Jaarstatistieken 2023

We kijken terug op het jaar 2023. Welke trends zagen we ontstaan of doorzetten, wat wijkt er af ten opzichte van de jaren ervoor en welke feitjes kwamen er verder uit de database van TenderNed rollen? Hieronder lopen we er stap voor stap doorheen.

Aanbestedingen gestart in 2023

Omdat we geen informatie hebben over onderhandse aanbestedingen die niet via TenderNed lopen, laten we deze buiten beschouwing.

Er zijn in totaal ruim 11.900 aanbestedingen gestart in 2023, een lichte stijging ten opzichte van 2022. De openbare procedure wordt veruit het meest gebruikt (66%), gevolgd door de niet-openbare procedure (20%). De stijging in het aantal aanbestedingen komt vooral door de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het gebruik hiervan steeg van 1.170, naar 1.376.

Het innovatiepartnerschap werd juist het minst gebruikt, hiervan is er in 2023 slechts 1 gestart.

Ten opzichte van 2022 is het aantal diensten (uitgezonderd sociale en andere specifieke diensten, SSD) iets gedaald. Het aantal leveringen en werken is wel gestegen.

Gemeenten blijven goed voor het grootste aantal aanbestedingen. Het aantal aanbestedingen van ministeries is met 16% toegenomen van 783 in 2022 naar 941 in 2023. Daarmee is het aantal aanbestedingen ongeveer gelijk aan dat van 2021, toen ministeries 919 aanbestedingen zijn gestart. Het aantal aanbestedingen van inkooporganisaties is met ruim 100 afgenomen, bij de andere type aanbestedende diensten bleef het vrijwel gelijk.

Publicaties in 2023

Met meer dan 23.000 publicaties in 2023 is ook dat aantal gestegen, er waren 4% meer publicaties dan in 2022. Vooral de publicaties van een wijziging van gunning is met 52% flink toegenomen, maar ook het aantal marktconsultaties steeg met 22% fors. Het aantal publicaties van vroegtijdige beëindigingen en vooraankondigingen is met 6% gedaald.

Op 27 september 2023 zijn de nieuwe aankondigingsformulieren (eForms) geïntroduceerd, in 2023 waren die dus een ruime 3 maanden beschikbaar. Tijdens deze periode zijn er in totaal 4.568 eForms gepubliceerd.

Terwijl het aantal aanbestedingen en publicaties toenam, nam het aantal vragen aan onze servicedesk nog verder af ten opzichte van 2022 (-4,6%). De trend die vorig jaar is ingezet, waarbij veel telefoontjes zijn ingeruild door chatberichten, zette in 2023 door.

De feitjes

Omdat we het aantal grafieken op deze pagina willen beperken, maar wel nog een aantal interessante feiten willen delen, sommen we ze hieronder op.

  • De overheidsopdracht is met 47% de meestgebruikte opdrachtaard, gevolgd door de raamovereenkomst met 38%.
  • Slechts 8% van de aanbestedingen wordt enkel gegund op laagste prijs, bij de rest spelen andere gunningscriteria een rol.
  • 13% van de aanbestedingen is opgedeeld in percelen. In ruim de helft van die gevallen was er sprake van 2 percelen.
  • Het aandeel van Europese aanbestedingen is gelijk gebleven ten opzichte van 2022: 91,3% van alle niet-onderhandse procedures. De overige aanbestedingen zijn dus nationale aanbestedingen.
  • 98% van de aanbestedingen vindt in de Nederlands taal plaats.
  • Gemiddeld wordt tenderned.nl 170.000 keer per maand bezocht.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl