3 ergernissen van ondernemers bij aanbesteden

TenderNed ving een aantal ergernissen op van ondernemers die meedoen aan aanbestedingen. We duiken in onze data om te kijken hoe vaak bepaalde situaties zich voordoen. Niet om met het vingertje te wijzen, wel om aanbestedende diensten inzicht te geven. Als duidelijk is wat er bij de andere partij speelt, is daar rekening mee te houden. Beter en bewuster aanbesteden, daar gaat het ons om.

1. Geen rekening houden met vakantieperiode

Aanbestedende diensten verruimen lang niet altijd de termijnen in vakantieperiodes, blijkt uit analyse van de TenderNed-data. Ondernemers hebben hierdoor minder tijd om tot een goede offerte te komen. Of moeten tijdens hun vakantie aan het werk om de deadline te halen. In deze analyse laten we aan de hand van gegevens uit TenderNed zien in hoeverre aanbestedende diensten rekening houden met officiĆ«le schoolvakanties.

2. Uitstellen van de voorlopige gunningsbeslissing

Aanbestedende diensten halen de opgegeven planning voor het versturen van de voorlopige gunningsbeslissing vaak niet, blijkt uit analyse van de TenderNed-data. Uitstel kan nadelige gevolgen hebben voor inschrijvers. Bij stijgende (kost)prijzen kunnen zij hun offerte hier gedurende de gestanddoeningstermijn bijvoorbeeld niet op aanpassen.

3. Te weinig tijd krijgen om goede inschrijving te doen

Ondernemers vinden dat ze soms te weinig tijd krijgen om een goede inschrijving te doen. Het gevolg: overwerken, een minder goede offerte uitbrengen of afzien van deelname. We duiken in onze data om na te gaan in hoeverre de termijnen ruimer zijn dan het vereiste. Wat blijkt, bij het overgrote deel is dat het geval.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl