Terugblik op 2018-2022

Onze visie 2018-2022 bestond uit 3 pijlers: robuustheid, gebruiker en omgeving. Een samenvatting van wat we de afgelopen 5 jaar bereikt hebben.

Robuustheid

Een applicatie moet betrouwbaar en stabiel zijn. De afgelopen 5 jaar hebben we TenderNed robuust gemaakt. We schaalden de capaciteit op en pasten de techniek aan voor grotere aantallen gebruikers, aanbestedingen én documenten. Ook maakten we de techniek modern en toekomstbestendig. Daarnaast hebben we de knelpunten in het systeem opgelost.

 

Grafiek: Aantal gebruikers van TenderNed 2019, 2020 en 2021. Aantal gebruikers: 15.9276 in 2019, 17.8617 in 2020 en 19.3815 in 2021. Aantal ondernemingen: 40.508 in 2019, 46.867 in 2020 en 52.948 in 2021. Aantal aanbestedende diensten: 2.131 in 2019, 2.214 in 2020 en 2.306 in 2021.

 

Aantal aanbestedingen:

 • 8.940 in 2019
 • 9.567 in 2020
 • 11.004 in 2021

Sterke afname incidenten

Als gevolg van de robuustheid van TenderNed zien we een duidelijke afname van het aantal incidenten binnen de applicatie. Het gaat om incidenten waar TenderNed zelf verantwoordelijk voor is en die niet door externe factoren zijn ontstaan, zoals een storing bij een eHerkenningsleverancier of een netwerkstoring bij onze IT-dienstverlener.

Aantal incidenten:

 • 12 in 2019
 • 5 in 2020
 • 0 in 2021

Deze afname laat zien dat de applicatie stabiel is: onze gebruikers kunnen vertrouwen op een systeem dat hen helpt hun werk beter te doen. Namelijk kopen en verkopen in een publieke omgeving.

Lijst met wijzigingsverzoeken beheersbaar

We hebben ervoor gezorgd dat de lijst met wijzigingsverzoeken beheersbaar is geworden. In 2014 stonden daar zo’n 1.100 verzoeken tot wijziging (VTW’s) op. Dat aantal hebben we de afgelopen jaren weten terug te brengen tot 135 VTW’s in 2021.

In de afgelopen periode implementeerden we 227 VTW’s en losten we 313 bugs op. Ook hebben we van A tot Z een renovatietraject doorlopen, waarin we de knelpunten uit de applicatie haalden en de techniek naar een hoog niveau tilden.

Efficiënte en effectieve beheersprocessen

Ook werkten we de afgelopen 5 jaar aan het efficiënt en effectief inrichten van de beheer- en doorontwikkelprocessen. Beheer en doorontwikkeling zijn volledig geïntegreerd en verloopt Agile: functioneel, technisch, communicatief, informatiebeveiliging (IB) en business intelligence (BI).

Daarnaast hebben we een volwassen IB-inrichting opgezet waarin het volledige team verantwoordelijk is voor de governance. Zo zorgen we ervoor dat de kennis en verantwoordelijkheid op dit gebied breed verankerd is in de organisatie en niet rust op de schouders van enkele personen.

Gebruiker

TenderNed is er voor onze gebruikers. Bij het robuust maken van de applicatie hebben we ook steeds gekeken of we tegelijkertijd onderdelen gebruiksvriendelijker konden maken. Scherm voor scherm werkten we aan een nieuw design, nieuwe functionaliteiten en een betere gebruikservaring. Sinds eind 2021 is de TenderNed-applicatie volledig gemoderniseerd.

De gebruiker centraal

Samen met de mensen die TenderNed gebruiken, bepaalden we welke nieuwe functionaliteiten er moesten komen en hoe die moeten werken. We gebruikten hiervoor het gebruikersoverleg, een bijeenkomst met onze gebruikers die 2 keer per jaar wordt gehouden. Bij het doorvoeren van wijzigingen vroegen we ook tussentijds om advies.

Naast het verbeteren van functionaliteiten, ruimden we ook overbodige functionaliteiten op. Met behulp van data-analyse onderzochten we in hoeverre functionaliteiten worden gebruikt. Het bedrijfsdossier is bijvoorbeeld verwijderd, omdat uit de analyse bleek dat er geen gebruik van werd gemaakt. Geen onnodige ‘toeters en bellen’ zorgt voor focus. Zowel voor de gebruiker, maar ook voor ons bij het beheer en de doorontwikkeling van de applicatie. 

Sinds 2017 updaten we TenderNed iedere 2 weken. Deze hoge frequentie zorgt ervoor dat we snel verbeteringen opleveren en bugs oplossen.

Gebruiksgemak

Een paar voorbeelden van het verbeterde gebruiksgemak:

 • Het nieuwe design van TenderNed maakt het digitale aanbestedingsproces makkelijker, overzichtelijker en begrijpelijker. Het ondersteunt gebruikers niet alleen in hun taken, maar richt zich ook op natuurlijke en intuïtieve interactie. Zo zijn de iconen in de applicatie bijvoorbeeld standaard iconen, die universeel worden gebruikt. Hierdoor herkennen gebruikers de verschillende buttons direct, waardoor zij digitaal goed worden ondersteund in het aanbestedingsproces.
   
 • Door het gebruik van meer pop-ups in de applicatie, is het aantal schermen teruggebracht van 416 naar 360. Gebruikers hoeven hierdoor minder te scrollen en klikken wat zorgt voor meer overzicht.
   
 • Alle teksten in de applicatie (helpteksten en meldingen) en op de website (informatie, handleidingen en tips) zijn herschreven, en geschreven in heldere taal. Ook zorgden we ervoor dat onze content goed vindbaar is in zoekmachines.

Omgeving

We vinden het belangrijk dat TenderNed aansluiting houdt met zijn omgeving. Daarom houden we die nauwlettend in de gaten. De belangrijkste omgevingsontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar op een rij.

TenderNed blijft bestaan

Op 7 november 2019 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de financiering van TenderNed geen onrechtmatige staatssteun is. Geconcludeerd is dat TenderNed aanbestedende diensten gratis voorziet van functionaliteiten die in overeenstemming zijn met de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de Aanbestedingswet 2012, en die zijn verbonden met de activiteit van overheidsaanbestedingen. Het bestaansrecht van TenderNed is hiermee geborgd.

Een verdere bevestiging hiervan is de in december 2021 goedgekeurde bekostiging van TenderNed tot en met 2027 door de Chief Economist van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Mededinging en Consumenten.

Eigen koers

Op basis van het domein aanbesteden hoorden TenderNed en PIANOo bij elkaar. In september 2022 gaan we uit elkaar. TenderNed kan namelijk meer meerwaarde halen door aansluiting te vinden met afdelingen binnen RVO, die zich meer richten op IT, ICT, business intelligence en informatiebeveiliging. Natuurlijk blijven we gebruikmaken van de expertise van PIANOo en elkaar opzoeken op onderwerpen waar samenwerking waarde biedt.

Interoperabiliteit

Door interoperabiliteit kunnen we effectiever en efficiënter samenwerken met andere partijen. Open standaarden zijn een hulpmiddel om interoperabiliteit te bereiken. We werkten mee aan een aantal Europese projecten gericht op het ontwikkelen van aanbestedingsstandaarden voor de uitwisseling van gegevens.  

10 jaar TenderNed

Op 9 november 2021 vierden we ons 10-jarig bestaan. We begonnen klein, maar zijn inmiddels een van de grootste applicaties van het Rijk. Een mooi moment om terug te blikken en om enkele van onze makers aan het woord te laten.

Lees meer over 10 jaar TenderNed

Naar boven
Logo Rijksoverheid - Naar beginpagina van Tenderned.nl