Uitgenodigd worden voor een onderhandse procedure in TenderNed

Aanbestedende diensten kunnen ondernemers via TenderNed uitnodigen voor een onderhandse procedure. In zo’n geval ontvangt de lokaal beheerder van uw onderneming een uitnodiging in de berichtenbox.

Wat is een onderhandse procedure?

Een onderhandse procedure is een aanbestedingsprocedure, waarbij een aanbestedende dienst een of meer ondernemers uitnodigt om een offerte in te dienen.

De uitnodiging accepteren of afwijzen

  • Klik in het bericht op Accepteren als uw onderneming van plan is in te schrijven of op Afwijzen als dat niet zo is. 
  • Vervolgens krijgt u een pop-up met een bericht dat u naar de aanbestedende dienst kunt versturen. U kunt de tekst in dit bericht nog aanpassen. U kunt het bericht ook sluiten en niet versturen. Dat heeft geen invloed op uw acceptatie van de uitnodiging.

U kunt ook na het accepteren van een uitnodiging altijd nog besluiten om niet in te schrijven. Stuur in dat geval een bericht naar de aanbestedende dienst met uw redenen hiervoor.

Inschrijven na de uitnodiging

Als u de uitnodiging accepteert dan krijgt u toegang tot het dashboard van de aanbesteding. Uw inschrijving verloopt via het dashboard, daar staat alle informatie, inclusief eventuele documenten die u nodig heeft.

Nadat u alle gevraagde informatie heeft ingevuld, en eventueel documenten heeft geüpload kunt u uw inschrijving versturen. Uw inschrijving komt dan in de kluis. Zodra de termijn is verstreken kan de aanbestedende dienst uw inschrijving zien en beoordelen. U hoort van hen, via een bericht in TenderNed, of u de opdracht krijgt of niet.

Annuleren van uw deelname

Uw deelname kan door de aanbestedende dienst geannuleerd worden tot het moment dat de kluis sluit. In dat geval kunt u niet meer meedoen aan de aanbesteding.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl