Procedure sociale en andere specifieke diensten 2017-2021

Onderstaande grafieken zijn opgesteld met gegevens uit TenderNed. Het toont het aantal aankondigingen en marktconsultaties voor sociale en andere specifieke diensten voor de periode 2017 tot en met 2021.

Uit de grafieken blijkt dat aanbestedende diensten tot en met 2020 minder vaak de procedure voor sociale en andere specifieke diensten hebben toegepast. Mogelijk valt deze afname te verklaren doordat binnen het sociaal domein gemeenten vaker de keuze hebben gemaakt voor andere instrumenten dan de overheidsopdracht (bijvoorbeeld open house of subsidie). In 2021 zien we een toename van ruim 55% in het gebruik van de procedure sociale en andere specifieke diensten.

Het aantal marktconsultaties voor sociale en andere specifieke diensten is jaarlijks toegenomen in deze periode.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl