Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging 2018-2023

In de periode van 2018 tot en met 2023 is het aantal gunningen via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ruim verdubbeld, van 510 in 2018 naar 1.355 in 2023. Dit blijkt uit analyse van gegevens uit TenderNed.

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking biedt een aanbestedende dienst de mogelijkheid direct te starten met een onderhandeling om vervolgens de gunning te publiceren. In de artikelen 2.32 tot en met 2.37 van de Aanbestedingswet 2012 staat deze procedure beschreven. Deze procedure mag alleen toegepast worden in uitzonderlijke gevallen.

Procedure toepassen

Aanbestedende diensten mogen deze procedure alleen toepassen als sprake is van één van de onderstaande omstandigheden:

 • Er zijn geen of geen geschikte inschrijvingen.
 • De opdracht kan maar door één specifieke ondernemer uitgevoerd worden
 • De opdracht heeft dwingende spoed.
 • De opdracht komt voort uit een prijsvraag.
 • Er is sprake van aanvullende werken, diensten of leveringen bij een bestaande opdracht.
 • Bij andere toepassingen:
  • Voor op de grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen.
  • Voor de aankoop van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet (faillissement) of een vergelijkbare procedure.
  • Voor de levering van producten die uitsluitend voor onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling worden vervaardigd en waarvan de productie niet in grote hoeveelheden plaatsvindt met het doel de commerciële haalbaarheid van het product vast te stellen of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te delgen.

Omstandigheden die het vaakst voorkomen

 • In bijna de helft van de gevallen wordt aangegeven dat de opdracht maar door één specifieke ondernemer uitgevoerd kan worden.
 • Bij ruim 15% wordt als reden vermeld dat er geen geschikte inschrijvingen zijn ontvangen bij een eerdere procedure.
 • Dwingende spoed wordt in bijna 10% van de gunningen als reden opgegeven.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl