Definitieve gunningswaarden 2017-2022

In de aankondiging van de gegunde opdracht is het verplicht om de definitieve gunningswaarde op te geven. Deze waarde wordt op perceelsniveau ingevuld, wat betekent dat als er meerdere percelen gegund worden, er voor elk perceel een waarde ingevuld moet worden. Wij hebben voor de periode 2017-2022 bekeken welke waarden er op perceelsniveau zijn gepubliceerd.

In bovenstaande grafiek staat per jaar het percentage percelen waarbij de ingevulde gunningswaarde in een bepaalde range zit. Zo zien we dat in 2022 40% van de gegunde percelen een ingevulde gunningswaarde van €1 of minder had, dat percentage ligt hoger dan in 2020 en 2021. Bij 9% van de percelen was de ingevulde gunningswaarde tussen de €1 en €300, wat erop kan duiden dat de ingevulde waarde een uurtarief betreft.

We zien in 2022 ook een groter percentage percelen met een ingevulde waarde van meer dan 100 miljoen euro dan in de jaren daarvoor. Dit is mede het gevolg van één aanbesteding met zeer veel percelen waarbij voor elk perceel een waarde van ruim 150 miljoen euro is opgegeven. Er zijn echter ook 58 percelen met een opgegeven waarde van 999 miljard euro.

We kunnen dezelfde verdeling van gunningswaarden ook maken per type organisatie. Hierbij zijn we dat Ministeries relatief het minst vaak een waarde van €1 of minder invullen. Gemeenten vullen relatief vaak een waarde tussen de €1 en €300 in, wat er dus op kan wijzen dat er een uurtarief i.p.v. een opdrachtwaarde is ingevuld.

Inkooporganisaties zijn inkoopuitvoeringscentra (IUC's) of samenwerkingen van gemeenten. Zij vullen het vaakst een waarde van €1 of minder in.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl