Vragen stellen in aanbesteding aan aanbestedende dienst

U kunt in TenderNed vragen stellen in aanbestedingen die u heeft toegevoegd aan Mijn aanbestedingen. Dit kan nodig zijn als u de eisen of criteria die zijn opgesteld door de aanbestedende dienst niet begrijpt of als ze op meerdere manieren uit te leggen zijn. Uw vraag wordt dan beantwoord door de aanbestedende dienst.

Mededelingen van aanbestedende dienst lezen in aanbesteding

U kunt in TenderNed mededelingen van de aanbestedende dienst lezen in aanbestedingen die u heeft toegevoegd aan Mijn aanbestedingen. Via deze mededelingen kan de aanbestedende dienst u informeren over kleine wijzigingen die niet leiden tot een rectificatie, zoals een verduidelijking van een alinea in een document.

Het dashboard Vraag en antwoord

In het dashboard van een aanbesteding vindt u rechtsboven Vraag en antwoord. Hier zijn vier tabs:

 • In Mijn vragen staan de vragen die uw onderneming heeft gesteld in deze aanbesteding, en de status hiervan
 • In Concepten staan de vragen die u bewaard heeft, deze zijn nog niet verstuurd
 • Onder Alle vragen staan alle vragen die zijn gesteld in deze aanbesteding, door u of door andere ondernemers, en de status hiervan
 • In Mededelingen staan de door de aanbestedende dienst kenbaar gemaakte mededelingen

Als een vraag beantwoord is dan ziet u dat aan de status. Klik de vraag open om het antwoord te bekijken.

Als niemand in uw aanbestedingsteam een mededeling gelezen heeft is deze dikgedrukt. Klik de mededeling open om deze te bekijken.

Verstuur een vraag naar een aanbestedende dienst

Wilt u een vraag stellen dan doet u het volgende:

 • Ga naar het dashboard van de aanbesteding waar u een vraag over wilt stellen
 • Klik vervolgens op Vragen en Antwoorden en Stel een vraag
 • Vul de vraag en eventuele details in en klik op Versturen 
 • U kunt de vraag ook eerst Opslaan als concept 
 • Conceptvragen kunt u later nog bewerken en eventueel in één keer versturen

Een aanbestedende dienst kan uw vraag direct beantwoorden. Ze is dit echter niet verplicht. De aanbestedende dienst bepaalt zelf wanneer het antwoord op uw vraag gepubliceerd wordt. Alle vragen zijn vanaf publicatie wel direct zichtbaar voor alle betrokken ondernemers. Heeft u een vraag verzonden, dan kunt u deze niet meer intrekken.

Kijk altijd eerst bij de vragen van anderen die al beantwoord zijn, misschien staat daar al bij wat u zoekt. 

Een verzoek indienen om een vraag individueel te behandelen

Als u zwaarwegende redenen heeft om ervoor te zorgen dat uw vraag (en het antwoord) niet voor alle betrokkenen van een aanbesteding zichtbaar is, dan kunt u de aanbestedende dienst vragen om uw vraag individueel te beantwoorden. Dan zien alleen u en de aanbestedende dienst uw vraag en het antwoord. De aanbestedende dienst bepaalt of uw verzoek terecht is. 

De aanbestedende dienst kan het verzoek afwijzen. Dan krijgt u uw vraag terug. Dit ziet u op de pagina Mijn vragen. Als u op de vraag klikt, vindt u onderaan een motivatie van de eventuele afwijzing. U kunt vervolgens weer een nieuwe of anders geformuleerde vraag indienen.

Bedenk goed welke informatie u vrijgeeft in uw vraag

Het komt voor dat een onderneming haar concurrentiepositie in gevaar brengt door commercieel gevoelige informatie in een vraag te zetten. U bent zelf verantwoordelijk voor de vragen die u stelt en welke informatie u hierbij geeft. Ook als u een verzoek indient om een vraag individueel te beantwoorden.

Bekijk het antwoord

Het antwoord kunt u zien op het dashboard, door op de bijbehorende vraag te klikken. Als uw vraag en het antwoord voor alle betrokkenen van de aanbesteding zichtbaar zijn, dan vindt u deze ook terug onder Alle vragen

De nota van inlichtingen

Is de termijn om vragen te stellen afgelopen? Dan verzamelt de aanbestedende dienst alle gestelde vragen en de antwoorden in een ‘nota van inlichtingen’. De aanbestedende dienst kan optioneel ook mededelingen in de nota van inlichtingen opnemen. Deze wordt vervolgens gepubliceerd, u ziet het dan op uw dashboard. De nota van inlichtingen verschijnt ook bij de aanbesteding op het aankondigingenplatform. Zowel in de applicatie als op de website van TenderNed. Daardoor is de nota voor iedereen te zien, ook als u niet bent ingelogd.

Stuur een bericht als vragen stellen niet mogelijk is, of om een bijlage te sturen

U kunt op het dashboard ook berichten sturen naar de aanbestedende dienst

 • Berichten stuurt u wanneer vragen stellen niet mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een marktconsultatie of als de termijn is gesloten. 
 • Als u een bijlage naar de aanbestedende dienst moet sturen, dan doet u dat ook via een bericht, dat kan niet via een vraag.

Blijf op de hoogte

U ontvangt een melding in uw berichtenbox in TenderNed als een vraag is beantwoord of een mededeling kenbaar is gemaakt binnen een aanbesteding waaraan u bent gekoppeld. U kunt deze meldingen ook laten doorsturen naar uw e-mailadres. Ga hiervoor naar Instellingen, Persoonlijke instellingen en dan Notificaties. Hier kunt u aangeven dat de meldingen moeten worden doorgestuurd.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl