Procedure sociale en andere specifieke diensten 2017-2020

Onderstaande grafieken zijn opgesteld met gegevens uit TenderNed. Het toont het aantal aankondigingen en marktconsultaties voor sociale en andere specifieke diensten in de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020.

Uit de grafieken blijkt dat aanbestedende diensten over deze periode minder vaak de procedure voor sociale en andere specifieke diensten toepassen. Dit aantal is over de periode 2017 – 2020 met ongeveer 15% afgenomen. Mogelijk valt deze afname te verklaren doordat binnen het sociaal domein gemeenten vaker de keuze hebben gemaakt voor andere instrumenten dan de overheidsopdracht (bijvoorbeeld open house of subsidie).

Het aantal marktconsultaties voor sociale en andere specifieke diensten is daarentegen juist toegenomen in deze periode.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl