TenderNed-data is een spiegel van de maatschappij

‘TenderNed-data is een spiegel van wat er in de maatschappij gebeurt,’ vertelt Floortje Waaijer, jurist bij PIANOo. Samen met Duuk Calor en Rick den Ridder, beiden data-experts bij TenderNed, geeft zij op het PIANOo-congres 2023 een presentatie over trends in aanbestedingsdata.

Data-experts Duuk Calor en Rick den Ridder
Data-experts Duuk Calor en Rick den Ridder

Korte introductie over aanbesteden

Allereerst geeft Rick een korte introductie over belangrijke mijlpalen op het gebied van aanbesteden. Hij benoemt onder andere:

  • De uitkomsten van de parlementaire enquête bouwfraude in 2002.
  • De oprichting van PIANOo in 2005.
  • Het jaar 2011 waarin toenmalige minister van Economische Zaken Maxime Verhagen TenderNed uit de pilotperiode haalt en beschikbaar maakt als aanbestedingssysteem in Nederland.
  • De ingangsdatum van de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013. Vanaf dit moment geldt er een publicatieplicht voor alle openbare aanbestedingen op TenderNed.

Terugblik

Het publiek krijgt tijdens een korte terugblik te zien hoe de homepage van TenderNed er in 2004 uitzag en hoe die was veranderd in 2011, het jaar waarin TenderNed de 1000ste gebruiker mocht verwelkomen. Duuk deelt verder nog wat leuke feitjes: ‘Onder andere in de media leeft het beeld dat gunningen in de meeste gevallen gebeuren op basis van de laagste prijs. Dat klopt echt al lang niet meer! Kijken we naar 10 jaar geleden dan werd 18% gegund op basis van de laagste prijs en nu is dat zelfs nog maar in 8% van de gevallen.’

‘Uit de data blijkt ook dat het aantal aanbestedende diensten en geregistreerde ondernemingen de afgelopen 10 jaar zijn gestegen. Het aantal aanbestedende diensten is toegenomen van 1.000 naar 2.500 en voor de geregistreerde ondernemingen geldt een stijging van 10.000 naar 60.000. Dat zie je ook terug in het aantal publicaties per jaar. Die zijn de afgelopen 10 jaar verdubbeld van 10.000 naar 20.000.’

Feiten en statistieken

Duuk vraagt de aanwezigen of zij weten wat het hoogste aantal nota van inlichtingen in een aanbesteding in 2023 was. Er klinken verschillende aantallen door de zaal, gevolgd door verbazing wanneer Duuk vertelt dat het juiste aantal 23 is. Veel hoger dan gedacht. Het hoogste aantal rectificaties (7) bij een aanbesteding in 2023 leidt tot het nodige gelach in de zaal. Duuk vertelt ook dat het ministerie van Defensie dit jaar de meeste aanbestedingen heeft gepubliceerd.

Rick vervolgt met wat feiten over samenwerkingsverbanden. ‘Aan de data zien we dat het aantal samenwerkingsverbanden vanaf 2017 elk jaar stijgt. Alleen het coronajaar 2020 is daar een uitzondering op. Voor de samenwerkingsverbanden met minimaal 1 aanbesteding geldt hetzelfde: de aantallen stijgen sinds 2017, met uitzondering van 2020.’

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Floortje noemt enkele aanleidingen om deze procedure te starten. ‘Het kan voorkomen dat je geen geschikte inschrijving hebt ontvangen, of dat je bijvoorbeeld te maken hebt met een spoedsituatie, zoals corona. Ook voor de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking is het jaar 2020 het enige jaar waarin geen stijging te zien is. Deze vorm van aanbesteden is vooral populair bij gemeenten. En ook in de ICT-sector wordt er vaak gebruik van gemaakt.’   

Spiegel van de maatschappij

Floortje: ‘Ik zie de data van TenderNed als een spiegel van wat er gebeurt in de maatschappij. Daar zit vaak wel een kleine vertraging in. Je ziet nu bijvoorbeeld dat het onderwerp asielzoekers veel in het nieuws is. In de cijfers van TenderNed zie je dat ook terug. Veel mensen zoeken op het aankondigingenplatform nu op de woorden ‘asielzoeker’ en ‘vluchteling’.' Duuk vult aan: ‘je kunt het zien als een stukje fact checking.’

Vooruitblik

Duuk, Rick en Floortje delen ook nog de toekomstplannen van TenderNed. Zij tonen onder andere hoe de website eruit komt te zien. Ze vertellen ook over de eForms die op de planning staan. De nieuwe aankondigingsformulieren worden verplicht en bevatten extra velden om in te vullen. ‘Dat gaat leiden tot meer en kwalitatief betere data,’ benoemt Duuk.

Leuke interactie met de zaal

De aanwezigen doen de gehele presentatie leuk mee. Zij beantwoorden de vragen met veel enthousiasme, starten leuke discussies met elkaar en proberen af en toe ook de sprekers te prikkelen. Daarom besluit Rick de aanwezigen uit te nodigen om na afloop naar de stand van TenderNed te komen en daar nog van gedachten te wisselen over eventuele nieuwe mogelijkheden voor de TenderNed-applicatie.

Analyseteam van TenderNed op het PIANOo-congres 2023
Analyseteam van TenderNed op het PIANOo-congres 2023

 

Aan de slag met aanbestedingsdata

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl