertuigen. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om dienstauto’s, gevolgd door bestelauto’s en bussen/vrachtwagens. Bij diensten gaat vooral om het afnemen van leaseauto’s en het beheer, onderhoud en reparaties van het wagenpark.

Aantallen per type aanbestedende dienst

Kijken we naar het aantal aanbestedingen voor mobiliteit per type aanbestedende dienst in de periode 2018-2023, dan zien we dat gemeenten en publiekrechtelijke instellingen de meeste mobiliteitsaanbestedingen aankondigen. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om de aankoop van bedrijfsvoertuigen of lease- en onderhoudscontracten voor het wagenpark. De aanbestedingen door ministeries zijn voor het overgrote deel aanbestedingen die door het ministerie van Defensie zijn aangekondigd.

Aantallen per opdrachtaard

De tabel hieronder toont het aantal aanbestedingen binnen de sector mobiliteit per aard van de opdracht in de periode 2018-2023. Sinds 2020 wordt het vaakst gebruikgemaakt van een raamovereenkomst.

Aantal aankondigingen van opdracht per maand

Het aantal aankondigingen per maand voor aanbestedingen binnen de sector mobiliteit volgt in de periode 2018-2023 het beeld dat we ook bij andere sectoren zien. In de periode maart-mei en september-oktober worden de meeste aankondigingen van opdrachten gepubliceerd. Het aantal aankondigingen ten opzichte van het algemene beeld wijkt alleen af in de maand december. Aanbestedende diensten publiceren dan relatief vaak een aankondiging van de opdracht.

Aantallen per provincie

De kaart toont het aantal aanbestedingen binnen de sector mobiliteit op provincieniveau.

We zijn uitgegaan van de vestigingsplaats van de aanbestedende dienst. Aanbestedingen van ministeries en speciale sectorbedrijven zijn niet meegenomen, omdat daar de kans een stuk groter is dat de opdracht op een ander deel van Nederland betrekking heeft dan de provincie waar deze organisatie gevestigd is.

Zuid-Holland is koploper, gevolgd door Noord-Holland. In Zuid-Holland worden bijna 2x zoveel opdrachten aangekondigd als in Noord-Holland.

{"area_data":{"2":{"subject":"Groningen","category":"10 tot 25","value":11,"color":"#FFB870","opacity":1},"3":{"subject":"Drenthe","category":"10 tot 25","value":17,"color":"#FFB870","opacity":1},"4":{"subject":"Noord-Brabant","category":"25 tot 50","value":42,"color":"#FF9429","opacity":1},"5":{"subject":"Utrecht","category":"25 tot 50","value":37,"color":"#FF9429","opacity":1},"6":{"subject":"Flevoland","category":"< 10","value":5,"color":"#FFDBB8","opacity":1},"7":{"subject":"Limburg","category":"10 tot 25","value":24,"color":"#FFB870","opacity":1},"8":{"subject":"Overijssel","category":"10 tot 25","value":16,"color":"#FFB870","opacity":1},"9":{"subject":"Noord-Holland","category":"50 tot 100","value":67,"color":"#E17000","opacity":1},"10":{"subject":"Gelderland","category":"25 tot 50","value":30,"color":"#FF9429","opacity":1},"11":{"subject":"Zeeland","category":"< 10","value":8,"color":"#FFDBB8","opacity":1},"12":{"subject":"Zuid-Holland","category":"> 100","value":128,"color":"#994D00","opacity":1},"13":{"subject":"Friesland","category":"10 tot 25","value":13,"color":"#FFB870","opacity":1}},"categories":{"< 10":{"label":"< 10","color":"#FFDBB8","opacity":1},"10 tot 25":{"label":"10 tot 25","color":"#FFB870","opacity":1},"25 tot 50":{"label":"25 tot 50","color":"#FF9429","opacity":1},"50 tot 100":{"label":"50 tot 100","color":"#E17000","opacity":1},"> 100":{"label":"> 100","color":"#994D00","opacity":1}},"options":{"mapType":[{"value":"1"}],"showLegend":[{"value":"1"}],"legendTitle":[{"value":"Legenda","_attributes":[]}],"idReference":"muchaslutrop"}}
Download data

Trends

 • Sinds 2021 zien we een groeiend aantal aanbestedingen specifiek voor leasecontracten voor (elektrische) fietsen.
 • Aanbestedende diensten zijn bezig hun wagenpark te verduurzamen. Een steeds groter percentage van de aangekochte of geleasede voertuigen is elektrisch. In 2018 werd bij 6% van de aanbestedingen voor bedrijfswagens aangegeven dat deze (gedeeltelijk) elektrisch of emissieloos moeten zijn. In 2022 is dit bij meer dan 30% het geval.

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl