Verbeteringen TenderNed 2024

Iedere 2 weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2024 is verbeterd aan TenderNed.

Verbeteringen 14 februari 2024

 • De organisatiegegevens zijn aangevuld met een NUTS-code 3. Organisaties die geen NUTS-code 3 zien staan moeten deze zelf toevoegen. Voor ondernemers geldt dat bij het versturen van een aanmelding/inschrijving de organisatiegegevens verplicht een NUTS-code 3 moet bevatten. Lees het nieuwsbericht: Organisatiegegevens verplicht aanvullen met NUTS-codes | TenderNed
 • Bij het opvoeren van een gunning bepaalt TenderNed automatisch de bedrijfsgrootte van de gegunde ondernemer. Dit kan omdat aan ondernemers is gevraagd de bedrijfsgrootte aan te vullen bij de organisatiegegevens in TenderNed.
 • In het geval van een inkoopcombinatie wordt de naam van de combinatie automatisch overgenomen in de berichten. Dit was al van toepassing op enkele berichten maar geldt nu voor alle relevante berichten. 

Verder zijn er 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 31 januari 2024

 • Aanbestedende diensten kunnen vanaf nu een Gewijzigde opdracht publiceren bij een nationale opdracht.
 • Voor gebruikers die aan meerdere aanbestedende diensten gekoppeld zijn, is het mogelijk om onder Mijn aanbestedingen te filteren op organisatie.
 • Bij het aanmaken van een aanbesteding is het nu mogelijk om een combinatie van prijs- en kostencriteria op te geven.
 • De pdf die via de geïntegreerde UEA-wizard wordt gegenereerd, is geoptimaliseerd. Hierdoor is het aantal pagina’s van het document sterk afgenomen.
 • Als een vestiging wordt uitgenodigd voor een onderhandse procedure of onderhandeling zonder bekendmaking, komt de naam van de vestiging terug in het uitnodigingsbericht. Na het accepteren van de uitnodiging staan de gegevens van de vestiging direct in het dashboard vermeld van de onderneming. 

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 17 januari 2024

 • De eForms Defensieformulieren zijn geïmplementeerd. Aanbestedende diensten kunnen nu aanbestedingen aanmaken en publiceren met als juridisch kader Defensie en Veiligheid 2009.

Verder zijn er 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 3 januari 2024

 • TenderNed maakt nu gebruik van de nieuwe drempelbedragen. Meer informatie vindt u in ons nieuwsbericht.
 • Aanbestedende diensten kunnen automatisch data in bulk exporteren met de nieuwe TenderNed API (Application Programming Interface).
 • Voor aanbestedende diensten is het Dasboard rapportages uitgebreid met een rapportage die inzicht geeft in de gunningspercentages van ondernemingen binnen uw organisatie. Op onze website vindt u een benchmark waarmee u uw rapportages op hoofdlijnen kunt vergelijken met gelijksoortige organisaties.
 • Aanbestedende diensten moeten in een vooraankondiging voortaan het contactpunt beroepsprocedures verplicht opvoeren.

Verder zijn er 5 bugs opgelost.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl