Inschrijven op een niet-openbare aanbesteding

Als u wilt meedoen aan een aanbesteding, dan moet u inschrijven. Dit stappenplan beschrijft de inschrijffase van niet-openbare aanbestedingen waarbij u zich eerder heeft aangemeld, en bent uitgenodigd om in te schrijven.

Bij openbare aanbestedingen kunt u direct inschrijven. U hoeft zich dan niets eerst aan te melden

INSCHRIJVEN

STAP 1 Log in op TenderNed met eHerkenning

STAP 2 Ga naar het dashboard van de aanbesteding

Omdat u zich eerder heeft aangemeld voor deze opdracht, bestaat het dashboard al. Daar vindt u ook de informatie die u heeft gegeven in de aanmeldfase.

STAP 3 Check uw team

Bekijk of dezelfde mensen betrokken zijn als in de aanmeldfase. Pas eventueel uw aanbestedingsteam aan en nodig mensen uit die u gaan helpen met het voorbereiden van de inschrijving. De mensen binnen het team hebben verschillende autorisatierollen. Wat ze kunnen en mogen doen in TenderNed is afhankelijk van hun rol.

U kunt alleen mensen toevoegen die al aan uw organisatie gekoppeld zijn. Ze moeten zich daarvoor eerst registreren met een eHerkenningsmiddel van uw bedrijf.

STAP 5 Bekijk alle informatie en stel eventueel vragen

U vindt alle aanbestedingsdocumenten op het dashboard van de aanbesteding. Lees deze goed door, dit is de beschrijving van de opdracht. Snapt u iets niet, of heeft u andere vragen of opmerkingen, dan kunt u vragen stellen aan de aanbestedende dienst. Uw vraag en het bijbehorende antwoord zijn ook voor andere ondernemers te zien. Zo blijft het proces transparant en eerlijk.

STAP 6 Volg de stappen voor uw inschrijving op het dashboard

Alles wat u moet doen voor de inschrijving staat op het dashboard.

Houd er rekening mee dat dit veel werk kan zijn. En dat u mogelijk documenten moet opvragen bij verschillende instanties. Begin dus ruim op tijd.

Ingeklapt

6a Controleer uw organisatiegegevens

Bekijk goed of al uw gegevens nog actueel zijn.

Ingeklapt

6b. Beantwoord gunningscriteria

Beantwoord nu de gunningscriteria. De aanbestedende dienst gebruikt de gunningscriteria om te kunnen bepalen welke onderneming de opdracht krijgt.

De criteria moet u meestal met een toelichting beantwoorden en soms met bijlagen. De gunningscriteria kunnen in losse aanbestedingsdocumenten staan. In dat geval moet u uw antwoorden ook in een los document zetten en vervolgens toevoegen onder Overige Documenten. Zet daar ook alle bijlagen neer.

STAP 7 Verstuur uw inschrijving

Klopt alles, zijn alle vragen beantwoord en alle documenten geüpload? Dan kan de projectleider of de lokaal beheerder de inschrijving versturen. Pas door het versturen komen alle documenten en ingevulde informatie in de kluis. De projectleider of lokaal beheerder krijgt daarvoor een transactiecode per SMS.

Klik in het dashboard op Inschrijving versturen.

  • Als u niet alle verplichte informatie heeft ingevuld, dan geeft het systeem u een waarschuwing. U kunt dan alsnog de laatste zaken invullen.
  • In de laatste stap vult u een TAN-code in die u per SMS heeft ontvangen op het mobiele nummer dat bij het gebruikersaccount account staat, waarmee u ingelogd bent.

Uw inschrijving zit nu in de digitale kluis.

Inschrijving wijzigen

Wilt u iets wijzigen nadat u uw inschrijving heeft verstuurd? Trek dan uw inschrijving in. Dat doet u ook via het dashboard. Daarna kunt u uw inschrijving wijzigen en opnieuw versturen. U kunt dit doen tot de sluitingsdatum.

De sluitingsdatum is bereikt

Zodra de deadline is verstreken kunt u niets meer veranderen aan uw inschrijving. Totdat de kluis is geopend is uw inschrijving versleuteld. De aanbestedende dienst kan zien dat er een inschrijving ontvangen is, maar niet dat hij van u is.

STAP 8 Wacht af

Zodra de uiterste inschrijfdatum is bereikt zal de aanbestedende dienst de kluis openen. Vervolgens beoordeelt de aanbestedende dienst de inschrijvingen en bepaalt dan aan wie de opdracht gegund wordt. U krijgt bericht van de uitslag.

STAP 9 U krijgt de opdracht?

Als u te horen krijgt dat de keuze op u gevallen is, dan is de overeenkomst nog niet gesloten. De aanbestedende dienst moet van de wet bij Europese aanbestedingen 20 kalenderdagen wachten. In die tijd kunnen andere inschrijvers die de opdracht niet hebben gekregen, bezwaar maken tegen deze beslissing.

Heeft u de opdracht niet gekregen, dan krijgt u daarvan bericht. Bij Europese aanbestedingen heeft u dan 20 kalenderdagen de tijd om bezwaar te maken tegen de beslissing.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl