Data aankondigingen

Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. TenderNed publiceert de gegevens als dataset en biedt de mogelijkheid om aankondigingen als XML-bestand te downloaden. Op deze manier kunnen gegevens van aanbestedingen eenvoudiger gebruikt voor verdere analyse. 
Hiermee sluiten we aan bij de ambities van de Rijksoverheid om zoveel mogelijk data vrij beschikbaar te stellen.

Dataset aanbestedingen

Ieder half jaar verschijnt een update van de dataset op deze pagina.

Per aanbesteding kunnen meerdere aankondigingen gepubliceerd zijn ((voor)aankondiging, rectificatie, gunning, wijziging van de opdracht). Met ingang van het tweede half jaar van 2018 zijn in de dataset nu ook de Kamer van Koophandel nummers van gegunde ondernemingen opgenomen. Zie ook de leeswijzer op het eerste tabblad van elk bestand.

Aankondigingen in XML-formaat

Daarnaast biedt TenderNed de mogelijkheid om aankondigingen in XML-formaat te downloaden via een API (Application Programming Interface). Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Op basis van een publicatie ID-nummer kunt u de aankondigingen downloaden. Meer informatie vindt u op data.overheid.nl.

Bijlagen

Naar boven