Verbeteringen TenderNed 2021

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2021 is verbeterd aan TenderNed.

Verbeteringen 22 december 2021

 • De marges tussen de regels zijn verkleind. De schermen zijn hierdoor compacter.
 • We hebben 5 bugs opgelost

Verbeteringen 8 december 2021

 • Voor aanbestedende diensten is het nu mogelijk om een geplande datum van een inlichtingenbijeenkomst op te voeren. Dit geldt voor de aanmeld- en inschrijffase. De betrokken ondernemers zien de termijn terugkomen in hun planning.
 • Bij het opstellen van een bericht is achter de naam van de geadresseerde onderneming nu ook de status (bijv. Ingeschreven) van de onderneming toegevoegd.
 • Aanbestedende diensten hebben nu de optie om een toelichting te geven bij het uitvoeren van de taak Aanbestedingsdocumenten publiceren of actualiseren. Deze toelichting is alleen zichtbaar voor de betrokken ondernemers.
 • Een conceptantwoord is door aanbestedende diensten te verwijderen.
 • Een bericht wordt nu automatisch aangevuld met een onderschrift. Deze bevat de naam van de verzender en organisatie.
 • Bij het gelijktijdig downloaden van meerdere documenten worden vervallen documenten niet meer meegenomen. Deze blijven wel individueel te downloaden.
 • Er is nu een apart contactformulier voor aanbestedende diensten. Met dit formulier kan een verzoek ingediend worden tot het verwijderen van een document die privacy- of commercieel gevoelige informatie bevat. Het formulier is ook te benaderen vanuit het dashboard. Ga hiervoor naar Documenten en klik op Verwijderen.
 • Berichten zijn standaard aangevuld met een link naar onze gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring en de disclaimer.
 • Vooruitlopend op de nieuwe versie formulieren zijn er drie aanpassingen doorgevoerd voor aanbestedende diensten:
  • Het is nu mogelijk om op organisatieniveau het type organisatie rol op te geven.
  • Op aanbestedingsniveau is de naam van het organisatiedeel op te geven.
  • Op organisatieniveau is het webadres eDelivery gateway op te geven. Deze wordt automatisch toegevoegd aan elke aanbesteding onder Contactgegevens. De url is op aanbestedingsniveau aan te passen.
 • We hebben 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 24 november 2021

 • Ondernemers ontvangen voortaan een melding als zij een vervallen document downloaden.
 • Bij het publiceren van een ‘aankondiging vrijwillige transparantie’ is de looptijd vanaf nu een verplicht veld.
 • Aanbestedende diensten kunnen voortaan een vooraankondiging publiceren om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen te verkorten.
 • Een geïmporteerde publicatie is vanaf nu te downloaden als pdf.
 • We hebben 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 10 november 2021

 • Gebruikers ontvangen voortaan een notificatie als ze zijn toegevoegd aan een aanbestedingsteam. Dit was een wens van veel gebruikers.
 • We hebben de eisen aan een wachtwoord strenger gemaakt: bij nieuwe wachtwoorden is nu een leesteken verplicht.
 • Bij het registreren van een aanbestedende dienst wordt nu ook om de rol van de organisatie gevraagd. Hiermee lopen we vooruit op de implementatie van de nieuwe formulieren in 2023.  
 • Gebruikers die dagelijks notificaties krijgen van hun interesseprofiel, worden nu ook op de hoogte gehouden van rectificaties.
 • We hebben 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 27 oktober 2021

 • Voor aanbestedende diensten zijn de taken Uitnodiging tot inschrijven versturen en Correcties kenbaar maken aan geselecteerde ondernemingen vernieuwd.
 • Op het ingelogde aankondigingenplatform is een optie toegevoegd om het overzicht met aankondigingen met minder details te tonen.
 • We hebben 16 bugs opgelost.

Verbeteringen 13 oktober 2021

 • Voor ondernemers is er een aparte taak in het dashboard gemaakt voor het toevoegen van 'overige documenten'. Hiermee wordt het duidelijker waar ze documenten kunnen uploaden die niet specifiek onder een eis of criterium worden gevraagd..
 • Aanbestedende diensten hebben bij een Onderhandeling Zonder Bekendmaking na publicatie van de vrijwillige transparantie de optie om een vroegtijdig beëindigen te publiceren. Dit was een wens van verschillende aanbestedende diensten.
 • Gebruikers kunnen bij een vervallen document nu ook zien wanneer dit gepubliceerd is.
 • In het scherm Mijn aanbestedingen is een filter toegevoegd waarmee lokaal beheerders van zowel aanbestedende diensten als ondernemingen kunnen zien bij welke aanbestedingen ze betrokken zijn. Dit was een wens van diverse gebruikers.
 • Voor aanbestedende diensten is het detailscherm van een verstuurde (gecorrigeerde) gunningsbeslissing en bijbehorende berichten vernieuwd.
 • We hebben 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 29 september 2021

 • Voor aanbestedende diensten is het dashboard vernieuwd. Naast het nieuwe design zijn er ook een aantal grote verbeteringen doorgevoerd. Bekijk wat er allemaal is aangepast.
 • Voor aanbestedende diensten zijn Afwijzing versturen, Beoordeling van aanmeldingen versturen en Vroegtijdige beëindiging versturen vernieuwd.
 • Voor zowel aanbestedende diensten als ondernemers is er een zoekfunctionaliteit toegevoegd binnen de berichten van een aanbesteding.
 • We hebben 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 15 september 2021

 • Voor aanbestedende diensten zijn Definitieve gunning versturen en Correcties op uitnodiging tot inschrijven versturen vernieuwd.
 • Ook voor aanbestedende diensten is het bekijken van de uitgevoerde taken Uitnodiging tot inschrijven versturen en Correcties op uitnodiging tot inschrijven versturen vernieuwd.
 • Voor gebruikers met alleen een interesseprofiel is de startpagina verwijderd. Na inloggen komen gebruikers vanaf nu direct op het aankondigingenplatform.
 • We hebben 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 1 september 2021

 • Voor aanbestedende diensten: bij het automatisch laten berekenen van de planning wordt het veld Uiterlijke ontvangst van aanvragen voor documenten niet meer gevuld. Het veld was in de meeste gevallen niet relevant.
 • Ook voor aanbestedende diensten: de rol Jurylid is vervallen. Er werd weinig tot geen gebruik gemaakt  van deze rol.
 • We hebben 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 18 augustus 2021

 • Voor aanbestedende diensten zijn Versturen uitnodiging tot inschrijven en Gunningsbeslissing versturen gemoderniseerd. Het is nu ook mogelijk om berichten tussentijds als concept op te slaan. Daarnaast kunnen berichten (en eventuele bijlagen) gekopieerd worden.
 • In het bericht dat verstuurd wordt na het openen van de kluis, wordt het aantal inschrijvers niet meer getoond bij de volgende procedures: Concurrentiegerichte dialoog, Mededingingsprocedure, Innovatiepartnerschap en Onderhandse procedure.
 • We hebben 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 4 augustus 2021

 • Het menu-item ‘berichten’ is gewijzigd naar ‘mijn berichten’. Vanaf nu komen alleen de persoonlijke berichten in ‘mijn berichten’. Alle aanbesteding-gerelateerde berichten zijn te zien via het dashboard van de aanbesteding. Lees uitgebreide informatie over deze wijziging.
 • Voor aanbestedende diensten is ‘het bekijken van de aanmelding’ en ‘het bekijken van de inschrijving’ vernieuwd.
 • Het TenderNed Aankondigingen Platform (TAP), in de ingelogde omgeving is vernieuwd. Lees meer informatie over deze wijziging.
 • We hebben 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 21 juli 2021

 • Voor aanbestedende diensten is de taak Proces-verbaal kluisopening versturen vernieuwd. Het is hierbij nu ook mogelijk een PDF van het proces-verbaal te downloaden.
 • De bijlage die automatisch wordt toegevoegd bij het versturen of corrigeren van een onderhandse uitnodiging is gewijzigd. Het document is teruggebracht tot de kernonderdelen van de aanbesteding en daarmee overzichtelijker voor de ondernemer.
 • Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd op onze website naar aanleiding van een toegankelijkheidstest. Dit zijn aanpassingen op het gebied van contrast, maar ook minder zichtbare verbeteringen.
 • We hebben  2 bugs opgelost.

Verbeteringen 7 juli 2021

 • Voor ondernemers is in het csv-bestand met alle vragen een extra kolom toegevoegd met de antwoorddatum.
 • Bij het stellen van een vraag is een extra waarschuwing opgenomen. Dit is om ondernemers erop te wijzen dat een verzonden (niet-individuele) vraag direct zichtbaar is op het dashboard van andere betrokken ondernemers.
 • Aanbestedende diensten kunnen op de vernieuwde schermen nu ook via het tabblad Berichten de inbox met aanbestedingsberichten bereiken. De centrale inbox met alle persoonlijke en organisatie-gerelateerde berichten blijft bereikbaar via het menu rechts onderin het scherm.
 • We hebben 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 23 juni 2021

 • De notatie van het mobiele telefoonnummer bij registratie op TenderNed is verduidelijkt. Dit naar aanleiding van reacties van klanten.
 • Een aantal schermen voor de TenderNed functioneel beheerders en Servicedesk medewerkers zijn aangepast.
 • We hebben 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 9 juni 2021

 • Voor aanbestedende diensten is de wizard voor het openen van de kluis van inschrijvingen vernieuwd.
 • Ook het bekijken van een uitgevoerde rectificatietaak is vernieuwd.
 • Ondernemingen kunnen voortaan conceptvragen exporteren als CSV-bestand.
 • Bij inloggen op een verkeerd tabblad is de melding uitgebreid met een link naar het juiste tabblad.
 • We hebben 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 26 mei 2021

 • Voor aanbestedende diensten is het scherm met informatie over een publicatie vernieuwd.  Dit scherm wordt zichtbaar na het aanklikken van een uitgevoerde taak.
 • Voor zowel aanbestedende diensten als ondernemingen is er een filter voor 'ongelezen berichten' toegevoegd aan Mijn aanbestedingen. Met dit filter worden alleen aanbestedingen getoond met minimaal 1 ongelezen bericht.
 • We hebben 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 12 mei 2021

 • Aankondigingen verschijnen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED.
 • Naar aanleiding van signalen van gebruikers is de zichtbaarheid van de invoervelden verbeterd.
 • Voor gebruikers die gekoppeld zijn aan een organisatie zijn de schermen onder de persoonlijke instellingen vernieuwd.
 • Het bericht dat een gebruiker ontvangt na het klikken op Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten is aangevuld met de naam van de gekoppelde organisatie.
 • We hebben 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 28 april 2021

 • Voor aanbestedende diensten laadt het scherm ‘Mijn aanbestedingen’ voortaan sneller.
 • Bij een Engelstalige marktconsultatie wordt de door TenderNed toegevoegde teksten 'Marktconsultatie' en 'Verwachte einddatum' nu ook in het Engels vertaald. Dit om er zeker van te zijn dat de publicatie niet wordt geweigerd door TED.
 • We hebben 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 14 april 2021

 • Voor aanbestedende diensten is het scherm Termijnen vernieuwd. Voor de looptijd geldt nu dat de optie ‘Onbekend’ niet meer te selecteren is. 
 • Ook voor aanbestedende diensten zijn in de export van een aanbesteding nu ook de marktconsultatiedocumenten toegevoegd, (via Exporteren)
 • We hebben 1 bug opgelost.

Verbeteringen 31 maart 2021

 • Ondernemers zien nu onder Mijn aanbestedingen per aanbesteding het aantal ongelezen berichten.
 • Voor aanbestedende diensten zijn de knoppen Download alle inschrijvingen en Download alle Aanmeldingen toegevoegd. Je hebt vervolgens de optie om het gehele aanbestedingsdossier en de aanmeldingen/inschrijvingen te downloaden en/of de bijbehorende documenten.
 • We hebben 1 bug opgelost.

Verbeteringen 17 maart 2021

 • De onderhandse procedure is voortaan mogelijk in combinatie met: sociale en andere specifieke diensten; een concessieovereenkomst.
 • Aanbestedende diensten zien onder Mijn aanbestedingen nu per aanbesteding het aantal ongelezen berichten. Dit wordt binnenkort ook voor ondernemers doorgevoerd.
 • Voor aanbestedende diensten is het scherm 'openen van de kluis met aanmeldingen' vernieuwd.
 • Bij mensen met een Interesseprofiel-account heet het tabblad Instellingen voortaan Notificaties. Dit past beter bij de functie van dat tabblad.
 • We hebben 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 3 maart 2021

 • De volgende schermen voor aanbestedende diensten zijn vernieuwd:
  • aankondiging vrijwillige transparantie publiceren
  • vroegtijdige beëindiging aanbesteding publiceren
  • beoordelen aanmeldingen en inschrijvingen. Een voortgangsbalk toont nu aan of de beoordeling volledig is doorlopen
 • Voor aanbestedende diensten is het voortaan mogelijk om Mijn aanbestedingen te filteren op type procedure
 • Het bericht dat ondernemers attendeert op nieuwe antwoorden bevat nu ook de naam van de aanbestedende dienst
 • Op het scherm Problemen met eHerkenning is een extra link opgenomen. De link stuurt de gebruiker naar een nieuwe pagina met veelgestelde vragen over eHerkenning
 • Er zijn 3 bugs opgelost

Verbeteringen 17 februari 2021

 • De volgende schermen voor aanbestedende diensten zijn vernieuwd:
  • gewijzigde opdracht
  • publicatievoorbeeld bekijken
  • kopiëren van een aanbesteding
  • exporteren van een aanbesteding
 • Er zijn 5 bugs opgelost

Verbeteringen 3 februari 2021

 • Het wijzigen van de basiskenmerken voor aanbestedende diensten is vernieuwd
 • Er zijn 4 bugs opgelost

Verbeteringen 20 januari 2021

 • In de vraag- en antwoordmodule is het nu mogelijk om bij het beantwoorden van vragen te kiezen voor opslaan en volgende
 • Voor speciale-sectorbedrijven zijn er meer mogelijkheden om aan te geven dat vertrouwelijke velden niet gepubliceerd mogen worden. Er kan specifieker aangegeven worden wat wel/niet gepubliceerd mag worden
 • De volgende schermen voor aanbestedende diensten zijn vernieuwd:
  • het publiceren van een rectificatie
  • het versturen van een nota van Inlichtingen bij een onderhandse procedure en de inschrijffase van een niet-openbare procedure
  • het aankondigen van de gegunde opdracht. Hiermee is ook de bug bij het corrigeren van een onjuiste CPV-code opgelost
 • Er zijn 5 bugs opgelost

Verbeteringen 6 januari 2021

 • Voor aanbestedende diensten zijn de schermen Procedure en Percelen vernieuwd
 • Er zijn 2 bugs opgelost
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl