Meer informatie

Hier vindt u informatie over andere onderwerpen die voor u als ondernemer relevant kunnen zijn bij het gebruik van TenderNed.

Storing

Hoe weet ik of er een storing is?

Door onderhoud of storingen kan TenderNed tijdelijk beperkt of niet beschikbaar zijn.

Over storingen waarbij inschrijven, aanmelden of publiceren via TenderNed tijdelijk niet of beperkt mogelijk is, informeren wij gebruikers zo spoedig mogelijk met een melding op de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ervaart u problemen met TenderNed, maar is er nog geen melding gedaan? Meld dit dan bij onze Servicedesk via tel. 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl

Onderhoud wordt zo veel mogelijk in de weekenden gepland en aangekondigd in het overzicht Onderhoud en storingen op tenderned.nl. Hierin worden na afloop van een storing ook begin- en eindtijd en een korte toelichting opgenomen.

Wat doe ik als onderneming bij een storing?

Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, meldt TenderNed dit zo spoedig mogelijk via de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ziet u geen melding, maar heeft u wel problemen met inschrijven of aanmelden? Raadpleeg onze Servicedesk via tel. 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl

Deadline? Meld storing bij de aanbestedende dienst

Kunt u door een storing niet tijdig inschrijven of aanmelden op een aanbesteding?

  • Meld de desbetreffende aanbestedende dienst dat u door de storing niet op tijd kunt inschrijven.
  • Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, informeert de servicedesk van TenderNed aanbestedende diensten van wie de inschrijftermijn binnen een uur sluit.
  • Na afloop van de storing biedt TenderNed aanbestedende diensten de mogelijkheid om de sluitingstermijn alsnog te verlengen, mits een van de getroffen aanbestedende diensten hierom verzoekt. Alleen in dat geval ontvangt de procesleider van uw onderneming een automatisch bericht van TenderNed. Dat geldt ook voor de andere geïnteresseerde ondernemingen en alle getroffen aanbestedende diensten.
  • Besluit de aanbestedende dienst van uw aanbesteding vervolgens de sluitingstermijn te verlengen, dan ontvangt uw procesleider hiervan een automatisch bericht.

Neem geen onnodig risico

Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van uw inschrijving.

UEA (Uniform Aanbestedingsdocument)

Wat is een Uniform Aanbestedingsdocument (UEA)?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het Europees standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel. Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Inschrijvers hoeven dan niet het volledige bewijsmateriaal bij inschrijving te verstrekken, wat de administratieve lasten verlicht.

Het UEA vervangt sinds 1 juli 2016 het Nederlandse model Eigen verklaring.

Welke vormen UEA zijn er en hoe moet ik het invullen?

UEA-module in TenderNed: In het dashboard van de aanbestedende dienst bestaat de optie om een UEA aan te maken. Het resultaat is een xml- en pdf-bestand die automatisch kan worden toegevoegd aan de map Aanbestedingsdocumenten. Ondernemingen hebben vervolgens de mogelijkheid om in hun dashboard het gegenereerde UEA in te vullen. Het uiterlijk, de inhoud en de functionaliteit zijn overwegend gelijk aan de tool van de Europese Commissie. TenderNed heeft hierin een aantal aanpassingen gedaan.

Interactieve pdf-formulier: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een interactief pdf-formulier ontwikkeld. Meer informatie en downloaden van de meest actuele versie van het formulier (voor aanbestedende diensten)

Als onderneming vindt u in de map ‘Aanbestedingsdocumenten’ het door de aanbestedende dienst ingevulde en geüploade UEA terug. U vult het formulier vervolgens in (Deel II III, IV, (eventueel V) en VI) ondertekent dit indien de aanbestedende dienst dit vereist en voegt het formulier toe aan uw inschrijving.

Ben ik verplicht het UEA in te vullen?

Als onderneming bent u verplicht het - door de aanbestedende dienst bij de aanbestedingsstukken gevoegde - Uniform Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen. Welk type (UEA-module of interactieve pdf-formulier u dient in te vullen, bepaalt de aanbestedende dienst. Mocht er onduidelijkheid zijn welk type UEA u dient in te vullen, dan kunt u dit navragen bij de betreffende aanbestedende dienst.

Archivering

Hoe lang worden publicaties op en dossiers in TenderNed bewaard?

In de Aanbestedingswet 2012 is vastgelegd dat TenderNed hét platform is waarop alle opdrachten (en gerelateerde aankondigingen) van de Nederlandse overheid te vinden zijn. De archiveringsplicht voor de (gepubliceerde) aanbestedingsgegevens berust bij de aanbestedende dienst. TenderNed stelt organisaties dan ook in staat een compleet aanbestedingsdossier eenvoudig te exporteren (zie Helpfunctie in de applicatie).

Aanbestedingen (dossiers en gerelateerde publicaties) die 5 jaar geleden of langer geleden zijn afgerond, worden door TenderNed verwijderd. TenderNed volgt hierbij het beleid van TenderNed Electronic Daily. Het verwijderen gebeurt met ingang van november 2018. De betreffende aanbestedende dienst wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Wanneer wordt mijn publicatie of aanbesteding verwijderd van TenderNed?

Een aanbesteding wordt door TenderNed verwijderd als:

  • De aanbesteding is aangemaakt in TenderNed en niet in één van de andere aanbestedingssystemen.
  • De aanbesteding moet vroegtijdig beëindigd óf gegund zijn.
  • De gunning of beëindiging moet 5 jaar of langer geleden zijn gepubliceerd.
  • Als de  looptijd van de aanbesteding is ingevuld, moet deze verstreken zijn.
  • De data uit de aankondigingen blijven beschikbaar via de datasets van TenderNed.

Voordat een aanbesteding definitief wordt verwijderd krijgt de aanbestedende dienst ruim de tijd om het dossier te downloaden. De lokaal beheerder ontvangt een bericht via TenderNed met daarin een link om het aanbestedingsdossier te downloaden als ZIP-bestand. Het bestand is dan beschikbaar via Instellingen onder Geëxporteerde aanbestedingen. Het bestand blijft 6 maanden beschikbaar voor de lokaal beheerder om te downloaden. Een maand voordat het downloadbestand verloopt ontvangt de lokaal beheerder een herinneringsmail.
Nadat de uiterlijke datum tot het downloaden voor de aanbestedende dienst is verstreken, worden alle gerelateerde aankondigingen en documenten van de desbetreffende aanbesteding verwijderd van het aankondigingenplatform. Ook de bijbehorende dossiers en dashboards zijn niet meer toegankelijk voor de desbetreffende aanbestedende dienst én de betrokken ondernemingen.
 

Naar boven