TenderNed

Data aankondigingen

Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. TenderNed publiceert de gegevens als dataset en biedt de mogelijkheid om aankondigingen als XML-bestand te downloaden. Op deze manier kunnen gegevens van aanbestedingen eenvoudiger gebruikt voor verdere analyse. 
Hiermee sluiten we aan bij de ambities van de Rijksoverheid om zoveel mogelijk data vrij beschikbaar te stellen.

Dataset aanbestedingen

Ieder half jaar verschijnt een update van de dataset op deze pagina.

Onderstaande datasets bevatten de data van alle aankondigingen op TenderNed tot en met 31 december 2017. Per aanbesteding kunnen meerdere aankondigingen gepubliceerd zijn ((voor)aankondiging, rectificatie, gunning, wijziging van de opdracht). Zie ook de leeswijzer op het tweede tabblad van elk bestand.

Aankondigingen in XML-formaat

Daarnaast biedt TenderNed de mogelijkheid om aankondigingen in XML-formaat te downloaden via een API (Application Programming Interface). Hiervoor heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Op basis van een publicatie ID-nummer kunt u de aankondigingen downloaden. Meer informatie vindt u op data.overheid.nl.

Bijlagen

Naar boven