Gebruikers uitnodigen en hun rollen beheren als onderneming

Binnen een onderneming kunnen meerdere gebruikers een TenderNed-account hebben. Iedere gebruiker heeft een bepaalde autorisatierol, die bepaalt wat hij mag en kan doen. Alleen een lokaal beheerder van uw onderneming kan deze rollen toewijzen en aanpassen. Hij kan ook gebruikers uitnodigen, activeren of juist deactiveren.

Uw rol wijzigen in TenderNed

Wilt u een andere rol binnen TenderNed? Neem dan contact op met een lokaal beheerder van uw organisatie. De beheerder kan uw rol wijzigen.

De gebruikers van uw organisatie beheren

Ga via het menu naar Gebruikers. Daar ziet u een overzicht van alle gebruikers van uw organisatie inclusief hun rol en gegevens. Als u lokaal beheerder bent dan kunt u deze gegevens ook wijzigen.

Een rol aanpassen 

  • Ga in TenderNed naar Gebruikers
  • Selecteer de gebruiker waarvan u de rol wilt wijzigen
  • Klik op Wijzigen en kies een nieuwe rol voor deze gebruiker onder Autorisatierol
  • Sla de wijziging op
  • De rol is nu gewijzigd, de betreffende gebruiker heeft nieuwe bevoegdheden. Hij of zij krijgt hiervan automatisch bericht

Nieuwe gebruikers uitnodigen bij uw onderneming

Via de knop Uitnodigen, kunt u nieuwe gebruikers uitnodigen. U stuurt hen dan een e-mail uit TenderNed. In dit bericht staat uitleg over de stappen die zij moeten zetten, en een acceptatielink (Uitnodiging accepteren).

De nieuwe gebruiker moet zichzelf dan nog wel koppelen aan uw organisatie door zich te registreren met eHerkenning van uw organisatie. Daarna heeft hij toegang tot uw TenderNed omgeving, en verschijnt hij in uw gebruikersoverzicht.

Uw rol als lokaal beheerder wijzigen

Als lokaal beheerder kunt u uw eigen rol niet wijzigen, alleen maar bekijken. U kunt een andere lokaal beheerder binnen uw organisatie vragen om uw rol aan te passen. Wanneer u als enige binnen uw organisatie de rol van lokaal beheerder heeft, maak dan eerst iemand anders lokaal beheerder. Hij kan daarna uw rol wijzigen.

Er is geen lokaal beheerder meer bij uw organisatie

Als er geen lokaal beheerder is, door bijvoorbeeld ziekte, ontslag of vertrek, dan kunt u bepaalde taken niet meer doen. U kunt dan ook geen andere lokaal beheerder meer instellen. In dat geval kunt u de Servicedesk vragen om een collega met een TenderNed-account de rol van lokaal beheerder te geven.

Voorkom problemen

Wij bevelen aan om minimaal twee gebruikers de rol Lokaal beheerder te geven. Dan kunnen alle taken worden gedaan, ook als u op vakantie bent.

Een medewerker heeft uw organisatie verlaten

Als iemand niet meer voor u werkt, kunt u dit account op niet-actief zetten in TenderNed. Dan heeft hij geen toegang meer tot uw organisatiegegevens en aanbestedingen. Zoek de gebruiker via Gebruikers. Selecteer de gebruiker die uw organisatie heeft verlaten en klik op wijzigen. Kies de optie om dit account te deactiveren, en sla de wijziging op. Het gebruikersaccount is nu gedeactiveerd.

Hoofdprocesleider

Elke aanbesteding kent een hoofdprocesleider. Dit is de gebruiker die de aanbesteding heeft toegevoegd aan Mijn aanbestedingen of de uitnodiging om in te schrijven heeft geaccepteerd. De rechten van een hoofdprocesleider zijn verder gelijk aan die van een procesleider.

De rol is over te dragen aan een collega. Ga hiervoor in het dashboard van de aanbesteding naar Intern en klik vervolgens op Samenstellen. Selecteer de gebruiker en maak deze hoofdprocesleider.

Overzicht rollen en hun rechten

Er zijn vier rollen in TenderNed. Bekijk hieronder welke rechten ze hebben.

  Lokaal beheerder (Hoofd)Procesleider Teamlid Gastlid
  Per onderneming Per offerte Per offerte Per offerte
Het beheren van de organisatie X      
Bekijken van organisatiegegevens X X X X
Beheren van berichten en uitnodigingen op organisatieniveau X      
Instellen van gegevens en vestigingen X      
Beheren van gebruikers en hun rollen op organisatieniveau X      
Aanbestedingen toevoegen en verwijderen X X    
Beheren van gebruikers in een aanbestedingsteam X X    
Bekijken van alle gegevens van een aanbesteding X X X X
Indienen van vragen X X X  
Indienen van een aanmelding of inschrijving X X    

 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl