Registreren en eHerkenning

Als geregistreerde gebruiker kunt u op TenderNed opdrachten zoeken en een interesseprofiel aanmaken zodat u automatisch geattendeerd wordt op interessante opdrachten. Wilt u namens uw onderneming inschrijven op een aanbesteding, dan registreert u naast uzelf ook uw onderneming. Hiervoor heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Uw eHerkenningsmiddel gebruikt u vervolgens als persoonlijk inlogmiddel voor TenderNed. Voor het inloggen en registreren op TenderNed heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau eHerkenning 2 nodig. Werkt u namens meerdere ondernemingen in TenderNed dan registreert u zich voor iedere onderneming afzonderlijk met een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel dat geregistreerd staat op de betreffende onderneming. Een apart eHerkenningsmiddel per onderneming is niet nodig. Men kan aan één eHerkenningsmiddel meerdere KvK-nummers koppelen.

1. Gebruikersaccount (koppelen aan uw onderneming)

Als geregistreerde gebruiker zonder gekoppelde organisatie kunt u:

  • aanbestedingen raadplegen en documenten downloaden.
  • een interesseprofiel instellen en u dagelijks laten attenderen op interessante aanbestedingen.
  • interesse tonen in aanbestedingen, zodat u automatisch geïnformeerd wordt over wijzigingen in de betreffende aanbesteding (nieuw gepubliceerde aankondigingen of documenten).

Wilt u reageren of inschrijven op een aanbesteding, koppel uw gebruikersaccount dan aan uw onderneming met een eHerkenningsmiddel. Hiervoor logt u eerst in met uw gebruikersaccount en koppelt u bij Instellingen/Mijn organisaties uw eHerkenningsmiddel aan uw account. Zie Stappenplan TenderNed-account koppelen aan eHerkenning.

Bent u de eerste gebruiker namens uw onderneming, dan wordt u automatisch lokaal beheerder. Bent u niet de eerste gebruiker, dan krijgt u de rol van gastlid. De lokaal beheerder van uw onderneming kan deze rol voor u aanpassen.

2. Direct uzelf en uw onderneming registeren met eHerkenning

Bent u nog niet als gebruiker geregistreerd en heeft u een eHerkenningsmiddel? Dan kunt u zowel uzelf als uw onderneming in een keer registreren. U kunt dan direct aan de slag namens uw onderneming. Bent u de eerste gebruiker namens uw onderneming, dan wordt u automatisch lokaal beheerder. Bent u niet de eerste gebruiker, dan krijgt u de rol van gastlid. U kunt dan alleen de gegevens van uw organisatie inzien en, wanneer u bent toegevoegd aan het aanbestedingsteam, gegevens van een aanbesteding. De lokaal beheerder van uw onderneming kan deze rol voor u aanpassen.

Zie ook het Stappenplan registreren met eHerkenning voor nieuwe gebruikers

3. Buitenlandse onderneming registreren

Is uw onderneming niet in Nederland gevestigd, dan kunt u geen eHerkenningsmiddel aanvragen. Registreer u dan eerst als gebruiker. Zodra u bent ingelogd met uw gebruikersaccount, kunt u in het menu ‘Mijn organisatie‘ een ‘Buitenlandse onderneming toevoegen‘. Na goedkeuring van uw registratie stuurt de Servicedesk TenderNed binnen 1 werkdag een activeringscode. Deze heeft u nodig om uw registratie af te ronden. Hierna kunt u aan de slag in TenderNed.

Veelgestelde vragen over eHerkenning

Waarom moet ik inloggen met eHerkenning?

eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst bij de overheid willen afnemen. Simpel gezegd: eHerkenning controleert of u bent wie u zegt dat u bent, en of u mag doen wat u doet. De aankomende inwerkingtreding van de Wet Digitale Overheid (WDO), voorheen Wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) genoemd, heeft een impact op TenderNed en hoe eHerkenning wordt toegepast.

TenderNed gaat in verband met de inwerkingtreding van de WDO:

  • eHerkenning verankeren als het enige authenticatiemiddel (inlogmiddel) voor ondernemers.
  • De elektronische identificatie (per gebruikersnaam kun je maar aan één unieke onderneming verbonden zijn) waarborgen.

 

Hoe schaf ik een eHerkenningsmiddel aan?

Een eHerkenningsmiddel schaft u aan bij een erkende leveranciers. Op de site van eHerkenning vindt u een stappenplan van de keuzes die u moet maken bij de aanschaf van eHerkenning. In het overzicht met erkende leveranciers vindt u het overzicht van de leveranciers, diensten en tarieven.

eHerkenning aanvragen duurt gemiddeld 1-5 werkdagen. Maar omdat het momenteel erg druk is bij de leveranciers, kan het wel tot enkele weken durenSommige eHerkenningsleveranciers hanteren spoedprocedures voor aanvragers, die nog dezelfde dag eHerkenning nodig hebben. Hieraan zijn mogelijk extra kosten en specifieke voorwaarden verbonden.

eHerkenningsmiddelen en de daaraan gekoppelde machtigingen zijn persoonsgebonden en mogen niet worden overgedragen aan een collega.

De kosten voor aanschaf en gebruik variëren per middel en betrouwbaarheidsniveau. Voor inloggen op TenderNed is minimaal eHerkenning 2 vereist. Ook met een eHerkenningsmiddel met een hoger betrouwbaarheidsniveau (2+, 3 of 4) kunt u inloggen op TenderNed.
Let op: het betrouwbaarheidsniveau van uw eHerkenningsmiddel bepaalt de manier waarop u op TenderNed inlogt. Niveau 2 vraagt alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, niveau 2+ vraagt een extra TAN-code die u ontvangt via een token of sms (dat verschilt per leverancier)

Moet ik eHerkenning hebben voor alle ondernemingen waaraan ik ben gekoppeld?

Ja, gebruikers die voor meerdere ondernemingen werken, zoals ondernemers met meerdere BV’s en adviseurs,  registreren zich voor elke onderneming afzonderlijk met een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel dat gekoppeld is aan deze onderneming. Dit kan ook één eHerkenningsmiddel zijn waaraan u meerdere KvK-nummers gekoppeld heeft. Vervolgens gebruiken zij dit eHerkenningsmiddel ook om in te loggen wanneer zij namens deze onderneming in TenderNed willen werken.

Hoe ontkoppel ik een eHerkenningsmiddel van mijn TenderNed-account?

U heeft geen mogelijkheid tot het ontkoppelen van uw eHerkenningsmiddel in TenderNed. De machtigingenbeheerder van uw eHerkenningsmiddel regelt op één centraal punt de machtigingen voor uw organisatie. Wanneer u niet meer werkzaam bent namens de organisatie, dient de beheerder uw middel op te zeggen. Hiermee wordt u de toegang ontzegd tot uw gebruikersaccount.

Let op: Bent u de enige (of laatste actieve) lokaal beheerder van een Nederlandse onderneming en stoppen uw werkzaamheden? Zodra uw eHerkenningsmiddel is opgezegd kan geen enkel persoon de organisatiegegevens beheren of inzien binnen TenderNed.

Hoe registreer ik een buitenlandse onderneming zonder KvK-nummer?

Internationale ondernemingen zonder Kamer van Koophandel-nummer kunnen geen eHerkenningsmiddel aanvragen. Zij registreren zichzelf eerst als gebruiker en registreren vervolgens de onderneming door te gaan naar Mijn organisaties >  Onderneming registreren zonder eHerkenning. Om het inschrijven van buitenlandse bedrijven te ondersteunen accepteert TenderNed verschillende postcodeformaten en internationale telefoonnotaties.

Mijn eHerkenning is gewijzigd. Hoe kan ik nu inloggen?

Wanneer uw eHerkenningsmiddel wijzigt (bijvoorbeeld door het wijzigen van het beveiligingsniveau), heeft deze wijziging ook gevolgen binnen TenderNed. Met het oude eHerkenningsmiddel kunt u namelijk niet meer inloggen.

Om het nieuwe eHerkenningsmiddel te koppelen aan uw bestaande gebruikersaccount, moet u eerst uw oude eHerkenningsmiddel ontkoppelen. U vult hier uw gegevens in en daarna zal TenderNed uw oude eHerkenningsmiddel ontkoppelen. Hiervan ontvangt u een bevestiging per e-mail en een instructie hoe het nieuwe eHerkenningsmiddel te koppelen.

Naar boven