Verbeteringen TenderNed 2018

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2018 is verbeterd aan TenderNed.

Verbeteringen 17 december 2018

 • Details aanbesteding heeft voor ondernemers een nieuw ontwerp.

Verbeteringen 28 november 2018

 • Wachtwoorden zijn voortaan één jaar geldig. Na dat jaar moeten gebruikers een nieuw wachtwoord aanmaken.

Verbeteringen 31 oktober 2018

 • Links in de attenderingsmail gaan voortaan naar publicaties op het aankondigingenplatform in de uitgelogde omgeving.
 • Er zijn 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 17 oktober 2018

 • Er zijn technische aanpassingen gedaan om het systeem robuuster te maken.
 • Na 3 keer een verkeerd wachtwoord invoeren wordt inloggen tijdelijk geblokkeerd, daarvan komt ook een melding in beeld.

Verbeteringen 19 september 2018

 • Bij het publiceren van een aankondiging van de gegunde opdracht, in combinatie met een onderhandeling zonder bekendmaking, krijgt de aanbestedende dienst voortaan een melding als bij de motivering het maximumaantal tekens wordt overschreden.
 • Zoeken op CPV-code in combinatie met een trefwoord in het interesseprofiel is gewijzigd.
 • Er zijn 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 22 augustus 2018

 • E-mail notificaties zijn vanaf nu alleen nog direct of dagelijks te ontvangen. De opties wekelijks en maandelijks zijn vervallen. Dit geldt voor de notificaties bij persoonlijk ontvangen berichten en bij nieuwe aankondigingen die voldoen aan het interesseprofiel.
 • Er zijn 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 8 augustus 2018

 • E-mail notificaties zijn vanaf nu alleen nog direct of dagelijks te ontvangen. De opties wekelijks en maandelijks zijn vervallen. Dit geldt voor de notificaties bij vragen en antwoorden.
 • Er is 1 bug opgelost.

Verbeteringen 25 juli 2018

 • De accounts zijn gesplitst van gebruikers die gekoppeld waren aan meerdere ondernemingen.
 • In een aantal berichten staat voortaan de naam van de organisatie waar het bericht betrekking op heeft.
 • Er zijn 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 11 juli 2018

 • De nieuwe Europese aanbestedingsformulieren zijn verwerkt. Op 4 juli had TED deze geüpdatet.

Verbeteringen 27 juni 2018

 • Er zijn voorbereidingen getroffen om de accounts te kunnen splitsen van gebruikers die gekoppeld zijn aan meerdere ondernemingen. Gebruikers komen op een tijdelijke pagina, daar kunnen ze aangeven aan welke onderneming ze gekoppeld willen blijven.

Verbeteringen 13 juni 2018

 • De accounts van gebruikers die gekoppeld zijn aan een of meer ondernemingen, en aan een of meer aanbestedende diensten zijn gesplitst. Na het splitsen hebben zij twee accounts. Eén voor hun onderneming(en) en een ander voor hun aanbestedende dienst(en). Hun persoonlijke instellingen en inloggegevens blijven gelijk.
 • Gebruikers die naast een aanbestedende dienst alleen gekoppeld zijn aan een buitenlandse onderneming, loggen in met een nieuwe gebruikersnaam en hun vertrouwde wachtwoord.

Verbeteringen 30 mei 2018

 • Gebruikers kunnen niet langer namens meerdere ondernemingen werken. Zij loggen bij elke onderneming in met een apart eHerkenningsmiddel.
 • Een mobiel nummer of e-mailadres kan vanaf nu wel bij meerdere gebruikersaccounts worden gebruikt.
 • Inloggen met e-mailadres in plaats van gebruikersnaam is alleen nog mogelijk als het e-mailadres ook daadwerkelijk de gebruikersnaam is.
 • De optie Toevoegen organisatie wordt alleen nog getoond als de gebruiker ook een organisatie kan toevoegen.
 • Het is nu ook mogelijk om mensen uit te nodigen die nog geen TenderNed-account hebben.
 • Er zijn nog wijzigingen doorgevoerd rondom ontkoppelen en wijzigingen eHerkenningsmiddel.

Verbeteringen 2 mei 2018

 • Aanbestedingen van 5 jaar en ouder worden verwijderd van TenderNed. De geselecteerde aanbestedingen worden eerst voor archivering aangeboden bij de aanbestedende dienst.

Verbeteringen 18 april 2018

 • Aanbestedende diensten kunnen voortaan data downloaden van al hun aanbestedingen in een specifieke periode, deze functie heet Exporteer data aanbestedingen in bulk.

Verbeteringen 5 april 2018

 • Op het aankondigingenplatform is filteren op sub-CPV-codes voortaan mogelijk.
 • Aankondigingen op TenderNed zijn vanaf nu te downloaden in XML-format.
 • Onjuiste notificatie aangepast. Het kon voorkomen dat een bericht Openen van de kluis met aanmeldingen ten onrechte werd verstuurd bij een onderhandse procedure.
 • Er zijn nog 10 andere bugs opgelost.

Verbeteringen 21 maart 2018

 • Berichtgeving rondom exporteren aangepast. Voortaan ontvangen alleen de aanvrager van de export, en de hoofdprocesleider een bericht.
 • Er zijn 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 14 maart 2018

 • Er is nu een verbeterde exporteerfunctie voor aanbestedende diensten. Het ZIP-bestand is minder zwaar, sneller beschikbaar, en het bevat voortaan een lijst met betrokken ondernemingen.

Verbeteringen 21 februari 2018

 • Bij aanpassen van het wachtwoord is de link in de mail voortaan 24 uur geldig.
 • De mogelijkheid is hersteld om aanbestedingen te verplaatsen naar afgerond. Sinds de vorige release gaf deze actie een foutmelding.
 • Er zijn 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 7 februari 2018

 • Op het openbare aankondigingenplatform wordt voortaan het TenderNed-kenmerk getoond bij elke publicatie.

Verbeteringen 24 januari 2018

 • Het standaardbericht bij het uitvoeren van de taak Definitieve gunning versturen is aangepast. Voortaan staat daarin dat de initiële gunningsbeslissing ongewijzigd blijft in plaats van dat de opdracht definitief gegund wordt.
 • Er zijn 3 bugs opgelost.

Verbeteringen 10 januari 2018

 • De nieuwe Europese drempelbedragen per 1 januari 2018 zijn toegevoegd.
 • Er is een foutmelding opgelost bij ontbreken kosten- of prijscriterium in aanbestedingen van voor 15 oktober 2016.
 • Door een beter productieproces kunnen we voortaan iedere twee weken een release doen.
 • Er zijn 3 bugs opgelost.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl