Analyseteam: inzichten halen uit aanbestedingsdata

Een groot voordeel van digitaal aanbesteden is dat er veel data uit voort komt. TenderNed beschikt over het meest complete, openbare overzicht van aanbestedingsdata in Nederland. Deze data is voor iedereen toegankelijk. Aanbestedende diensten die het aanbestedingsproces via TenderNed doorlopen, hebben in de applicatie ook toegang tot de eigen aanbestedingsdata.

Het analyseren van deze data levert interessante informatie, waardevolle inzichten en voorspellingen op. Wilt u inzichten halen uit aanbestedingsdata? Neem contact op met het analyseteam van TenderNed via data@tenderned.nl.

Openbare data

Alle aankondigingen en gunningen van aanbestedingen in Nederland worden op TenderNed gepubliceerd. Hierdoor beschikt TenderNed over een schat aan data. Deze data is voor iedereen toegankelijk en ontsluiten we via verschillende kanalen:

  • Ieder halfjaar publiceren we de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset. Aanbestedende diensten kunnen via de datasets nagaan hoe ze het doen ten opzichte van andere aanbestedende diensten of wat een goed moment is om een opdracht in de markt te zetten. Ook voor ondernemingen bieden onze datasets interessante informatie. Bijvoorbeeld over hoeveel inschrijvingen een aanbesteding gemiddeld heeft of hoe de concurrentie eruitziet.
  • Op onze website publiceren we statistieken waarin we aanbesteden uitdrukken in cijfers en schetsen we een globaal beeld van het aanbestedingsgedrag in Nederland.
  • Real-time aankondigingen kunt u downloaden in XML-formaat, via onze TenderNed API. Als u onze API wilt gebruiken, dan heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze vraagt u aan via functioneelbeheer@tenderned.nl.
  • Actuele aanbestedingen zijn ook te volgen via RSS en een publicatie Webservice (TNS).

Niet-openbare data

Aanbestedende diensten kunnen ook aan de slag met de eigen aanbestedingsdata (niet-openbaar). Een lokaal beheerder kan de aanbestedingsdata van uw organisatie downloaden in TenderNed. Hiermee kunt u rapportages en analyses maken over een aanbestedingsdossier of over uw organisatie. Kom bijvoorbeeld te weten:

  • Hoe lang uw organisatie (gemiddeld) over een aanbesteding doet
  • Hoe lang de doorlooptijden tussen de publicaties van een aanbesteding zijn
  • Hoeveel inschrijvingen er (gemiddeld) zijn
  • Welke procedures het vaakst gebruikt worden in uw organisatie
  • In welke maanden van het jaar de werkdruk van uw inkoopafdeling het hoogst is

Met deze informatie kunt u processen optimaliseren, de inkoopprofessionaliteit van uw organisatie verbeteren en werken aan een betere marktbenadering.

Analyseteam

Ons doel is om Nederland beter te laten aanbesteden door inzichten uit data. Om dit te bereiken willen we aanbestedende diensten en ondernemers meer mogelijkheden geven om onze data te gebruiken.

Overheden en ondernemers hebben er allebei voordeel bij dat het aanbesteden van overheidsopdrachten zo effectief mogelijk gebeurt. Voor ondernemers levert dit enorme kansen op om hun bedrijf te laten groeien. Aanbestedende diensten willen een werk, dienst of levering van goede kwaliteit voor een eerlijke prijs, én belastinggeld verstandig besteden. De aanbestedingsdata uit TenderNed kan hieraan bijdragen.

Wilt u inzichten halen uit onze aanbestedingsdata?

Neem contact met ons op via data@tenderned.nl.

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl