Definitieve gunningswaarden 2017-2023

In de aankondiging van de gegunde opdracht is het verplicht om de definitieve gunningswaarde op te geven. Deze waarde wordt op perceelsniveau ingevuld, wat betekent dat als er meerdere percelen gegund worden, er voor elk perceel een waarde ingevuld moet worden. Wij hebben voor de periode 2017-2023 bekeken welke waarden er op perceelsniveau zijn gepubliceerd.

In bovenstaande grafiek staat per jaar het percentage percelen waarbij de ingevulde gunningswaarde in een bepaalde range zit. Zo zien we dat in 2023 36% van de gegunde percelen een ingevulde gunningswaarde van €1 of minder had, dat percentage is lager dan in 2022 het geval was. Bij 5% van de percelen was de ingevulde gunningswaarde tussen de €1 en €300, wat erop kan duiden dat de ingevulde waarde een uurtarief betreft.

We zien in 2023 een groter percentage percelen met een ingevulde waarde van meer dan 100.000 euro dan in de jaren daarvoor.  

We kunnen dezelfde verdeling van gunningswaarden ook maken per type organisatie en dan zijn er best grote verschillen zichtbaar. Hierbij zien we dat Ministeries relatief het minst vaak een waarde van €1 of minder invullen, dit gebeurt in ongeveer 7% van de aanbestedingen. Gemeenten en Inkooporganisaties vullen het vaakst een waarde van €1 of minder in, dit gebeurt in bijna de helft van de aanbestedingen. 

 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl