Jaarstatistieken 2022

We kijken terug op het jaar 2022. Welke trends zagen we ontstaan of doorzetten, wat wijkt er af ten opzichte van de jaren ervoor en welke feitjes kwamen er verder uit de database van TenderNed rollen? Hieronder lopen we er stap voor stap doorheen.

Aanbestedingen gestart in 2022

Omdat we geen informatie hebben over onderhandse aanbestedingen die niet via TenderNed lopen, laten we deze buiten beschouwing.

Er zijn in totaal ruim 11.800 aanbestedingen gestart in 2022, een stijging van 11,3% t.o.v. 2021. De openbare procedure wordt veruit het meest gebruikt (67%), gevolgd door de niet-openbare procedure. De stijging in aantal aanbestedingen komt ook voornamelijk van de openbare procedure, die nam in 2022 met zo'n 1.300 aanbestedingen toe.

Het innovatiepartnerschap werd juist het minst gebruikt, hiervan zijn slechts 3 aanbestedingen gestart.

De eerder genoemde stijging komt volledig door de toename in het aantal diensten (uitgezonderd sociale en andere specifieke diensten, SSD), net als vorig jaar is deze met zo'n 1.300 aanbestedingen  toegenomen. Dat is een stijging van bijna 23%. Het aantal werken is gelijk gebleven en het aantal leveringen is zelfs iets gedaald.

Gemeenten blijven goed voor het grootste aantal aanbestedingen en hadden ook de grootste stijging, ruim 25%. Het aantal aanbestedingen van ministeries is met 15% afgenomen, bij de andere type aanbestedende diensten is het vrijwel gelijk gebleven.

Publicaties in 2022

Met meer dan 22.000 publicaties in 2022 is ook dat aantal gestegen, er waren 6,5% meer publicaties dan in 2021. Deze stijging zit vooral in het aantal publicaties van gunningen, dat met 18% is gestegen. Dat er meer gunningen worden gepubliceerd dan aankondigingen komt door procedures waarbij alleen een gunning gepubliceerd wordt. We zien ook een flinke stijging in het aantal gunningen uit een dynamisch aankoopsysteem (DAS) in de grafiek hieronder. Daarnaast blijft ook het aantal aankondigingen van vrijwillige transparantie toenemen.

Contact met de TenderNed-servicedesk

Terwijl het aantal aanbestedingen en publicaties toeneemt, neemt het contact met onze servicedesk juist af. We zien ook dat veel telefoontjes zijn ingeruild door chatberichten, sinds december 2022 is het nu ook mogelijk om vanuit de applicatie met de servicedesk te chatten.

De feitjes

We hadden nog 10 grafieken kunnen laten zien, maar daarmee was de pagina erg lang geworden. Omdat we een aantal feiten nog wel interessant vinden sommen we ze hieronder op.

  • De overheidsopdracht is met 45% de meest gebruikte opdrachtaard, gevolgd door de raamovereenkomst met 39%.
  • Slechts 8% van de aanbestedingen wordt enkel gegund op laagste prijs, bij de rest spelen andere gunningscriteria een rol.
  • 14% van de aanbestedingen is opgedeeld in percelen. In ruim de helft van die gevallen was er sprake van 2 percelen.
  • Het aandeel van Europese aanbestedingen is voor het vijfde jaar oprij toegenomen, nu tot 91,3. De overige aanbestedingen zijn dus nationale aanbestedingen.
  • 98% van de aanbestedingen wordt echter in de Nederlands taal geschreven.
  • TenderNed.nl wordt gemiddeld 134.000 keer per maand bezocht.
  • Het aantal nota's van inlichtingen dat is gepubliceerd is met 10% afgenomen en zit daarmee op hetzelfde niveau als in 2020.
  • Het aantal vragen dat via de vraag & antwoord module is gesteld is gedaald naar gemiddeld 36 per aanbesteding. In 2021 waren er gemiddeld 37,2 per aanbesteding.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl