Verbeteringen TenderNed 2019

Iedere twee weken is er een release. Dan worden functionaliteiten en designs van de applicatie aangepast, en eventuele bugs opgelost.

Bekijk hieronder in de release notes, wat er in 2019 is verbeterd aan TenderNed.

Verbeteringen 11 december 2019

 • Bekijken aanmelding en Bekijken inschrijving hebben een nieuw ontwerp voor ondernemers.
 • Er zijn 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 27 november 2019

 • Onjuiste combinatie hoofd CPV-code en type opdracht (levering, dienst of werk) is niet meer mogelijk.
 • Aanmelding versturen heeft een nieuw ontwerp.
 • Bedrijfsdossier is voor ondernemers verwijderd.
 • KVK-nummer is toegevoegd aan de exporteerfunctie van aanbestedende diensten.
 • Toegang tot Chat-pilot is toegevoegd aan de applicatie.
 • Er zijn 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 13 november 2019

 • Het startscherm is voor ondernemers verwijderd en vervangen door Mijn aanbestedingen.
 • Het dashboard Marktconsultatie is aangepast. Vraag en antwoord is hier voor ondernemers verwijderd omdat bij een marktconsultatie alleen gecommuniceerd wordt via berichten.
 • Vestigingen heeft een nieuw ontwerp voor ondernemers.
 • Ondernemers kunnen vanaf nu bij een aanbesteding geen rapportages meer uitdraaien.
 • Er zijn 5 bugs opgelost

Verbeteringen 30 oktober 2019

 • Aanmelden voor een aanbesteding en Wijzigen van organisatiegegevens hebben een nieuw ontwerp.
 • Een voortgangsbalk is toegevoegd op het dashboard van een aanbesteding voor ondernemers.
 • Kiezen NUTS-codes en CPV-codes bij Organisatiegegevens is voor ondernemers eenvoudiger gemaakt.
 • Versturen opvolgende publicaties naar TED is aangepast. Dit kan voortaan alleen als de voorafgaande publicatie ook is verstuurd.
 • Kosten- of prijscriteria lager dan één, is weer mogelijk.

Verbeteringen 16 oktober 2019

 • De mogelijkheid om alle vragen te downloaden is toegevoegd. Nu alleen nog als CSV-bestand, later kan dit ook als PDF.
 • TenderNed-kenmerk is toegevoegd in het automatisch bericht na beantwoorden vraag.
 • Bekijken en wijzigen gebruikers heeft voor ondernemers een nieuw ontwerp.
 • Het menu-item Gebruikers, rollen en teams is gewijzigd naar Gebruikers.

Verbeteringen 2 oktober 2019

 • Gebruikers, Organisatiegegevens en Gunningscriteria hebben een nieuw ontwerp voor ondernemers.
 • Een aantal berichten en teksten zijn aangepast.
 • Er zijn 4 bugs opgelost.

Verbeteringen 18 september 2019

 • Het Dashboard bij een aanbesteding heeft een nieuw ontwerp. Hierop staan de stappen die een onderneming moet zetten meer centraal.
 • Op het vernieuwde dashboard zijn voor ondernemers de opties Dossierlocatie en Notities vervallen.
 • Gunningscriteria heeft een nieuw ontwerp voor ondernemers.
 • Vraag en antwoord heeft voor ondernemers een nieuw ontwerp met drie tabbladen: Mijn vragen, Concepten en Alle vragen.
 • Een ingediende vraag is voortaan direct zichtbaar onder Alle vragen. Voorheen moest de aanbestedende dienst de vraag eerst vrijgeven.
 • Onderwerpen bij een vraag stellen zijn aangepast voor ondernemers. Voortaan zijn dit: Contract, Inhoud, Juridisch, Proces en Uitvoering.
 • Een motivatie is voortaan voor ondernemers verplicht bij een verzoek om een individuele vraag.

Verbeteringen 5 september 2019

 • Er zijn 2 bugs opgelost.

Verbeteringen 21 augustus 2019

 • Detailschermen bij Eisen hebben een nieuw ontwerp voor ondernemers.
 • Berichtenmodule bij aanbestedingen heeft een nieuw ontwerp voor ondernemers.
 • Twee nieuwe eisen zijn toegevoegd bij Werken onder Vakbekwaamheid. Voortaan kunnen de volgende eisen ook worden gekozen: Leveringen/Diensten afgelopen 3 jaar, en, Waarborgen kwaliteit.
 • Tijdsnotatie bij sluitingstijdstip marktconsultatie is aangepast voor ondernemers. Standaard staat er nu 23:59 in plaats van 00:00.

Verbeteringen 7 augustus 2019

 • Eisen bij aanmelden en inschrijven heeft een nieuw ontwerp voor ondernemers.
 • Er is 1 bug opgelost.

Verbeteringen 24 juli 2019

 • Planning heeft een nieuw ontwerp voor ondernemers.
 • Er zijn 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 10 juli 2019

 • Aanbestedingsteam heeft een nieuw ontwerp voor ondernemers. Hierbij is het kiezen van een andere hoofdprocesleider vereenvoudigd.
 • Selectiecriteria heeft voor ondernemers een nieuw ontwerp.
 • Overige documenten heeft voor ondernemers een nieuw ontwerp.
 • De sluitingsdatum van een marktconsultatie is voortaan voor ondernemers zichtbaar op de nieuwe schermen onder Mijn aanbestedingen.
 • Er is 1 bug opgelost.

Verbeteringen 12 juni 2019

 • Bij Vraag stellen is het veld Betreft verplicht gemaakt.

Verbeteringen 29 mei 2019

 • De optie om zelf een categorie toe te voegen bij vraag stellen is verwijderd voor aanbestedende diensten. Daar waar deze optie in het verleden is gebruikt, staat nu het label Overig.
 • Er zijn 5 bugs opgelost.

Verbeteringen 15 mei 2019

 • Percelen selecteren heeft voor ondernemers een nieuw ontwerp, alle informatie over de percelen staat op één pagina.
 • Er is 1 bug opgelost.

Verbeteringen 17 april 2019

 • Mijn aanbestedingen heeft voor ondernemers een nieuw ontwerp en enkele nieuwe functies. Kleuren maken duidelijker wat de status en sluitingsdatum is, en er zijn meer mogelijkheden om te sorteren.
 • Gegevens aanbestedende dienst heeft een nieuw ontwerp voor ondernemers.
 • De statusomschrijving is aangepast naar Niet aangemeld / Niet ingeschreven.
 • Er zijn 8 bugs opgelost.

Verbeteringen 3 april 2019

 • De verwachte einddatum van een marktconsultatie staat voortaan op het aankondigingenplatform.
 • Er zijn 6 bugs opgelost.

Verbeteringen 6 maart 2019

 • Mijn organisatiegegevens en Documenten hebben een nieuw ontwerp voor ondernemers.
 • Documenten zijn voor ondernemers voortaan in één keer te downloaden.
 • De autorisatierol Administratie is verwijderd.
 • Handleidingen zijn alleen nog als PDF te raadplegen.

Verbeteringen 20 februari 2019

 • De attenderingsmail heeft voortaan een afmeldknop in de mail.
 • In de nieuwe schermen staan Help en Contact nu onderaan de pagina.
 • Het aantal uitgenodigde ondernemingen is verwijderd uit de uitnodiging tot het doen van een inschrijving. Dit kon mogelijk concurrentiegevoelig zijn.

Verbeteringen 6 februari 2019

 • Technische fout hersteld bij gebruik CPV-zoekfilter op aankondigingenplatform. Eerder bleek een fout op te treden als de CPV-code geen ‘0’ bevatte.
 • Status aanbesteding aangepastIs de aanmeldfase verstreken, dan wordt Aanmeldfase gesloten getoond. Bij de inschrijffase wordt in zo’n geval de tekst Gesloten weergegeven.

Verbeteringen 23 januari 2019

 • Zoekfilter aangepast. Het zoekfilter voor Publicatiedatum op het aankondigingenplatform staat voortaan standaard ingesteld op afgelopen week in plaats van op afgelopen jaar.
 • Sortering in dagelijkse attenderingsmail hersteld. Het wordt weer op volgorde van publicatietype getoond: Marktconsultatie, Vooraankondiging, Aankondiging opdracht, Aankondiging gegunde opdracht, Rectificatie.

Verbeteringen 9 januari 2019

 • Aanbestedingen in voorbereiding (als sjabloon) kunnen niet meer worden gekopieerd met eisen uit de verouderde categorie Andere bijzondere voorwaarden.
 • Er is 1 bug opgelost.
Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl