'Ik wil gebruikers van TenderNed een prettige ervaring geven'

Mahmoud Shehata is UX/UI-designer bij TenderNed. Hij zorgt ervoor dat gebruikers van TenderNed taken sneller kunnen uitvoeren en minder fouten maken. ‘Of het nu gaat om een ervaren gebruiker of iemand die de applicatie voor het eerst ziet, ik wil dat iedereen zijn bezoek als prettig ervaart.’

Gebruiksvriendelijk en intuïtief

UX staat voor user experience en UI voor user interface. Maar wat is het verschil? Mahmoud: ‘UX gaat vooral over de gebruiksvriendelijkheid van TenderNed. En UI draait erom dat de gebruiker zonder uitleg snapt hoe alles werkt. Het gaat er dan om dat de gebruiker symbolen herkent die hij al eerder heeft gezien. Het symbool van een vergrootglas is daar een voorbeeld van. Iedereen weet dan dat het om een zoekknop gaat.’

Mahmoud geeft aan dat er bij TenderNed veel aan vooraf gaat om de applicatie gebruiksvriendelijk te houden. ‘Ik krijg eerst een opdracht die we binnen ons team bespreken. We voeren dan discussie over de vraag en het uiteindelijke resultaat dat we voor ogen hebben. Daarna maak ik een aantal ontwerpen, waar ik feedback op krijg vanuit het team en in sommige gevallen zelfs van onze gebruikers. Soms moet ik één van de ontwerpen daarna nog een keer aanpassen en zo komen we tot het resultaat dat we willen bereiken. Daarna kan het team aan de slag met de ontwikkeling. Hoe snel we dat allemaal voor elkaar krijgen, hangt ook af van hoe ingewikkeld de wens is. We proberen het onszelf wel makkelijker te maken door vanaf het begin goed te begrijpen wat de behoefte van de gebruiker is.

 

 

'Onze testers spelen ook een belangrijke rol in dat proces. Zodra een ontwerp klaar is, wordt het gebouwd en onze testers gaan daarna aan de slag. Zij testen het ontwerp op fouten en beoordelen of het ook écht gebruiksvriendelijk is. Soms komt het voor dat ik aan de hand van hun feedback nog een keer een paar dingen aanpas.

Verder kijken we ook regelmatig naar verschillende pagina’s waarvan we denken dat we ze gebruiksvriendelijker kunnen maken. We letten daarbij zelfs op de kleinste details. Uiteindelijk willen we daarmee bereiken dat elke pagina gebruiksvriendelijk aanvoelt en aan de wensen van de bezoeker voldoet.’ 

Voor iedereen toegankelijk

Als overheidsorganisatie moet TenderNed ook voldoen aan toegankelijkheidseisen. Mahmoud: ‘Om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen houden we ook rekening met mensen die bijvoorbeeld een visuele beperking hebben. Zij moeten onze informatie ook zonder problemen kunnen bekijken en ik houd daar rekening mee wanneer ik iets ontwerp. Dat doe ik bijvoorbeeld door duidelijke contrasten te gebruiken in de kleuren en lettertypen in een ontwerp. Onze gebruikers met een visuele beperking missen daardoor geen informatie.’

Gebruiksvriendelijk

Als laatst geeft Mahmoud nog een concreet voorbeeld van een verbetering waar hij aan heeft gewerkt. ‘Ik heb gewerkt aan het ontwerp voor meerdere kluissluitingen in de inschrijffase voor aanbestedingen met een aanmeld- en inschrijffase. Een stukje gebruiksvriendelijkheid dat in de applicatie opvalt is de ‘wizard’ die we gebruiken. De wizard is een assistent die gebruikers helpt om snel door alle stappen te gaan. In plaats van alle verplichte vragen op te zoeken en in te voeren, begeleidt de wizard een gebruiker snel door alle stappen heen. Ook dat komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede!’ 

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl