Veelgestelde vragen voor ondernemers

Hier vindt u informatie over andere onderwerpen die voor u als ondernemer relevant kunnen zijn bij het gebruik van TenderNed.

Storing

Hoe weet ik of er een storing is?

Storingen waarbij inschrijven, aanmelden of publiceren via TenderNed tijdelijk niet of beperkt mogelijk is, vindt u op de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account.

Ervaart u problemen met TenderNed, maar is er nog geen melding gedaan? Meld dit dan bij onze Servicedesk via 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl

Onderhoud wordt zo veel mogelijk in de weekenden gepland en aangekondigd in het overzicht Onderhoud en storingen. Hierin worden na afloop van een storing ook begin- en eindtijd en een korte toelichting opgenomen.

Wat doe ik als onderneming bij een storing?

Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, meldt TenderNed dit zo spoedig mogelijk via de homepage van TenderNed en/of via ons Twitter-account. Ziet u geen melding, maar heeft u wel problemen met inschrijven of aanmelden? Raadpleeg onze Servicedesk via tel. 0800-8363376 of servicedesk@tenderned.nl

Deadline? Meld storing bij de aanbestedende dienst

Kunt u door een storing niet tijdig inschrijven of aanmelden op een aanbesteding?

 • Meld de desbetreffende aanbestedende dienst dat u door de storing niet op tijd kunt inschrijven.
 • Als er een storing in TenderNed is vastgesteld, informeert de servicedesk van TenderNed aanbestedende diensten van wie de inschrijftermijn binnen een uur sluit.
 • Na afloop van de storing biedt TenderNed aanbestedende diensten de mogelijkheid om de sluitingstermijn alsnog te verlengen, mits een van de getroffen aanbestedende diensten hierom verzoekt. Alleen in dat geval ontvangt de procesleider van uw onderneming een automatisch bericht van TenderNed. Dat geldt ook voor de andere geïnteresseerde ondernemingen en alle getroffen aanbestedende diensten.
 • Besluit de aanbestedende dienst van uw aanbesteding vervolgens de sluitingstermijn te verlengen, dan ontvangt uw procesleider hiervan een automatisch bericht.

Neem geen onnodig risico

Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van uw inschrijving.

Persoonlijke- en organisatie-instellingen

Hoe wijzig ik mijn rol in TenderNed?

Alleen een lokaal beheerder kan rollen wijzigen in TenderNed. Bent u geen lokaal beheerder, neem dan contact op met iemand die dat wel is.

Als lokaal beheerder mag u uw eigen rol niet wijzigen, alleen maar bekijken. U kunt een andere lokaal beheerder binnen uw organisatie vragen om uw rol aan te passen. Wanneer u als enige binnen uw organisatie de rol van lokaal beheerder heeft, maak dan eerst iemand anders lokaal beheerder. Hij kan daarna uw rol wijzigen.

Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens?

Log in op TenderNed en ga via het menu naar Instellingen en Persoonlijke instellingen. Daar kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen. Wilt u uw mobiele nummer wijzigen en heeft u uw oude nummer niet meer, dan heeft u toestemming nodig van de lokaal beheerder.

Hoe kan ik de lokaal beheerder wijzigen?

Alleen een lokaal beheerder kan iemand anders ook lokaal beheerder maken. Hoe u dat doet leest u in de handleiding voor ondernemers of voor aanbestedende diensten.

Heeft uw organisatie geen lokaal beheerder meer, dan kunt u bepaalde taken niet doen in TenderNed. Neem in dat geval contact op met onze Servicedesk.

Hoe voeg ik een medewerker toe aan mijn organisatie?

Alleen een lokaal beheerder kan nieuwe medewerkers uitnodigen voor uw bedrijf. Ga hiervoor via het menu naar Instellingen en Gebruikers. Daar kunt u een uitnodiging versturen. De nieuwe medewerker moet vervolgens de uitnodiging accepteren. En zichzelf registreren met een eHerkenningsmiddel van uw bedrijf.

Inschrijven en aanmelden

Hoe kan ik aanmelden of inschrijven op een aanbesteding?

Wilt u meedoen aan een aanbesteding in TenderNed dan moet uw bedrijf geregistreerd staan in TenderNed. Afhankelijk van het soort aanbesteding moet u zich eerst aanmelden, of kunt u direct inschrijven.

Vervolgens doorloopt u de stappen binnen de aanbesteding:

 • controleer uw gegevens
 • beantwoord de eisen en criteria
 • vul het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in
 • en verstuur tijdig uw aanmelding

De TenderNed-applicatie loodst u door deze stappen heen. Soms kan dit niet in TenderNed en moet u naar een ander platform. Dit staat dan aangegeven bij de aanbesteding.

Hoe stel ik een vraag bij een aanbesteding?

Via het dashboard van een aanbesteding kunt u een vraag stellen aan de aanbestedende dienst van die aanbesteding. Ga hiervoor naar Vragen en Antwoorden rechtsboven op de pagina. Hier kunt u ook conceptvragen bewaren, hier ontvangt u ook de antwoorden.

Hoe stuur ik een bericht naar de aanbestedende dienst?

Via het dashboard van een aanbesteding kunt u een bericht sturen naar de aanbestedende dienst van die aanbesteding. Ga hiervoor naar de Berichtenbox via het dashboard van de aanbesteding.

Wat is een Uniform Aanbestedingsdocument (UEA)?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een verplicht Europees standaardformulier waarmee ondernemingen een eigen verklaring afleggen over hun financiën, hun bekwaamheden en geschiktheid voor een bepaalde opdracht.

Soms is het UEA een interactieve pdf, het kan ook een geïntegreerde module in TenderNed zijn.

Hoe voeg ik een document toe aan mijn inschrijving?

In het dashboard van een aanbesteding kunt u documenten uploaden onder een selectie, eis of gunningscriterium of onder Overige documenten. U kunt ze direct van uw computer uploaden.

Hoe beantwoord ik een eis of criterium?

U beantwoordt de eisen en criteria via het dashboard van de aanbesteding. Daar kunt u alle antwoorden geven. Soms staan de eisen en criteria niet in de applicatie, maar in de aanbestedingsdocumenten. In dat geval kunt u de gevraagde documenten uploaden via Overige Documenten.

Heb ik ingeschreven op de aanbesteding?

U kunt op twee manieren controleren of u een aanmelding of inschrijving op een aanbesteding heeft ingediend:

 • Op het dashboard van de aanbesteding is uw status Gegadigd of Ingeschreven.
 • U heeft een bewijs van aanmelding/inschrijving ontvangen in uw berichtenbox.

Hoe wijzig ik mijn aanmelding of inschrijving?

Heeft u uw aanmelding of inschrijving al verstuurd, dan moet u deze eerst intrekken. Dat kunt u doen via het dashboard van de aanbesteding. Nadat u het heeft ingetrokken kunt u wijzigingen aanbrengen. Daarna moet u uw aanmelding of inschrijving opnieuw versturen. U kunt dit doen totdat de uiterlijke ontvangstdatum en tijd is bereikt. Houd de deadline goed in de gaten.

Heeft u uw aanmelding of inschrijving nog niet verstuurd, dan kunt u uw wijzigingen aanbrengen in de applicatie.

eHerkenning

Waarom moet ik inloggen met eHerkenning?

TenderNed volgt de Wet Digitale Overheid (WDO). Volgens deze wet moeten we eHerkenning gebruiken als:

 • authenticatiemiddel (inloggen) voor ondernemers
 • autorisatiemiddel (controle van bevoegdheden) voor ondernemers

De wet schrijft ons dus voor dat we met eHerkenning moeten controleren of u bent wie u zegt dat u bent, én of u mag doen wat u wilt gaan doen.

Hoe schaf ik een eHerkenningsmiddel aan?

Een eHerkenningsmiddel schaft u aan bij een erkende leveranciers. Op de site van eHerkenning vindt u een stappenplan van de keuzes die u moet maken bij de aanschaf van eHerkenning. Bekijk het overzicht met erkende leveranciers en bepaal welke leverancier het beste bij u past.

eHerkenning aanvragen duurt gemiddeld 1-5 werkdagen. Sommige eHerkenningsleveranciers hanteren spoedprocedures voor aanvragers die nog dezelfde dag eHerkenning nodig hebben. Hieraan zijn mogelijk extra kosten en specifieke voorwaarden verbonden.

Moet ik eHerkenning hebben voor alle ondernemingen waaraan ik ben gekoppeld?

Ja, als u voor meerdere ondernemingen werkt, dan registreert u zich voor elke onderneming afzonderlijk met een eHerkenningsmiddel van dat bedrijf. Dat geldt bijvoorbeeld voor adviseurs, maar ook als u meerdere bv’s heeft met een eigen KVK-nummer.

U gebruikt telkens uw eHerkenningsmiddel van het bedrijf waarvoor u wilt inloggen. Dit kan ook één eHerkenningsmiddel zijn waaraan u meerdere KVK-nummers gekoppeld heeft.

Hoe ontkoppel ik een eHerkenningsmiddel van mijn TenderNed-account?

U kunt uw eHerkenningsmiddel niet ontkoppelen in TenderNed. De machtigingenbeheerder van uw eHerkenningsmiddel regelt de machtigingen voor uw organisatie op een centraal punt. Wanneer u niet meer werkzaam bent namens een organisatie, dan hoort de beheerder uw eHerkenningsmiddel op te zeggen. Daarna kunt u niet meer inloggen.

Let op: Bent u de enige (of laatste actieve) lokaal beheerder van een Nederlandse onderneming en stoppen uw werkzaamheden? Zodra uw eHerkenningsmiddel is opgezegd kan geen enkel persoon de organisatiegegevens beheren of inzien binnen TenderNed.

Hoe registreer ik een buitenlandse onderneming zonder KvK-nummer?

Internationale ondernemingen zonder Kamer van Koophandel-nummer kunnen geen eHerkenningsmiddel aanvragen. Zij registreren zichzelf eerst als gebruiker en registreren vervolgens de onderneming door te gaan naar Mijn organisaties >  Onderneming registreren zonder eHerkenning. Om het inschrijven van buitenlandse bedrijven te ondersteunen accepteert TenderNed verschillende postcodeformaten en internationale telefoonnotaties.

Mijn eHerkenning is gewijzigd. Hoe kan ik nu inloggen?

Als er iets wijzigt aan uw eHerkenningsmiddel dan moet u het opnieuw koppelen aan TenderNed. Daarna pas kunt u er weer mee inloggen. U moet dit doen als u een eHerkenningsmiddel met een ander veiligheidsniveau heeft gekregen. Of als u bent overgestapt naar een andere leverancier.

Zodra u inlogt met uw gewijzigde eHerkenningsmiddel herkent het systeem dat. U krijgt vervolgens de mogelijkheid aangeboden om uw eHerkenning opnieuw te koppelen. Volg de instructies op het scherm, of bekijk de uitleg onderaan deze pagina.

Archivering

Hoe lang worden publicaties op en dossiers in TenderNed bewaard?

Aanbestedingen (dossiers en gerelateerde publicaties) die 5 jaar geleden of langer geleden zijn afgerond, worden door TenderNed verwijderd. TenderNed volgt hierbij het beleid van Tenders Electronic Daily. Het verwijderen gebeurt met ingang van november 2018. De betreffende aanbestedende dienst wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Lees hoe u rapportages maakt en aanbestedingen kunt archiveren

Wanneer wordt mijn publicatie of aanbesteding verwijderd van TenderNed?

Een aanbesteding wordt door TenderNed verwijderd als:

 • De aanbesteding is aangemaakt in TenderNed en niet in één van de andere aanbestedingssystemen.
 • De aanbesteding moet vroegtijdig beëindigd óf gegund zijn.
 • De gunning of beëindiging moet 5 jaar of langer geleden zijn gepubliceerd.
 • Als de  looptijd van de aanbesteding is ingevuld, moet deze verstreken zijn.
 • De data uit de aankondigingen blijven beschikbaar via de datasets van TenderNed.

Voordat een aanbesteding definitief wordt verwijderd krijgt de aanbestedende dienst ruim de tijd om het dossier te downloaden. De lokaal beheerder ontvangt een bericht via TenderNed met daarin een link om het aanbestedingsdossier te downloaden als ZIP-bestand. Het bestand is dan beschikbaar via Instellingen onder Geëxporteerde aanbestedingen. Het bestand blijft 6 maanden beschikbaar voor de lokaal beheerder om te downloaden. Een maand voordat het downloadbestand verloopt ontvangt de lokaal beheerder een herinneringsmail.
Nadat de uiterlijke datum tot het downloaden voor de aanbestedende dienst is verstreken, worden alle gerelateerde aankondigingen en documenten van de desbetreffende aanbesteding verwijderd van het aankondigingenplatform. Ook de bijbehorende dossiers en dashboards zijn niet meer toegankelijk voor de desbetreffende aanbestedende dienst én de betrokken ondernemingen.
 

Naar boven