Aanbestedingen vinden op TenderNed als ondernemer

Op het aankondigingenplatform op TenderNed.nl staan alle openbare aankondigingen van Nederlandse aanbestedingen. Zowel aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden als nationale opdrachten die aanbestedende diensten openbaar aanbesteden. Aanbestedingen die langer dan 5 jaar geleden zijn afgerond, worden door TenderNed verwijderd.

Zoekopdracht bewaren met een Interesseprofiel

U kunt een interesseprofiel instellen. Dat kan zowel met als zonder een ondernemersaccount in TenderNed. Met een interesseprofiel kunt u een zoekopdracht bewaren in TenderNed.

Tekst gaat verder onder de video.

 

*Muziek speelt*

Voice-over:
Bent u op zoek naar een interessante aanbesteding?

Op het aankondigingenplatform van TenderNed vindt u alle openbare aankondigingen van Nederlandse aanbestedingen.

Nationale opdrachten én aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden.

Standaard ziet u alle aankondigingen van de afgelopen maand.

Maar u kunt dit filter ook verwijderen en uw zoekopdracht op verschillende manieren verfijnen.

Filter bijvoorbeeld op een omschrijving.

Voer een term in en selecteer de categorieën die u interessant vindt.

U kunt niet alleen aankondigingen van opdrachten zoeken, maar bijvoorbeeld ook gunningen of marktconsultaties.

Zoekt u een opdracht bij u in de buurt?

Selecteer dan uw provincie of zoek een aanbestedende dienst in uw omgeving.

Uiteraard kunt u ook zoeken op datum.

Vul bij "Vanaf" de datum van vandaag in en laat "tot en met" open.

Zo vindt u alle aanbestedingen waarop u zich nog kunt inschrijven.

Met deze filters kunt u uw zoekopdracht verder verfijnen en vindt u alle aanbestedingen die interessant voor u zijn.

Vindt u de resultaten nog niet specifiek genoeg?

Gebruik dan ook het zoekveld.

Wilt u zoeken op exacte woorden in een bepaalde volgorde?

Plaats uw zoektermen dan tussen dubbele aanhalingstekens.

Wilt u op meerdere zoektermen zoeken, zonder specifieke volgorde?

Scheid de woorden dan met een spatie.

Heeft u nog vragen?

Ga dan naar tenderned.nl/aanbestedingen-vinden.

Eindtitel: TenderNed, marktplein voor aanbestedingen.

Wat staat er in de aankondigingenlijst?

Per aanbesteding kunnen er meerdere soorten publicaties zijn. Op TenderNed kunt u filteren op de volgende type publicaties:

 • Marktconsultatie: een aanbestedende dienst vraagt ondernemers vrijblijvend om advies
 • Vooraankondiging: een aanbestedende dienst laat weten dat ze van plan is een of meer opdrachten in de markt te zetten
 • Aankondiging opdracht: een aanbestedende dienst laat weten dat ze een opdracht heeft. Dit is de opdrachtomschrijving
 • Aankondiging gegunde opdracht: een aanbestedende dienst laat weten aan welke onderneming ze de opdracht wil gunnen. Hieronder vallen ook vroegtijdige beëindigingen en wijzigingen in de opdracht.
 • Rectificatie: een aanbestedende dienst laat weten dat er iets is gewijzigd in een eerdere publicatie. (Deze staat alleen in de uitgelogde omgeving)

Filteren op kenmerken

Per jaar verschijnen ruim 20.000 aankondigingen op TenderNed. Standaard ziet u alle aankondigingen van de afgelopen maand. U kunt deze selectie ook verwijderen en gericht zoeken naar wat u interessant vindt. Filter bijvoorbeeld op:

 • Omschrijving (CPV-code): de categorieën waarbinnen een opdracht valt, ingesteld door de aanbestedende dienst
 • Type publicatie: zoek naar marktconsultaties, opdrachten, gunningen en meer
 • Aanbestedende dienst: zoek naar een specifieke opdrachtgever
 • Plaats van uitvoering: de plaats/regio/provincie waar de opdracht moet worden gedaan
 • Publicatiedatum: de datum waarop de aankondiging is gepubliceerd in TenderNed
 • Sluitingsdatum: dit is de uiterste ontvangstdatum van aanmeldingen en inschrijvingen. Vul de datum van vandaag in bij Vanaf, dan krijgt u alles waarop u nog kunt reageren.
 • Type opdracht: hiermee filtert u op opdrachten voor werken, leveringen en diensten
 • Aard van de opdracht: hiermee filtert u op bijvoorbeeld een raamovereenkomst of overheidsopdracht

Gebruik het zoekvenster

U kunt ook het zoekvenster gebruiken. Hiermee kunt u zowel in de website zoeken, als in de lijst met aankondigingen. Zoekt u aanbestedingen, kies dan eerst Aankondigingen. En vul vervolgens een zoekterm in. U kunt ook zoeken op het TenderNed kenmerk, dit is een uniek nummer van de aanbesteding. Het zoekvenster werkt in combinatie met de filters.

Tips voor betere zoekresultaten

Ingeklapt

Vind alleen opdrachten waarvoor u zich nog kunt inschrijven.

Wilt u opdrachten vinden waarvoor u zich nog kunt aanmelden of inschrijven? Vul dan in het aankondigingenplatform bij Sluitingsdatum, de datum van vandaag in bij Vanaf

Ingeklapt

Zoek op meerdere zoektermen in aankondigingen.

Wilt u op exacte woorden in een bepaalde volgorde zoeken? Zet uw zoektermen dan tussen dubbele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: “gemeente Amsterdam”. TenderNed zoekt dan alleen aankondigingen met daarin de woorden ‘gemeente’ en ‘Amsterdam’ in die volgorde naast elkaar.

Wilt u op meerdere zoektermen zoeken zonder een specifieke volgorde? Voer dan meerdere zoektermen in en scheid deze met een spatie (of met een +).

Ingeklapt

Zoek op omschrijving (CPV-code).

De opdrachtomschrijvingen zijn ingedeeld in groepen met daarin meerdere onderwerpen. Deze omschrijvingen hebben weer sub-omschrijvingen. Waarbij de opdracht steeds preciezer wordt beschreven. Dat gaat meerdere niveaus diep.

U kunt zoeken op een brede opdrachtomschrijving, met meer treffers. En u kunt zoeken op juist een (heel) specifieke opdrachtomschrijving, met minder treffers. Krijgt u weinig of geen treffers? Kies dan een bredere omschrijving.

Als u bijvoorbeeld zoekt op ‘Landbouwmachines 16000000-5’. Dan vindt u ook de specifiekere omschrijvingen, zoals ‘Oogstmachines 16300000-8’. Maar andersom werkt het niet. Als u zoekt op Oogstmachines krijgt u alleen dat te zien, en geen andere landbouwmachines.

Ingeklapt

Vind voorbehouden opdrachten.

Zoekt u naar voorbehouden opdrachten? Geef dan bij uw zoekopdracht (een van) de volgende zoektermen op: "voorbehouden opdracht", "2.82" of "sociale werkplaats". Vergeet niet de dubbele aanhalingstekens te gebruiken. Hierdoor zoekt TenderNed naar aanbestedingen met exact die woordcombinatie. 

U kunt deze termen ook opslaan in uw interesseprofiel, zodat u notificaties ontvangt van nieuwe publicaties die aan dit zoekprofiel voldoen.

Digitaal inschrijven via TenderNed

Als u via TenderNed digitaal kunt inschrijven, dan staat er naast de titel van de aanbesteding een icoontje van een pen of muis. In het overzicht vindt u ook aankondigingen die op andere platforms zijn gepubliceerd, zoals Negometrix of CTM. Als u daarop wilt reageren, dan moet u dat op die platforms doen. Als dit zo is, dan staat het expliciet vermeld.

Op de hoogte blijven van een aanbesteding

Heeft u een interessante aanbesteding gevonden? Dan kunt u als gebruiker klikken op de knop Op de hoogte blijven. TenderNed informeert u dan automatisch over wijzigingen in de aanbesteding, zoals rectificaties en nieuwe  aanbestedingsdocumenten.

Als u op TenderNed openbare aanbestedingsdocumenten downloadt, wordt u niet automatisch geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in een aanbesteding.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl