Berichten sturen en ontvangen in TenderNed als onderneming

TenderNed heeft in het dashboard van iedere aanbesteding een berichtenmodule waarmee u berichten kunt ontvangen en versturen. Het voordeel hiervan is dat alle berichten rond aanbestedingen onderdeel van uw dossier zijn en blijven.

Twee soorten berichten

 • U ontvangt persoonlijke berichten via de algemene berichtenbox, deze vindt u rechts in het menu. Dit zijn bijvoorbeeld systeemmeldingen, uitnodigingen, of updates en attenderingen bij aanbestedingen.
 • Daarnaast kunt u berichten sturen naar, en ontvangen van een aanbestedende dienst. Deze aanbestedingsberichten vindt u in de 'Berichtenmodule' op het dashboard van een aanbesteding.

Overzicht persoonlijke berichten

Klik op Berichten in het menu om een overzicht te bekijken van alle algemene berichten die u ontvangen heeft. Dit kunnen zijn:

 • persoonlijke berichten
 • systeemmeldingen van TenderNed
 • berichten rond aanbestedingen waar u bij betrokken bent
 • berichten van de organisatie waarvoor u verantwoordelijk bent, als u de lokaal beheerder bent

U kunt in de algemene berichtenbox alleen berichten lezen. U kunt hier geen nieuwe berichten versturen. Soms kunt u een bericht wel beantwoorden, bijvoorbeeld als een aanbestedende dienst u een uitnodiging stuurt.

Als één persoon uit een aanbestedingsteam een bericht in het postvak van een aanbesteding bekijkt, dan wordt dat bericht daarna als gelezen gemarkeerd voor alle teamleden.

Berichten bekijken en versturen bij een aanbesteding

De berichten in een aanbesteding vindt u via het dashboard van die aanbesteding in de 'Berichtenmodule'.

 • Ga via Mijn aanbestedingen naar een dashboard van een aanbesteding
 • Klik vervolgens op Inbox
 • U ziet nu de inbox met ontvangen berichten, maar ook de tab Verzonden berichten

Dit is uw communicatie rondom deze aanbesteding. Hier kunt u een bericht sturen naar de aanbestedende dienst van deze aanbesteding. Deze berichten vindt u niet in uw algemene berichtenbox.

Wanneer stelt u een vraag, wanneer stuurt u een bericht?

Stuur geen berichten om inhoudelijke vragen te stellen over bijvoorbeeld de opdrachtomschrijving. Dit doet u via Vragen en antwoorden op het dashboard.

 • Berichten stuurt u wanneer vragen stellen niet mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een marktconsultatie of als de termijn is gesloten. 
 • Als u een bijlage naar de aanbestedende dienst moet sturen, dan doet u dat ook via een bericht, dat kan niet via een vraag. Dit doet u alleen als de aanbestedende dienst daarom vraagt.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl