Gebruikers en hun rollen beheren in TenderNed

Binnen een onderneming kunnen meerdere gebruikers een TenderNed-account hebben. Iedere gebruiker heeft een bepaalde autorisatierol, die bepaalt wat hij mag en kan doen. Een lokaal beheerder van uw onderneming kan deze rollen toewijzen en aanpassen. Hij kan ook gebruikers uitnodigen, activeren of juist deactiveren.

Bekijk ook: Als aanbestedende dienst gebruikers en hun rollen beheren

Uw rol wijzigen in TenderNed

Wilt u een andere rol binnen TenderNed? Neem dan contact op met een lokaal beheerder van uw organisatie. Deze kan uw rol wijzigen.

De gebruikers van uw organisatie beheren

Ga via het menu naar Instellingen en Gebruikers. Daar ziet u een overzicht van alle gebruikers van uw organisatie inclusief hun rol en gegevens. Als u lokaal beheerder bent dan kunt u deze gegevens ook wijzigen.

Een rol aanpassen 

  • Ga in TenderNed naar Instellingen en vervolgens naar Gebruikers
  • Selecteer de gebruiker waarvan u de rol wilt wijzigen
  • Klik op Wijzigen en kies een nieuwe rol voor deze gebruiker onder Autorisatierol
  • Sla de wijziging op
  • De rol is nu gewijzigd, de betreffende gebruiker heeft nieuwe bevoegdheden. Hij of zij krijgt hiervan automatisch bericht

Nieuwe gebruikers uitnodigen bij uw bedrijf

Via de knop Uitnodigen, kunt u nieuwe gebruikers uitnodigen. U stuurt hen dan een e-mail uit TenderNed. In dit bericht staat uitleg over de stappen die zij moeten zetten, en een acceptatielink (Uitnodiging accepteren).

De nieuwe gebruiker moet zichzelf dan nog wel koppelen aan uw organisatie door zich te registreren met eHerkenning van uw organisatie. Daarna heeft hij toegang tot uw TenderNed omgeving, en verschijnt hij in uw gebruikersoverzicht.

Uw rol als lokaal beheerder wijzigen

Als lokaal beheerder mag u uw eigen rol niet wijzigen, alleen maar bekijken. U kunt een andere lokaal beheerder binnen uw organisatie vragen om uw rol aan te passen. Wanneer u als enige binnen uw organisatie de rol van lokaal beheerder heeft, maak dan eerst iemand anders lokaal beheerder. Hij kan daarna uw rol wijzigen.

Er is geen lokaal beheerder meer bij uw organisatie

Als er geen lokaal beheerder is, door bijvoorbeeld ziekte, ontslag of vertrek, dan kunt u bepaalde taken niet meer doen. U kunt dan ook geen andere lokaal beheerder meer instellen. In dat geval kunt u de Servicedesk vragen om een lokaal beheerder toe te voegen. Bekijk hoe u dat doet, en welke gegevens we hiervoor nodig hebben.

Voorkom problemen

Wij bevelen aan om minimaal twee gebruikers de rol Lokaal beheerder te geven. Dan kunnen alle taken worden gedaan, ook als u op vakantie bent.

Een medewerker heeft uw organisatie verlaten

Als iemand niet meer voor u werkt, kunt u hem deactiveren in TenderNed. Dan heeft hij geen toegang meer tot uw organisatiegegevens en aanbestedingen. Zoek de gebruiker via Instellingen en Gebruikers. Selecteer de gebruiker die uw organisatie heeft verlaten en klik op wijzigen. Kies de optie om dit account te deactiveren, en sla de wijziging op. Het gebruikersaccount is nu gedeactiveerd.

Overzicht rollen en hun rechten

Er zijn vier rollen in TenderNed. Bekijk hieronder welke rechten ze hebben.

  Lokaal beheerder Procesleider Teamlid Gastlid
  Per onderneming Per offerte Per offerte Per offerte
Het beheren van de organisatie X      
Bekijken van organisatiegegevens X X X X
Beheren van berichten en uitnodigingen op organisatieniveau X      
Instellen van gegevens en vestigingen X      
Beheren van gebruikers en hun rollen op organisatieniveau X      
Aanbestedingen toevoegen en verwijderen X X    
Beheren van gebruikers in een aanbestedingsteam X X    
Bekijken van alle gegevens van een aanbesteding X X X X
Indienen van vragen X X    
Indienen van een aanmelding of inschrijving X X    
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl