Marktconsultaties 2017-2023

Onderstaande grafieken zijn opgesteld met gegevens uit TenderNed. Het toont het aantal marktconsultaties en de verdeling hiervan naar type opdracht. De grafieken laten zien hoeveel marktconsultaties er plaatsvonden in de periode 2017 tot en met 2023.

Uit de grafieken volgt dat het aantal marktconsultaties in deze periode sterk is toegenomen. Aanbestedende diensten gaan, voor de type opdracht leveringen en diensten, steeds vaker over tot een georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende marktpartijen voorafgaand aan een aanbesteding.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl