Meestgebruikte CPV-codes 2023

Bij de aankondiging van een opdracht moet een aanbestedende dienst een CPV-code vermelden. De CPV-code beschrijft de opdracht. Ondernemers kunnen opdrachten zoeken op CPV-code. Geeft de aanbestedende dienst de juiste CPV-code mee aan een opdracht, dan kunnen ondernemers deze makkelijk vinden.

Bekijk hieronder naar welke CPV-codes de meeste vraag is in aanbestedingen, en welke CPV-codes het meest gebruikt worden in het interesseprofiel.

Top 10 meestgebruikte CPV-codes in 2023

Ingeklapt

Aanbestedingen: 10 meestgebruikte CPV-codes

Positie CPV-code Percentage
1 79000000-4 Zakelijke dienstverlening; juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging 25,3%
2 45000000-7 Bouwwerkzaamheden 9,8%
3 71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 6,1%
4

72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

5,8%
5

90000000-7 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu    

5,7%
6

77000000-0 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij    

4,7%
7 30000000-9 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten 4,1%
8

85000000-9 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk    

3,3%
9 34000000-7 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten     2,9%
10 48000000-8 Software en informatiesystemen     2,8%
Ingeklapt

Interesseprofiel: 10 meestgebruikte CPV-codes

Positie CPV-code Percentage 
1 45000000-7 Bouwwerkzaamheden     16,4%
2 79000000-4 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging 8,9%
3 71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 8,1%
4 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 6,6%
5 48000000-8 Software en informatiesystemen 5,9%
6 34000000-7 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten 3,4%
7 90000000-7 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu 3,3%
8 80000000-4 Diensten voor onderwijs en opleiding 2,8%
9 85000000-9 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk 2,7%
10 50000000-5 Reparatie- en onderhoudsdiensten 2,6%

 

 

 

 

 

Interesseprofiel

Bij het instellen van een interesseprofiel kunt u 1 of meerdere CPV-codes selecteren die voor u relevant zijn. U kunt breed of specifiek naar CPV-codes zoeken. Als u breed zoekt, op bijvoorbeeld Landbouwmachines 16000000-5, dan vindt u ook de onderliggende, specifiekere opdrachtomschrijvingen, zoals Oogstmachines 16300000-8. Maar andersom werkt het niet. Als u specifiek zoekt op oogstmachines, dan krijgt u alleen dat te zien, en geen andere landbouwmachines.

Bekijk meer mogelijkheden voor het vinden van aanbestedingen.

Hoofd CPV-code

Aanbestedende diensten moeten een hoofd CPV-code vermelden bij een opdracht. Als de opdracht bestaat uit percelen, krijgt elk perceel een hoofd CPV-code. Per opdracht kan de aanbestedende dienst ook een eventuele bijkomende opdracht verduidelijken met een CPV-code. Het is dus mogelijk dat er meerdere CPV-codes bij een opdracht staan.

Wat een CPV-code is

CPV staat voor Common Procurement Vocabulary. De CPV-code beschrijft de opdracht. De aanbestedende dienst selecteert een CPV-code uit een centrale codelijst met opdrachtomschrijvingen. Deze lijst is samengesteld door Europese Unie en wordt door alle EU-landen gebruikt. Er zijn meer dan 3000 verschillende codes, onderverdeeld in 45 sectoren. Elke sector heeft meerdere niveaus.

Type opdracht

De CPV-codes zijn daarnaast ook onderverdeeld per type opdracht: leveringen, diensten of werken. CPV-codes die beginnen met:

  • 0 t/m 44 of 48: leveringen
  • 50 t/m 98: diensten
  • 45: werken

Er bestaan geen codes die beginnen met de cijfers 46, 47 en 49.

Lees meer over CPV-codes op pianoo.nl.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl