Sectorrapportage: aanbestedingen ICT

Bijgewerkt op 24 mei 2024

In deze rapportage brengen we aan de hand van TenderNed-data in beeld hoe de aanbestedingsmarkt voor ICT er in de periode 2017-2023 uitzag.

CPV-codes

Onder ICT verstaan we de CPV-codes die vallen onder de volgende hoofdcategorieën:

  • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
  • 48000000-8 Software en informatiesystemen
  • 30200000-1 Computeruitrusting en -benodigdheden
  • 64200000-8 Telecommunicatiediensten
  • 51600000-8 Installatie van computers en kantooruitrusting

Percentage ICT-aanbestedingen naar CPV-code 2017-2023

Hoofdcategorie CPV-code Percentage
72000000-5 43,5%
48000000-8 26,4%
30200000-1 25,5%
64200000-8 4,3%
51600000-8 0,3%

 

Aantal ICT-aanbestedingen 2017-2023

ICT is op te delen in de segmenten hardware, software en inhuur. Niet elke ICT-aanbesteding valt in 1 van de 3 segmenten. 

Jaar Hardware Software Inhuur Overig Totaal
2017 164 354 66 418 1.002
2018 234 341 71 413 1.059
2019 235 303 90 372 1.000
2020 317 308 130 469 1.224
2021 436 257 134 507 1.334
2022 387 289 159 618 1.453
2023 425 327 160 616 1.528

Toename ICT-aanbestedingen

In het jaar 2020 nam het aantal ICT-aanbestedingen sterk toe en vervolgens blijft het aantal jaar op jaar stijgen.

Aantallen per procedure

Vanaf 2020 werd relatief vaak gekozen voor de niet-openbare procedure. Ook het gebruik van de procedure onderhandeling zonder bekendmaking (OZB) nam vanaf 2020 sterk toe. Een aanbestedende dienst moet motiveren waarom voor deze procedure is gekozen. De reden die het vaakst werd opgegeven, is ‘technisch’. Bijvoorbeeld omdat de gevraagde techniek maar door één onderneming kan worden geleverd. Een aanbestedende dienst kan dan besluiten de gunning te publiceren via een OZB.

Aantallen per type aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instellingen besteedden het vaakst ICT aan. Dit gold in de periode 2017-2023 met name voor het (hoger) onderwijs, gevolgd door gemeenten.

Aantal aankondigingen van opdracht per maand

Het aantal aankondigingen van de opdracht was in de periode van 2017 tot en met 2023 redelijk gelijkmatig over het jaar verspreid. In de eerste helft van het jaar waren er iets meer aankondigingen van ICT-opdrachten dan in de tweede helft van het jaar.

Marktconsultaties binnen de ICT-sector 2017-2023

Voor ICT-opdrachten werd relatief vaak een marktconsultatie toegepast, dit gebeurde in ongeveer 21% van de aanbestedingen. Bij alle aanbestedingen ligt dit percentage rond de 11%.

Het grootste gedeelte van de marktconsultaties binnen de ICT werd toegepast bij opdrachten die vallen onder de hoofdcategorieën:

  • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (48%)
  • 48000000-8 Software en informatiesystemen (44%)

Concurrentie 2017-2023

Van de gegunde aanbestedingen met een openbare procedure zien we tussen 2017-2021 bij 83% meer dan 1 inschrijving. Dit verschilt tussen 2017 en 2021 niet echt door de tijd heen. In de periode 2022-2023 daalt dit percentage naar een gemiddelde van 77%.

Meer informatie

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl