Verbeteringen TenderNed 2020

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2020 is verbeterd aan TenderNed.

Verbeteringen 9 december 2020

 • Voor aanbestedende diensten is het nu mogelijk om bij het opvoeren van een gunning specifiek te vermelden dat een perceel niet gegund wordt.
 • Bij het exporteren van data in bulk is in het XSD-bestand de beperking van vijf CPV-codes per aanbesteding opgeheven.
 • Er zijn 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 25 november 2020

 • De wizard Aanbesteding aanmaken is voor aanbestedende diensten vernieuwd. 6 stappen zijn teruggebracht tot 4 stappen. Het opvoeren van een aankondigingsdatum is uit de wizard gehaald.
 • Bij geïmporteerde aankondigingen worden naast de Nederlandse NUTS-codes nu ook de buitenlandse NUTS-codes ondersteund. Het gaat om de NUTS-codes onder sectie II.2.3 'Plaats van uitvoering'. Alleen de buitenlandse hoofdcodes worden geaccepteerd.
 • Er is 1 bug opgelost.

Verbeteringen 11 november 2020

 • De taak Publiceren van een nota van inlichtingen is voor aanbestedende diensten vernieuwd. Hiermee is de Vraag & antwoord-module met bijbehorende taken volledig gemoderniseerd.
 • Op het aankondigingenplatform worden nu standaard aankondigingen van de ‘afgelopen maand’ getoond in plaats van ‘afgelopen week’.
 • Bij geïmporteerde aankondigingen worden naast de Nederlandse NUTS-codes nu ook de buitenlandse NUTS-codes ondersteund. Dit geldt alleen voor de sectie met gegunde ondernemingen.
 • Er zijn 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 28 oktober 2020

 • Ondernemers die zich registreren met eHerkenning, en waarvan de onderneming al eerder is geregistreerd in TenderNed krijgen voortaan automatisch de rol van Procesleider. Lees meer over deze wijziging.
 • Genereren van een nota van inlichtingen is voor aanbestedende diensten vernieuwd.
 • Ook het Overzicht van de beoordeling, heeft voor hen een nieuw ontwerp.
 • Aanbestedende diensten kunnen bij een onderhandse procedure niet meer zoeken naar ondernemingen op basis van CPV-codes. Deze mogelijkheid werd nauwelijks gebruikt.
 • Er is 1 bug opgelost.

Verbeteringen 21 oktober 2020

Voor aanbestedende diensten zijn de volgende schermen vernieuwd:

 • Het bekijken en wijzigen van de Uitgebreide kenmerken. Bij het kiezen van een CPV-code onder de hoofdopdracht worden nu alleen de CPV-codes getoond die passen bij het type opdracht. Verder is het niet meer mogelijk om sub CPV-codes te kiezen. Dit werd nauwelijks gebruikt.
 • Het overzicht met betrokken/gegadigde ondernemers. U vindt hier ook het aantal geïnteresseerde gebruikers.
 • De aankondigingen Wizard.
 • Er zijn 7 bugs opgelost.

Verbeteringen 30 september 2020

Voor aanbestedende diensten zijn de volgende schermen vernieuwd:

 • De taak aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren
 • De basiskenmerken bekijken, u vindt deze onder Opdracht
 • Het uitdraaien van rapportages via het Instellingen-menu

En verder:

 • Het scherm om het wachtwoord te wijzigen is gemoderniseerd. Hiermee is het volledige inlog- en registratieproces nu aangepast.
 • Bij het overzicht Onbeantwoorde vragen bij Vraag en Antwoord is voor de aanbestedende dienst nu zichtbaar op welk tijdstip de vraag is ingediend.
 • Bij Vraag en Antwoord is voor de aanbestedende dienst nu direct zichtbaar dat de vraag individueel gesteld is.
 • Er zijn 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 2 september 2020

 • Voor aanbestedende diensten zijn de volgende schermen vernieuwd: Erkenningsregeling, Optie, Prijsvraag.
 • Er zijn 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 19 augustus 2020

Voor aanbestedende diensten zijn de volgende schermen vernieuwd:

 • Het publiceren van een vooraankondiging. Dit is de eerste publicatiewizard die is gemoderniseerd. De weergave van de publicatie onder het overzicht (Stap 3) is ook gemoderniseerd en daardoor beter leesbaar.
 • Het opvoeren van een gunning. Deze schermen hebben een nieuw ontwerp. U kunt ze bezoeken via Gunningen.
 • De bibliotheek met eisen. De tabbladen Documenten en Selectiecriteria zijn verwijderd. Eerder was al ingesteld dat u deze niet meer kunt selecteren.
 • Het instellen van een raamovereenkomst. Het scherm is voortaan alleen beschikbaar als u bij Aard van de opdracht kiest voor Raamovereenkomst.
 • Het overzicht van verouderde aanbestedingsdossiers die te exporteren zijn. U kunt nu ook meerdere dossiers tegelijk verwijderen. U vindt dit scherm via Instellingen > Geëxporteerde aanbestedingen.

En verder:

 • Nieuwe gebruikers van TenderNed komen nu via de knop Inloggen / Registreren standaard op het tabblad Ondernemers terecht. Dit was het tabblad Aanbestedende diensten.
 • Ondernemers kunnen nu onder het tabblad Alle vragen ook het tijdstip van de beantwoording zien.
 • Er zijn 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 5 augustus 2020

 • Nieuwe gebruikers koppelen aan een aanbestedende dienst is volledig vernieuwd. Het laatste scherm van dit proces, het accepteren van de uitnodiging, heeft nu ook een nieuw design.
 • Op de website zijn de knoppen Inloggen en Registreren samengevoegd tot één knop Inloggen/Registreren.
 • Ook is op de website de knop Datasets toegevoegd. Hiermee heeft u direct toegang tot alle datasets en gerelateerde informatie.
 • Er zijn 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 22 juli 2020

 • Voor aanbestedende diensten heeft Contactgegevens binnen een aanbesteding een nieuw ontwerp.
 • Het is voor ondernemers mogelijk om bij de Vraag & Antwoord module Mijn vragen te downloaden als CSV-bestand.
 • Op de vernieuwde schermen voor aanbestedende diensten is de status van de aanbesteding nu zichtbaar. Ook is het nieuwe tabblad Documenten toegevoegd.
 • Er zijn 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 8 juli 2020

 • Relaties voor aanbestedende diensten heeft een nieuw ontwerp.
 • Het registratieproces voor aanbestedende diensten is vernieuwd. Bij het registreren van een nieuwe aanbestedende dienst wordt altijd een nieuw gebruikersaccount aangemaakt. Een bestaand gebruikersaccount kan alleen op uitnodiging van een aanbestedende dienst aan hun organisatieaccount worden gekoppeld.
 • Er zijn 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 24 juni 2020

 • Gebruikers voor aanbestedende diensten heeft een nieuw ontwerp.
 • Gunningscriteria binnen een aanbesteding heeft een nieuw ontwerp voor aanbestedende diensten.
 • Inkoopcombinatie binnen een aanbesteding heeft een nieuw ontwerp voor aanbestedende diensten.
 • Totaalaantal aanbestedingsdocumenten is weer zichtbaar op het dashboard van aanbestedende diensten.
 • Ondernemers krijgen bij het succesvol opslaan van het digitale Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) een melding in het dashboard.
 • Er zijn 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 10 juni 2020

 • De volgorde van de filters op het TenderNed Aankondigingenplatform (uitgelogde versie) is gewijzigd. U vindt de 4 meest gebruikte filters nu bovenaan.
 • Er zijn 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 27 mei 2020

 • Eisen heeft een nieuw design voor aanbestedende diensten. Functioneel is er niets gewijzigd.
 • Documenten heeft een nieuw design. Het is voor aanbestedende diensten niet meer mogelijk om documenten uit de bibliotheek toe te voegen.
 • Aanbestedende diensten kunnen bij Mijn aanbestedingen voortaan sorteren op Procesleider.
 • Teamleden van een aanbestedende dienst ontvangen nu ook bericht wanneer er binnen een aanbesteding nieuwe vragen zijn gesteld.
 • TenderNed ondersteunt niet langer het aanmaken van een nieuwe aanbesteding met het juridisch kader ‘Defensie en veiligheid 2009’.
 • Het registratieproces voor buitenlandse ondernemingen is compleet vernieuwd. Naast een nieuw design is het nu ook mogelijk om direct het e-mailadres van een bestuurslid toe te voegen. Dit zorgt voor een snellere afhandeling van het registratieproces.
 • Er zijn 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 13 mei 2020

 • Het opvoeren en instellen van selectiecriteria is vernieuwd. Aanbestedende diensten kunnen nu ook de volgorde van selectiecriteria wijzigen door te slepen. Het is niet meer mogelijk om selectiecriteria uit de bibliotheek toe te voegen.
 • Het scherm waar -op aanbestedingsniveau- de kenmerken van de aanbestedende dienst zijn te wijzigen, is vernieuwd.
 • In het downloadbestand (CSV) met een overzicht van de onbeantwoorde en beantwoorde vragen, is voortaan te zien of een vraag individueel gesteld is.
 • Onder de detailgegevens van een bericht is nu ook zichtbaar bij welke organisatie de afzender werkzaam is.
 • Het is weer mogelijk om met de servicedesk van TenderNed te chatten. De chatfunctie is alleen beschikbaar tijdens kantoortijden wanneer er zich een storing voordoet.
 • Er zijn 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 29 april 2020

 • De tabbladen op de inlogpagina zijn meer onderscheidend gemaakt.
 • Het registratieproces voor ondernemers met een nieuw eHerkenningsmiddel is vernieuwd.
 • Aanbestedende diensten kunnen onder Mijn aanbestedingen weer sorteren op status van de aanbesteding.
 • Aanbestedende diensten kunnen onder Vraag & antwoord nu ook zoeken binnen de conceptantwoorden.
 • Het onderhouden van het aanbestedingsteam heeft voor aanbestedende diensten een nieuw ontwerp.
 • Speciale sectorbedrijven kunnen de aankondiging van een gegunde opdracht van een onderhandse procedure weer naar TED sturen. Het opvoeren van een PB/S nummer is voortaan verplicht, ook als de aankondiging niet naar TED wordt gestuurd.
 • Er zijn 8 bugs opgelost.

Verbeteringen 1 april 2020

 • Contactpunten voor aanbestedende diensten heeft een nieuw ontwerp.
 • Berichten binnen een aanbesteding heeft een nieuw ontwerp voor aanbestedende diensten.
 • Een Teamlid van een aanbestedingsteam ontvangt nu ook attenderingen van gestelde vragen.
 • Afmelden voor dagelijkse attenderingen is voortaan direct mogelijk in de e-mail, zonder in te loggen.

Verbeteringen 18 maart 2020

 • Vraag en Antwoord voor aanbestedende diensten heeft een nieuw ontwerp. Beantwoorde en onbeantwoorde vragen hebben elk een eigen tabblad. Concept-antwoorden blijven in onbeantwoord staan. Zelf toegevoegde vragen worden direct gepubliceerd en kunnen niet als concept worden bewaard.
 • Er zijn 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 11 maart 2020

 • Mijn aanbestedingen voor aanbestedende diensten heeft een nieuw ontwerp. Dit is voortaan de landingspagina na het inloggen. Hiermee komt de startpagina te vervallen. De berichten zijn te bekijken via het menu rechts. De hoofdingangen van het menu zijn niet veranderd.
 • De witruimtes zijn op alle vernieuwde pagina’s verminderd. Hierdoor past er meer informatie op een scherm. We doen dit op verzoek van onze gebruikers.
 • Aanmaken interesseprofiel zonder gebruikersaccount heeft een nieuw ontwerp.
 • Gegevens aanbestedende dienst bekijken en wijzigen heeft een nieuw ontwerp.

Verbeteringen 19 februari 2020

 • Uiterste termijn voor vragen stellen is voortaan direct zichtbaar op het dashboard voor ondernemers.
 • Voor aanbestedende diensten is de opslagcapaciteit op aanbestedingsniveau verhoogd van 2000MB naar 5000MB.

Verbeteringen 5 februari 2020

 • De Inlogpagina op Tenderned.nl is vernieuwd. Voortaan logt iedere gebruikersgroep in via een eigen tabblad.
 • Er is een alternatieve inlogmogelijkheid bij storing eHerkenning toegevoegd.
 • Ondernemers kunnen voortaan een nieuw of gewijzigd eHerkenningsmiddel, zelf opnieuw koppelen aan hun account.

Verbeteringen 23 januari 2020

 • De optie Opslaan en volgende is toegevoegd aan het beantwoorden van eisen, selectie- en gunningscriteria.
 • Er zijn 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 14 januari 2020

 • Controleren en versturen van een inschrijving hebben een nieuw ontwerp voor ondernemers. De 2 controlestappen zijn samengevoegd. U kunt voortaan tegelijk uw organisatiegegevens en de inschrijving nakijken.
 • De nieuwe Europese drempelbedragen per 1 januari 2020 zijn doorgevoerd.
 • Er zijn 4 bugs opgelost.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl