Aanbestedingen vinden

In het aankondigingenplatform van TenderNed vindt u alle openbare aankondigingen van Nederlandse aanbestedingen. Het gaat dan om zowel aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden, als nationale opdrachten die aanbestedende diensten openbaar aanbesteden. Wij geven u enkele tips voor het vinden en volgen van relevante aanbestedingen en aankondigingen.

Type publicaties

De Aanbestedingswet 2012 verplicht aanbestedende diensten hun aankondigingen te publiceren op TenderNed. Per aanbesteding kunnen meerdere aankondigingen gepubliceerd worden zoals de aankondiging van een opdracht of gunning. Op TenderNed kunt u op de volgende type publicaties filteren: marktconsultatie, vooraankondiging, aankondigingen van een opdracht , aankondigingen van een gegunde opdracht (hieronder vallen ook vroegtijdige beëindigingen en wijzigingen in de opdracht) en rectificaties. Achter elke aankondiging ziet u of het een Europese of nationale opdracht is:

Nationale opdracht (onder de Europese drempelwaarde)Nationale opdracht
Europese opdracht (boven de Europese drempelwaarde)Europese opdracht

Filteren op kenmerken

In het aankondigingenplatform kunt u de aankondigingen filteren op specifieke kenmerken en extra zoektermen opnemen.

  • Omschrijving: voor de omschrijving van opdrachten zijn standaard Europese codes vastgesteld (CPV-codes). TenderNed toont de hoofdcategorieën. Maakt u een interesseprofiel aan dan kunt u meer gedetailleerde codes selecteren.
  • Type publicatie: wilt u aankondigingen van opdrachten bekijken, of (ook) marktconsultaties, vooraankondigingen, aankondigingen van gegunde opdrachten of rectificaties.
  • Aanbestedende dienst 
  • Plaats van uitvoering 
  • Publicatiedatum: datum waarop de aanbestedende dienst de aankondiging heeft gepubliceerd op TenderNed.
  • Sluitingsdatum: uiterlijke ontvangstdatum van aanmeldingen en inschrijvingen.
  • Type opdracht: als u specifiek wilt zoeken op opdrachten voor werken, diensten en leveringen.
  • Aard van de opdracht: als u specifiek wilt zoeken naar een raamovereenkomst of overheidsopdracht

Zoektermen

Op exacte woorden in een bepaalde volgorde zoeken? Zet uw zoektermen dan tussen dubbele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: “gemeente Amsterdam”. TenderNed zoekt dan alleen aankondigingen met daarin de woorden ‘gemeente’ en ‘Amsterdam’ in die volgorde naast elkaar. Wilt u op meerdere zoektermen zoeken zonder een specifieke volgorde? Voer dan meerdere zoektermen in en scheid deze met een spatie.

Interesseprofiel en attenderingen

Uw gekozen filters opslaan? Registreer u dan als gebruiker en sla de filters op in een interesseprofiel. Iedere keer dat u bent ingelogd, kunt u dit interesseprofiel laden in het aankondigingenplatform.

Weergave Optie Interesseprofiel overnemen

Zodra u bent ingelogd in TenderNed komt u in de applicatie van TenderNed. Het aankondigingenplatform ziet er dan anders uit, de inhoud (aankondigingen) is hetzelfde.

U kunt uw account zo instellen dat u automatisch attenderingen ontvangt van nieuwe aankondigingen die voldoen aan uw interesseprofiel. U bepaalt zelf hoe vaak u attenderingen wilt ontvangen: direct of dagelijks.

Op de hoogte blijven van een aanbesteding

Heeft u een interessante aanbesteding gevonden? Dan kunt u als gebruiker klikken op de button ‘Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding!’ TenderNed informeert u dan automatisch over wijzigingen in de aanbesteding, zoals rectificaties en nieuw beschikbare aanbestedingsdocumenten. Inschrijven of reageren op een aanbesteding kunt u alleen als uw account gekoppeld is aan een onderneming.

Als u op TenderNed openbare aanbestedingsdocumenten downloadt, wordt u niet automatisch geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in een aanbesteding.

Video Aanbestedingen vinden

Naar boven