Sectorrapportage: aanbestedingen sociaal domein

Bijgewerkt op 4 juli 2023

In deze rapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor het sociaal domein er in de periode 2018-2023 uitziet.

Sociaal domein

Gemeenten zijn via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en ondersteuning voor haar inwoners. Dit wordt het sociaal domein genoemd.

Uitgangspunten analyse

 • We kijken naar het aantal aankondigingen van opdrachten en gunningen uit een dynamisch aankoopsysteem.
 • Onderhandeling zonder bekendmaking laten we buiten beschouwing.
 • Alleen aanbestedingen die zijn uitgevoerd door gemeenten nemen we mee in de analyse.
 • De analyse baseren we op de hieronder vermelde CPV-codes.

CPV-codes

Onder de aanbestedingsmarkt van het sociaal domein verstaan we de volgende CPV-codes:.

 • 33196000-0 Medische hulpmiddelen
 • 85000000-9 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
 • 33193000-9 Invalidewagentjes, rolstoelen en bijbehorende apparatuur
 • 50421100-3 Reparatie en onderhoud van rolstoelen
 • 60130000-8 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
 • 85310000-5 Maatschappelijke diensten
 • 85144000-0 Diensten voor intramurale gezondheidszorginstelling
 • 44115600-5 Trapliften
 • 85300000-2 Maatschappelijke en aanverwante diensten
 • 85312000-9 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
 • 85321000-5 Administratieve sociale diensten
 • 85323000-9 Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg

Percentage aanbestedingen sociaal domein naar CPV-code

De meest gebruikte CPV-codes binnen het sociaal domein zijn in de periode 2018-2022:

 • 85000000-9 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk (80%)
 • 60130000-8 Diensten voor speciaal personenvervoer over land (8%)
 • 44115600-5 Trapliften (7%)
 • 33196000-0 Medische hulpmiddelen (6%)

Aantal aanbestedingen sociaal domein

 • 2018: 169
 • 2019: 187
 • 2020: 172
 • 2021: 258
 • 2022: 207
 • 2023: 189

We zien een uitschieter in 2021. Duiken we dieper in de data dan blijkt dat er dat jaar relatief meer gemeenten losse aanbestedingen in de markt zetten. In andere jaren kiezen gemeenten relatief vaker voor aanbesteden in meerdere percelen in plaats van alle onderdelen apart aan te besteden.

Gemiddeld worden er in de periode 2018-2023 jaarlijks 197 aanbestedingen binnen het sociaal domein aangekondigd.

Aantallen per procedure

De openbare procedure wordt bij het overgrote deel van op TenderNed gepubliceerde aanbestedingen binnen het sociaal domein toegepast. In verhouding wordt er erg weinig gebruikgemaakt van de niet-openbare procedure.

Bij aanbestedingen binnen het sociaal domein zijn er relatief veel inschrijvingen. Dit aantal ligt twee keer zo hoog als gemiddeld. Met regelmaat zijn er aanbestedingen waarbij het aantal inschrijvingen boven de 100 ligt. Open House aanbestedingen zijn hier een goed voorbeeld van.

Open House

Alhoewel Open House geen officiƫle aanbestedingsprocedure is, wordt er binnen het sociaal domein vaak gebruik gemaakt van deze methodiek van inkopen. Bij een Open House stelt een gemeente alleen geschiktheidseisen en/of minimumeisen op. Met elke aanbieder die aan de voorwaarden voldoet, wordt een overeenkomst gesloten. Aanbieders kunnen gedurende de gehele looptijd toetreden.

Aantal aanbestedingen met de term Open House per jaar

 • 2018: 22
 • 2019: 29
 • 2020: 20
 • 2021: 40
 • 2022: 26
 • 2023: 25

Aantallen per opdrachtaard

Binnen het sociaal domein wordt er met name gebruik gemaakt van een raamovereenkomst gevolgd door een overheidsopdracht.

Aantallen per maand

Over het algemeen worden de meeste aankondigingen van opdrachten binnen het sociaal domein gepubliceerd in de perioden:

 • maart-mei
 • september-oktober

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl