Veelgestelde vragen voor ondernemingen

Hier vindt u informatie over andere onderwerpen die voor u als ondernemer relevant kunnen zijn bij het gebruik van TenderNed. Meer antwoorden vindt u in de handleidingen. Deze vindt u via het menu.

Storing

Hoe weet ik of er een storing is?

Storingen waarbij inschrijven, aanmelden of publiceren via TenderNed tijdelijk niet of beperkt mogelijk is, vindt u op de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account.

Ervaart u problemen met TenderNed, maar is er nog geen melding gedaan? Meld dit dan bij onze Servicedesk via 0800-836 3376 of via e-mail.

Onderhoud wordt zo veel mogelijk in de weekenden gepland en aangekondigd in het overzicht Onderhoud en storingen. Hierin worden na afloop van een storing ook begin- en eindtijd en een korte toelichting opgenomen.

Wat doe ik als onderneming bij een storing?

Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, meldt TenderNed dit zo spoedig mogelijk via de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ziet u geen melding, maar heeft u wel problemen met inschrijven of aanmelden? Raadpleeg onze Servicedesk via tel. 0800-836 3376 of via e-mail.

Deadline? Meld storing bij de aanbestedende dienst

Kunt u door een storing niet tijdig inschrijven of aanmelden op een aanbesteding?

 • Meld de desbetreffende aanbestedende dienst dat u door de storing niet op tijd kunt inschrijven.
 • Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, informeert de servicedesk van TenderNed aanbestedende diensten van wie de inschrijftermijn binnen een uur sluit.
 • Na afloop van de storing biedt TenderNed aanbestedende diensten de mogelijkheid om de sluitingstermijn alsnog te verlengen, mits een van de getroffen aanbestedende diensten hierom verzoekt. Alleen in dat geval ontvangt de procesleider van uw onderneming een automatisch bericht van TenderNed. Dat geldt ook voor de andere geïnteresseerde ondernemingen en alle getroffen aanbestedende diensten.
 • Besluit de aanbestedende dienst van uw aanbesteding vervolgens de sluitingstermijn te verlengen, dan ontvangt uw procesleider hiervan een automatisch bericht.

Neem geen onnodig risico

Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van uw inschrijving.

Persoonlijke- en organisatie-instellingen

Hoe wijzig ik mijn rol in TenderNed?

Alleen een lokaal beheerder kan rollen wijzigen in TenderNed. Bent u geen lokaal beheerder, neem dan contact op met iemand die dat wel is.

Als lokaal beheerder mag u uw eigen rol niet wijzigen, alleen maar bekijken. U kunt een andere lokaal beheerder binnen uw organisatie vragen om uw rol aan te passen. Wanneer u als enige binnen uw organisatie de rol van lokaal beheerder heeft, maak dan eerst iemand anders lokaal beheerder. Hij kan daarna uw rol wijzigen.

Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens?

Log in op TenderNed en ga via het menu  Persoonlijke instellingen. Daar kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen. Wilt u uw mobiele nummer wijzigen en heeft u uw oude nummer niet meer, dan heeft u toestemming nodig van de lokaal beheerder.

Hoe kan ik de lokaal beheerder wijzigen?

Alleen een lokaal beheerder kan iemand anders ook lokaal beheerder maken. Hoe u dat doet leest u in de handleiding voor ondernemers of in de handleiding voor aanbestedende diensten.

Heeft uw organisatie geen lokaal beheerder meer, dan kunt u bepaalde taken niet doen in TenderNed. In dat geval kunt u de Servicedesk vragen om een lokaal beheerder toe te voegen.

Hoe voeg ik een medewerker toe aan mijn organisatie?

Alleen een lokaal beheerder kan nieuwe medewerkers uitnodigen voor uw bedrijf. Ga hiervoor via het menu naar Gebruikers. Daar kunt u een uitnodiging versturen. De nieuwe medewerker moet vervolgens de uitnodiging accepteren. En zichzelf registreren met een eHerkenningsmiddel van uw bedrijf.

Kan ik mijn onderneming verwijderen uit TenderNed?

Nee. Het is niet mogelijk om een onderneming te verwijderen uit TenderNed.

Is uw bedrijf opgeheven, of wilt u om een andere reden uw bedrijfsaccount niet meer (kunnen) gebruiken? Dan kan het TenderNed-account van uw bedrijf wel worden geblokkeerd door de Servicedesk.

De lokaal beheerder van uw bedrijf moet dit per mail vragen aan de Servicedesk. Bij een faillissement kan dit verzoek ook worden gedaan door een curator.

Heeft u een nieuwe registratie aangemaakt voor uw onderneming? Bijvoorbeeld vanwege een nieuw KVK-nummer en eHerkenningsmiddel. Voorkom dan dat er uitnodigingen verstuurd worden naar het oude account. 

Dit doet u door achter de organisatienaam te zetten “DIT ACCOUNT NIET MEER GEBRUIKEN”. Voor de aanbestedende dienst is het duidelijk dat er een ander account gebruikt moet worden. U voorkomt hiermee dat de voortgang van een aanbesteding wordt vertraagd of dat u een uitnodiging misloopt.  

Account van bedrijf blokkeren

 • Zorg eerst dat u geen lopende aanbestedingen heeft. Heeft u deze wel, dan kunt u deze zelf verplaatsen naar het tabblad afgerond in TenderNed
 • Blijft uw bedrijf actief op TenderNed via een nieuwe registratie? Pas de organisatienaam aan van het te blokkeren account zoals hierboven beschreven. Na inloggen selecteert u Gegevens en daarna Wijzigen
 • Vervolgens stuurt de lokaal beheerder (of de curator) een mail naar de TenderNed Servicedesk via het contactformulier
 • Zet in die mail al deze gegevens:
  • Naam van de onderneming
  • KVK-nummer van de te blokkeren onderneming
  • Naam van de lokaal beheerder (of curator)
  • Naam van degene die bij u over TenderNed gaat
  • Bewijs van mandaat (in geval van curator)
  • Callnummer (alleen als u eerder contact had met de Servicedesk)
 • De Servicedesk zal nu het account blokkeren

Alle aan de onderneming gekoppelde gebruikers zijn dan ontkoppeld van de organisatie. Ze kunnen dus nog wel inloggen op TenderNed, maar geen handelingen meer verrichten namens de onderneming.

Ook kan de onderneming niet meer uitgenodigd worden voor onderhandse procedures via TenderNed.

Inschrijven en aanmelden

Hoe kan ik aanmelden of inschrijven op een aanbesteding?

Wilt u meedoen aan een aanbesteding in TenderNed dan moet uw bedrijf geregistreerd staan in TenderNed. Afhankelijk van het soort aanbesteding moet u zich eerst aanmelden, of kunt u direct inschrijven.

Vervolgens doorloopt u de stappen binnen de aanbesteding:

 • controleer uw gegevens
 • beantwoord de eisen en criteria
 • vul het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in
 • en verstuur tijdig uw aanmelding

De TenderNed-applicatie loodst u door deze stappen heen. Soms kan dit niet in TenderNed en moet u naar een ander platform. Dit staat dan aangegeven bij de aanbesteding.

Hoe stel ik een vraag bij een aanbesteding?

Via het dashboard van een aanbesteding kunt u een vraag stellen aan de aanbestedende dienst van die aanbesteding. Ga hiervoor naar Vragen en Antwoorden rechtsboven op de pagina. Hier kunt u ook conceptvragen bewaren, hier ontvangt u ook de antwoorden.

Hoe stuur ik een bericht naar de aanbestedende dienst?

Via het dashboard van een aanbesteding kunt u een bericht sturen naar de aanbestedende dienst van die aanbesteding. Ga hiervoor naar de Berichtenbox via het dashboard van de aanbesteding.

Wat is een Uniform Aanbestedingsdocument (UEA)?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een verplicht Europees standaardformulier waarmee ondernemingen een eigen verklaring afleggen over hun financiën, hun bekwaamheden en geschiktheid voor een bepaalde opdracht.

Soms is het UEA een interactieve pdf, het kan ook een geïntegreerde module in TenderNed zijn.

Lees onder stap 6e meer informatie over het invullen van de UEA.

Hoe voeg ik een document toe aan mijn inschrijving?

In het dashboard van een aanbesteding kunt u documenten uploaden onder een selectie, eis of gunningscriterium of met de taak Voeg overige documenten toe. U kunt ze direct van uw computer uploaden.

De maximale bestandsgrootte is 2000MB.

Hoe beantwoord ik een eis of criterium?

U beantwoordt de eisen en criteria via het dashboard van de aanbesteding. Daar kunt u alle antwoorden geven. Soms staan de eisen en criteria niet in de applicatie, maar in de aanbestedingsdocumenten. In dat geval kunt u de gevraagde documenten uploaden via de taak Voeg overige documenten toe.

Heb ik ingeschreven op de aanbesteding?

U kunt op twee manieren controleren of u een aanmelding of inschrijving op een aanbesteding heeft ingediend:

 • Op het dashboard van de aanbesteding is uw status Gegadigd of Ingeschreven.
 • U heeft een bewijs van aanmelding/inschrijving ontvangen in uw berichtenbox.

Hoe wijzig ik mijn aanmelding of inschrijving?

Heeft u uw aanmelding of inschrijving al verstuurd, dan moet u deze eerst intrekken. Dat kunt u doen via het dashboard van de aanbesteding. Nadat u het heeft ingetrokken kunt u wijzigingen aanbrengen. Daarna moet u uw aanmelding of inschrijving opnieuw versturen. U kunt dit doen totdat de uiterlijke ontvangstdatum en tijd is bereikt. Houd de deadline goed in de gaten.

Heeft u uw aanmelding of inschrijving nog niet verstuurd, dan kunt u uw wijzigingen aanbrengen in de applicatie.

eHerkenning

Waarom moet ik inloggen met eHerkenning?

TenderNed volgt de Wet digitale overheid (Wdo). Volgens deze wet moeten we eHerkenning gebruiken als:

 • authenticatiemiddel (inloggen) voor ondernemers
 • autorisatiemiddel (controle van bevoegdheden) voor ondernemers

Hoe schaf ik een eHerkenningsmiddel aan?

Een eHerkenningsmiddel schaft u aan bij een erkende leveranciers. Op de site van eHerkenning vindt u een stappenplan van de keuzes die u moet maken bij de aanschaf van eHerkenningBekijk het overzicht met erkende leveranciers en bepaal welke leverancier het beste bij u past.

eHerkenning aanvragen duurt gemiddeld 1-5 werkdagen. Sommige eHerkenningsleveranciers hanteren spoedprocedures voor aanvragers die nog dezelfde dag eHerkenning nodig hebben. Hieraan zijn mogelijk extra kosten en specifieke voorwaarden verbonden.

Hoe ontkoppel ik een eHerkenningsmiddel van mijn TenderNed-account?

U kunt uw eHerkenningsmiddel niet ontkoppelen in TenderNed. De machtigingenbeheerder van uw eHerkenningsmiddel regelt de machtigingen voor uw organisatie op een centraal punt. Wanneer u niet meer werkzaam bent namens een organisatie, dan hoort de beheerder uw eHerkenningsmiddel op te zeggen. Daarna kunt u niet meer inloggen.

Let op: Bent u de enige (of laatste actieve) lokaal beheerder van een Nederlandse onderneming en stoppen uw werkzaamheden? Zodra uw eHerkenningsmiddel is opgezegd kan geen enkel persoon de organisatiegegevens beheren of inzien binnen TenderNed.

Moet ik eHerkenning hebben voor alle ondernemingen waaraan ik ben gekoppeld?

Ja, als u voor meerdere ondernemingen werkt, dan registreert u zich voor elke onderneming afzonderlijk met een eHerkenningsmiddel van dat bedrijf. Dat geldt bijvoorbeeld voor adviseurs en intermediairs, maar ook als u meerdere bv’s heeft met een eigen KVK-nummer.

U gebruikt telkens uw eHerkenningsmiddel van het bedrijf waarvoor u wilt inloggen. Dit kan ook één eHerkenningsmiddel zijn waaraan u meerdere KVK-nummers gekoppeld heeft.

Heb ik voor iedere vestiging een eHerkenningsmiddel nodig?

Nee. U logt in bij uw hoofdvestiging met uw eHerkenning. Andere vestigingen kunt bij uw hoofdvestiging toevoegen onder de Instellingen. Bij het inschrijven kunt u deze vestiging selecteren bij Organisatiegegevens.

Hoe registreer ik een buitenlandse onderneming zonder KVK-nummer?

Internationale ondernemingen zonder KVK-nummer kunnen geen eHerkenningsmiddel aanvragen. Zij loggen in met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed.

Een buitenlandse onderneming registreert u zo:

 • kies voor Inloggen/Registreren
 • dan, Buitenlandse ondernemers
 • en vervolgens, Een nieuwe buitenlandse onderneming registreren

Lees meer over een buitenlandse onderneming registreren op TenderNed.

Mijn eHerkenning is gewijzigd. Hoe kan ik nu inloggen?

Als er iets wijzigt aan uw eHerkenningsmiddel dan moet u het opnieuw koppelen aan TenderNed. Daarna pas kunt u er weer mee inloggen. U moet dit doen als u een eHerkenningsmiddel met een ander veiligheidsniveau heeft gekregen. Of als u bent overgestapt naar een andere leverancier.

Zodra u inlogt met uw gewijzigde eHerkenningsmiddel herkent het systeem dat. U krijgt vervolgens de mogelijkheid aangeboden om uw eHerkenning opnieuw te koppelen. Volg de instructies op het scherm, of bekijk de uitleg op deze pagina.

Archivering

Hoe lang worden publicaties op en dossiers in TenderNed bewaard?

Aanbestedingen (dossiers en gerelateerde publicaties) die 5 jaar geleden of langer geleden zijn afgerond, worden door TenderNed verwijderd. TenderNed volgt hierbij het beleid van Tenders Electronic Daily. Het verwijderen gebeurt met ingang van november 2018. De betreffende aanbestedende dienst wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Lees hoe u rapportages maakt en aanbestedingen kunt archiveren.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl