Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf 2017-2021

In de periode van 2017 tot en met 2021 is het aantal aankondigingen van vrijwillige transparantie vooraf ruim verdrievoudigd, van 160 naar 494 per jaar. Dit blijkt uit analyse van gegevens uit TenderNed.

Vrijwillige transparantie toepassen

Een publieke inkoper die ervoor gekozen heeft om niet Europees aan te besteden, maar twijfelt of hij een opdracht volgens de regels voor opdrachten boven de Europese drempels had moeten aanbesteden, kan gebruikmaken van een zogenaamde ‘aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf’.

Een publieke inkoper kan vrijwillige transparantie bijvoorbeeld ook gebruiken als blijkt dat er maar één partij is die de opdracht kan uitvoeren. De reden die in de periode 2017-2021 het vaakst wordt genoemd is 'door specifieke inschrijver te leveren door technische redenen' (66%), gevolgd door 'de aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn' (12%).

Wat vrijwillige transparantie inhoudt

Aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf houdt in dat de aanbestedende dienst voor het sluiten van de (raam)overeenkomst zijn voornemen tot gunnen vrijwillig bekendmaakt, waardoor belanghebbenden zich hiertegen kunnen verzetten.

De aanbestedende dienst doet dit door het voornemen tot het sluiten van de overeenkomst via TenderNed in het Publicatieblad van de Europese Commissie te publiceren en minimaal 20 kalenderdagen te wachten met het sluiten van de overeenkomst. Als binnen deze termijn geen rechtszaak wordt gestart, kan de overeenkomst niet meer worden vernietigd.

Meer informatie: aanbestedingsplicht op pianoo.nl.

Aantal aankondigingen vrijwillig transparantie

Het aantal aankondigingen van vrijwillige transparantie is in de periode van 2017 tot en met 2021 ruim verdrievoudigd, van 160 naar 494 per jaar.

Meestgebruikte CPV-codes vrijwillige transparantie

Vrijwillige transparantie wordt in de periode van 2017 tot en met 2021 het vaakst gebruikt bij de CPV-codes voor laboratoriuminstrumenten en medische apparatuur. Met name ziekenhuizen besteden deze opdrachten aan. 

Bij ICT-opdrachten komen de meeste vrijwillige transparanties in deze periode van publiekrechtelijke instellingen (50%), gevolgd door gemeenten (27%). Bij gemeenten zien we een flinke stijging in de afgelopen 2 jaar, van 93 in 2020 naar 142 in 2021.

Top 5 CPV-codes vrijwillige transparantie 2017-2021

Positie CPV-code Aantal
1 38000000-5 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten 193
2 33000000-0 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging 166
3 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 159
4 48000000-8 Software en informatiesystemen 132
5 79000000-4 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging 84

Aankondigingen vrijwillige transparantie per type opdracht

De vrijwillige transparantie wordt in de periode 2017-2021 met name toegepast bij diensten en leveringen. Relatief gezien wordt deze bij leveringen het vaakst gebruikt.

In 2021 vond vrijwillige transparantie plaats bij 7% van de leveringen en bij 4% van de diensten.

Aard van de opdracht vrijwillige transparantie

In absolute aantallen komt de aankondiging van vrijwillige transparantie in de periode 2017-2021 het meest voor bij overheidsopdrachten, gevolgd door raamovereenkomsten. In relatieve zin komt het juist veel voor bij concessieovereenkomsten, tussen de 15% en 25%.

Voor de concessieovereenkomsten hebben de aankondigingen van vrijwillige transparantie vooral betrekking op collectieve zorgverzekeringen (42%) en mobiliteit (OV & taxi, 19%). De overige 39% is divers.

Vrijwillige transparantie per type aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instellingen en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de meeste aankondigingen van vrijwillige transparantie vooraf in de periode van 2017 tot en met 2021. Speciale sectorbedrijven passen de vrijwillige transparantie in deze periode het vaakst toe (7%). Zij gebruiken het met name bij opdrachten die te maken hebben met vervoersmaterieel en ICT-diensten:

  • 34000000-7 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten (18%)
  • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning (18%)
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl