Benchmark aanbesteden: alle organisaties

Op deze pagina vindt u de benchmarkgrafieken voor aanbestedingen van alle type organisaties.

Toelichting

Het Dashboard rapportages bevat verschillende filtermogelijkheden. Op dit moment zijn deze filters nog niet beschikbaar in de Benchmark aanbesteden. Hierdoor zien de benchmarkgrafieken er iets anders uit dan de rapportages van uw eigen aanbestedingsdata. Elke benchmarkgrafiek wordt standaard per jaar gegroepeerd, waardoor u de mogelijkheid heeft om de cijfers van het relevante jaar te bekijken. Mocht u graag de benchmarkgrafieken op basis van bepaalde filters willen zien, neem dan contact op met het analyseteam van TenderNed.

In onderstaande grafieken zijn geen onderhandse aanbestedingen meegenomen.

Aanbesteding voorbereiden

Aanbestedingsprocedures

Hieronder ziet u per aanbestedingsprocedure het percentage aanbestedingen dat is gestart in dat jaar.

Aard van de opdracht

Hieronder ziet u per opdrachtaard het percentage aanbestedingen dat is gestart in dat jaar.

Startmaand aanbesteding

Hieronder ziet u per maand hoeveel aanbestedingen er dat jaar zijn gestart. Door in de legenda op de jaren te klikken, kunt u specifieke jaren verbergen of weergeven.

Gunningspercentages ondernemingen

Verdeling gunningspercentage

Hieronder ziet u de verdeling van de gunningspercentages van alle ondernemingen met minimaal 5 inschrijvingen in de periode 2017-2023.

Toelichting

Van alle ondernemingen met minimaal 5 inschrijvingen berekenden we hoeveel procent van die inschrijvingen resulteerde in een gunning:

  • Krijgt een onderneming geen enkele aanbesteding gegund, dan is het percentage 0%.
  • Resulteert elke inschrijving in een gunning, dan is het percentage 100%.

In de grafiek hierboven ziet u de verdeling van deze percentages:

  • Welk aandeel ondernemingen een gunningspercentage heeft van maximaal 10%.
  • Welk aandeel ondernemingen een gunningspercentage heeft van tussen de 10,01% en 20%.
  • Etc.

Uitgangspunten:

  • Alleen aanbestedingen die digitaal via TenderNed verlopen, zijn meegenomen.
  • Onderhandse aanbestedingen zijn niet meegenomen (geldt voor elke grafiek op deze pagina).
  • Aanbestedingen uit een dynamisch aankoopsysteem (DAS) zijn niet meegenomen.
  • Aanbestedingen die (nog) niet gegund zijn, zijn niet meegenomen.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl