Aanbestedingen vinden

Op het aankondigingenplatform op TenderNed.nl staan alle openbare aankondigingen van Nederlandse aanbestedingen. Zowel aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden als nationale opdrachten die aanbestedende diensten openbaar aanbesteden.

Zoekopdracht bewaren met een Interesseprofiel

U kunt een interesseprofiel instellen. Dat kan zowel met als zonder gebruikersaccount in TenderNed. Met een interesseprofiel kunt in TenderNed een zoekopdracht bewaren.

Wat staat er in de aankondigingenlijst?

Per aanbesteding kunnen er meerdere soorten publicaties zijn. Op TenderNed kunt u filteren op de volgende type publicaties:

 • Marktconsultatie: een aanbestedende dienst vraagt ondernemers vrijblijvend om advies
 • Vooraankondiging: een aanbestedende dienst laat weten dat ze van plan is een of meer opdrachten in de markt te zetten
 • Aankondiging opdracht: een aanbestedende dienst laat weten dat ze een opdracht heeft. Dit is de opdrachtomschrijving
 • Aankondiging gegunde opdracht: een aanbestedende dienst laat weten aan welke onderneming ze de opdracht wil gunnen. Hieronder vallen ook vroegtijdige beëindigingen en wijzigingen in de opdracht.
 • Rectificatie: een aanbestedende dienst laat weten dat er iets is gewijzigd in een eerdere publicatie. (Deze staat alleen in de uitgelogde omgeving)

Achter elke aankondiging ziet u of het een Europese of nationale opdracht is:

Nationale opdracht (onder de Europese drempelwaarde)Nationale opdracht
Europese opdracht (boven de Europese drempelwaarde)Europese opdracht

Filteren op kenmerken

Per jaar verschijnen ruim 8000 aankondigingen op TenderNed. Standaard ziet u alle aankondigingen van de afgelopen week. U kunt deze selectie ook verwijderen en gericht zoeken naar wat u interessant vindt. Filter bijvoorbeeld op:

 • Omschrijving (CPV-code): de categorieën waarbinnen een opdracht valt, ingesteld door de aanbestedende dienst
 • Type publicatie: zoek naar marktconsultaties, opdrachten, gunningen en meer
 • Aanbestedende dienst: zoek naar een specifieke opdrachtgever
 • Plaats van uitvoering: de provincie waar de opdracht moet worden gedaan
 • Publicatiedatum: de datum waarop de aankondiging is gepubliceerd in TenderNed
 • Sluitingsdatum: dit is de uiterste ontvangstdatum van aanmeldingen en inschrijvingen. Vul de datum van vandaag in bij Vanaf, dan krijgt u alles waarop u nog kunt reageren.
 • Type opdracht: hiermee filtert u op opdrachten voor werken, leveringen en diensten
 • Aard van de opdracht: hiermee filtert u op bijvoorbeeld een raamovereenkomst of overheidsopdracht

Gebruik het zoekvenster

U kunt ook het zoekvenster gebruiken. Hiermee kunt u zowel in de website zoeken, als in de lijst met aankondigingen. Zoekt u aanbestedingen, kies dan eerst Aankondigingen. En vul vervolgens een zoekterm in. Het zoekvenster werkt in combinatie met de filters.

Tips voor betere zoekresultaten

Vind alleen opdrachten waarvoor u zich nog kunt inschrijven

Wilt u opdrachten vinden waarvoor u zich nog kunt aanmelden of inschrijven? Vul dan in het aankondigingenplatform bij Sluitingsdatum, de datum van vandaag in bij Vanaf

Zoek op meerdere zoektermen in aankondigingen

Wilt u op exacte woorden in een bepaalde volgorde zoeken? Zet uw zoektermen dan tussen dubbele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: “gemeente Amsterdam”. TenderNed zoekt dan alleen aankondigingen met daarin de woorden ‘gemeente’ en ‘Amsterdam’ in die volgorde naast elkaar.

Wilt u op meerdere zoektermen zoeken zonder een specifieke volgorde? Voer dan meerdere zoektermen in en scheid deze met een spatie (of met een+).

Vind voorbehouden opdrachten

Zoekt u naar voorbehouden opdrachten? Geef dan bij uw zoekopdracht (een van) de volgende zoektermen op: "voorbehouden opdracht", "2.82" of "sociale werkplaats". Vergeet niet de dubbele aanhalingstekens te gebruiken. Hierdoor zoekt TenderNed naar aanbestedingen met exact die woordcombinatie. 

U kunt deze termen ook opslaan in uw interesseprofiel, zodat u notificaties ontvangt van nieuwe publicaties die aan dit zoekprofiel voldoen.

Digitaal inschrijven via TenderNed

Als u via TenderNed digitaal kunt inschrijven, dan staat er naast de titel van de aanbesteding, een icoontje van een pen of  muis. In het overzicht vindt u ook aankondigingen die op andere platforms zijn gepubliceerd, zoals Negometrix of CTM. Als u daarop wilt reageren, dan moet u dat op die platforms doen. Als dit zo is, dan staat het vermeld.

Op de hoogte blijven van een aanbesteding

Heeft u een interessante aanbesteding gevonden? Dan kunt u als gebruiker klikken op de knop Houd mij op de hoogte van deze aanbesteding. TenderNed informeert u dan automatisch over wijzigingen in de aanbesteding, zoals rectificaties en nieuw beschikbare aanbestedingsdocumenten.

Als u op TenderNed openbare aanbestedingsdocumenten downloadt, wordt niet automatisch geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in een aanbesteding.

Naar boven